MAP Personlighetstest

PERSONLIGHETSTESTER SOM HJELPER DEG Å IDENTIFISERE POTENSIAL

personlighetstester jobb
Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

«Å kunne måle et individs personlighet er avgjørende for en virksomhet, det være seg i rekruttering, utvalg eller utvikling. Å forstå både våre likheter og ulikheter, samt hvordan man best kan utnytte disse, gagner både organisasjon og individ.»

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

Faq om MAP

MAP-testene kan gjennomføres på PC/Mac, tablet og smartphone. Testen tar ca. 20 minutter å gjennomføre, men har ingen tidsbegrensning.

MAP-resultater er tilgjengelige i flere ulike rapporter med ulike formål:

• Enkle datarapporter med skårer på de ulike skalaene for et overordnet og oversiktlig bilde av en kandidat

• Beskrivende tolkningsrapport som blant annet identifiserer typiske egenskaper, adferd og utvklingsmuligheter

• Omfattende lederskapsrapporter med fokus på potensial og utvikling

Personlighetstesten MAP administreres gjennom Ascend by Assessio – en moderne, sikker og brukervennlig digital plattform. Ascend muliggjør automatisk tilbakemelding til kandidater og gjenbruk av testresultater i ulike rekrutteringer.

Ja, MAP-tester er sertifisert av DNV i Norge.
rekruttering dnv

En MAP Personlighetstest brukes i screening/rekruttering, onboarding, utvikling av ansatte og ledere, suksesjonsplanlegging og karriereveiledning.

MAP er en test som måler hvordan et individs personlighet vanligvis er. Basert på et MAP-resultat kan testverktøyet MAP-X benyttes for å måle en personlighets ekstreme sider, for eksempel risikoadferd som gjør seg synlig under stress, press og utmattelse. MAP-X er altså ikke en egen test, men baserer seg på ordinær gjennomføring av MAP.

  • MAP er en godt egnet personlighetstest for utvikling av grupper, ledere og medarbeidere. Med sine mange ulike rapporteringsmuligheter, legger MAP et godt grunnlag for å innhente innsikt på individ og gruppenivå.
  • Det er utarbeidet en MAP utviklingssamtale-mal som guider en systematisk gjennom prosessen på en oversiktlig måte.
  • Lederskapsrapporten og kompetanserapporten i MAP synliggjør den enkeltes styrker og utviklingspotensial, med konkrete innspill til utviklingsområder.
  • Med Visual Analytics, med uttrekk fra MAP, MAP-X og Matrigma, får man lett oversikt over gruppens sammensetning på definerte kompetanseområder og spesifikke personlighetstrekk.
  • Med MAP-X rapporten vil man få god oversikt over risikoatferd fordelt på individ- og gruppenivå, med egne rapportuttrekk og visualiseringer for dette.
  • I tillegg kan MATCH-V, et annet testverktøy i Ascend porteføljen, synliggjøre gruppens verdier og motivasjonsfaktorer, fordelt på individ- og gruppenivå.