MAP Personlighetstest

PERSONLIGHETSTESTER SOM HJELPER DEG Å IDENTIFISERE POTENSIAL

personlighetstester jobb
Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

«Å kunne måle et individs personlighet er avgjørende for en virksomhet, det være seg i rekruttering, utvalg eller utvikling. Å forstå både våre likheter og ulikheter, samt hvordan man best kan utnytte disse, gagner både organisasjon og individ.»

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

Faq om MAP

Personlighetstestene kan gjennomføres på PC/Mac, tablet og smartphone. Testen tar ca. 20 minutter å gjennomføre, men har ingen tidsbegrensning.

MAP-resultater er tilgjengelige i flere ulike rapporter med ulike formål:

• Enkle datarapporter med skårer på de ulike skalaene for et overordnet og oversiktlig bilde av en kandidat

• Beskrivende tolkningsrapport som blant annet identifiserer typiske egenskaper, adferd og utvklingsmuligheter

• Omfattende lederskapsrapporter med fokus på potensial og utvikling

Personlighetstesten MAP administreres gjennom Ascend by Assessio – en moderne, sikker og brukervennlig digital plattform. Ascend muliggjør automatisk tilbakemelding til kandidater og gjenbruk av testresultater i ulike rekrutteringer.

Ja, MAP-tester er sertifisert av DNV i Norge.
rekruttering dnv

En MAP Personlighetstest brukes i screening/rekruttering, onboarding, utvikling av ansatte og ledere, suksesjonsplanlegging og karriereveiledning.

MAP er en test som måler hvordan et individs personlighet vanligvis er. Basert på et MAP-resultat kan testverktøyet MAP-X benyttes for å måle en personlighets ekstreme sider, for eksempel risikoadferd som gjør seg synlig under stress, press og utmattelse. MAP-X er altså ikke en egen test, men baserer seg på ordinær gjennomføring av MAP.

  • MAP er en godt egnet personlighetstest for utvikling av grupper, ledere og medarbeidere. Med sine mange ulike rapporteringsmuligheter, legger MAP et godt grunnlag for å innhente innsikt på individ og gruppenivå.
  • Det er utarbeidet en MAP utviklingssamtale-mal som guider en systematisk gjennom prosessen på en oversiktlig måte.
  • Lederskapsrapporten og kompetanserapporten i MAP synliggjør den enkeltes styrker og utviklingspotensial, med konkrete innspill til utviklingsområder.
  • Med Visual Analytics, med uttrekk fra MAP, MAP-X og Matrigma, får man lett oversikt over gruppens sammensetning på definerte kompetanseområder og spesifikke personlighetstrekk.
  • Med MAP-X rapporten vil man få god oversikt over risikoatferd fordelt på individ- og gruppenivå, med egne rapportuttrekk og visualiseringer for dette.
  • I tillegg kan MATCH-V, en annen test i Ascend porteføljen, synliggjøre gruppens verdier og motivasjonsfaktorer, fordelt på individ- og gruppenivå.