MAP

PERSONLIGHETSTEST SOM HJELPER DEG Å IDENTIFISERE POTENSIAL

OM MAP

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

«Å kunne måle et individs personlighet er avgjørende for en virksomhet, det være seg i rekruttering, utvalg eller utvikling. Å forstå både våre likheter og ulikheter, samt hvordan man best kan utnytte disse, gagner både organisasjon og individ.»

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

FAQ OM MAP

MAP kan gjennomføres på PC/Mac, tablet og smartphone. Testen tar ca. 20 minutter å gjennomføre, men har ingen tidsbegrensning.

MAP-resultater er tilgjengelige i flere ulike rapporter med ulike formål:

• Enkle datarapporter med skårer på de ulike skalaene for et overordnet og oversiktlig bilde av en kandidat

• Beskrivende tolkningsrapport som blant annet identifiserer typiske egenskaper, adferd og utvklingsmuligheter

• Omfattende lederskapsrapporter med fokus på potensial og utvikling

MAP administreres gjennom Ascend by Assessio – en moderne, sikker og brukervennlig digital plattform. Ascend muliggjør automatisk tilbakemelding til kandidater og gjenbruk av testresultater i ulike rekrutteringsprosjekter.

Ja, MAP er sertifisert av DNV GL i Norge.

MAP brukes i screening/utvelgelse, onboarding, utvikling av ansatte og ledere, suksesjonsplanlegging og karriereveiledning.

MAP er en test som måler hvordan en person vanligvis er. Basert på et MAP-resultat kan verktøyet MAP-X benyttes for å måle personlighetens ekstreme sider, for eksempel risikoadferd som gjør seg synlig under stress, press og utmattelse. MAP-X er altså ikke en egen test, men baserer seg på ordinær gjennomføring av MAP.