MAP Essence

12 MINUTTERS SCREENING MED PERSONLIGHETSTEST – INTEGRITET OG SERVICE 

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

«Ved å bruke tester tidlig i våre rekrutteringsprosesser, sørger vi for at vi velger kandidater med de kompetansene vi ser etter og samtidig reduserer risikoen for kontraproduktiv adferd. På denne måten sikrer vi effektivitet uten at det går utover kvaliteten på ansettelsene, som er helt avgjørende når vi får 200-400 søknader per stilling. Testene hjelper oss også med behandle alle kandidatene likt, og bidrar til en objektiv og rettferdig screening»

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

PERSONLIGHETSTESTEN SOM MÅLER KANDIDATERS INTEGRITET OG SERVICEINNSTILLING

Når det er mange søkere til en stilling, er det en fordel å finne de kandidatene som har de rette egenskapene raskt, og innkalle dem til intervju. Personlighetstesten MAP Essence er en kort test som kvalitetssikrer kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen … 

Pernille Husebye
Pernille Husebye, Administrerende Direktør, Assessio Norge

«Kandidater med de beste CV-ene trenger ikke være personene som vil prestere best i rollen»

Pernille Husebye, Administrerende Direktør, Assessio Norge

MÅL INTEGRITET OG SERVICE

Når kandidaten har gjennomført testen kan man tolke resultatet med to forskjellige screeningsalgoritmer. Den ene algoritmen indikere hvor godt kandidaten vil prestere i en servicerolle. Den andre algoritmen måler integritet, og beskriver kandidatens evne til å samarbeide, tåle stress og være pliktoppfyllende. Videre får du som testbruker et beslutningsgrunnlag hvor kandidatens resultat er rangert mellom 0-100 innen service, integritet, eller begge to.

FÅ EN BEDRE KANDIDATSOPPLEVELSE

MAP Essence er en kandidatvennlig test med nøytrale og nøye utvalgte spørsmål fra personlighetstesten MAP. Fra kandidatens perspektiv gir testprosessen innsikt i om man passer for rollen, og kandidattilbakemeldingsrapporten gir verdifull innsikt om personlighet og atferd. Med en testtid på 12 minutter er dette en enkel og rask prosess.

 

FAQ om MAP Essence