MAP Personlighetstest

PERSONLIGHETSTEST SOM HJELPER DEG Å IDENTIFISERE POTENSIAL

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

«Å kunne måle et individs personlighet er avgjørende for en virksomhet, det være seg i rekruttering, utvalg eller utvikling. Å forstå både våre likheter og ulikheter, samt hvordan man best kan utnytte disse, gagner både organisasjon og individ.»

Alex Tidgård, konsulent og produktutvikler Assessio

FAQ OM MAP