MAP Essence

12 MINUTTERS SCREENING MED PERSONLIGHETSTEST – INTEGRITET OG SERVICE 

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

«Ved å bruke tester tidlig i våre rekrutteringsprosesser, sørger vi for at vi velger kandidater med de kompetansene vi ser etter og samtidig reduserer risikoen for kontraproduktiv adferd. På denne måten sikrer vi effektivitet uten at det går utover kvaliteten på ansettelsene, som er helt avgjørende når vi får 200-400 søknader per stilling. Testene hjelper oss også med behandle alle kandidatene likt, og bidrar til en objektiv og rettferdig screening»

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

PERSONLIGHETSTESTEN SOM MÅLER KANDIDATERS INTEGRITET OG SERVICEINNSTILLING

Når det er mange søkere til en stilling, er det en fordel å finne de kandidatene som har de rette egenskapene raskt, og innkalle dem til intervju. Personlighetstesten MAP Essence er en kort test som kvalitetssikrer kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen … 

Pernille Husebye
Pernille Husebye, Administrerende Direktør, Assessio Norge

«Kandidater med de beste CV-ene trenger ikke være personene som vil prestere best i rollen»

Pernille Husebye, Administrerende Direktør, Assessio Norge

MÅL INTEGRITET OG SERVICE

Når kandidaten har gjennomført testen kan man tolke resultatet med to forskjellige screeningsalgoritmer. Den ene algoritmen indikere hvor godt kandidaten vil prestere i en servicerolle. Den andre algoritmen måler integritet, og beskriver kandidatens evne til å samarbeide, tåle stress og være pliktoppfyllende. Videre får du som testbruker et beslutningsgrunnlag hvor kandidatens resultat er rangert mellom 0-100 innen service, integritet, eller begge to.

FÅ EN BEDRE KANDIDATSOPPLEVELSE

MAP Essence er en kandidatvennlig test med nøytrale og nøye utvalgte spørsmål fra personlighetstesten MAP. Fra kandidatens perspektiv gir testprosessen innsikt i om man passer for rollen, og kandidattilbakemeldingsrapporten gir verdifull innsikt om personlighet og atferd. Med en testtid på 12 minutter er dette en enkel og rask prosess.

FAQ om MAP Essence

Å benytte screening i en rekrutteringsprosess innebærer at du i forkant definerer hva som kreves for å lykkes i rollen. På denne måten kan man raskt avgjøre hvilke kandidater som ikke er egnet for rollen og hvilke kandidater som er kvalifisert til å gå videre.

Formålet med screening er å forkorte og effektivisere rekrutteringsprosessen slik at du allerede på et tidlig steg kan sikre at kandidatene som går videre har de kvalifikasjonene som kreves. Ved bruk av screeningstester tidlig i prosessen i stedet for å velge kandidater ut fra CV og søknad, sikrer man en ikke-diskriminerende prosess hvor alle kandidater vurderes på samme objektive grunnlag.

MAP Essence er en kortere versjon av Assessios personlighetstest MAP som er basert på femfaktormodellen. MAP Essence kartlegger personlighet ut fra test-spørsmål som måler ekstroversjon, målbevissthet, åpenhet, emosjonell balanse og sosial stil.

Når kandidaten har gjennomført testen kan man tolke resultatet med to forskjellige screeningsalgoritmer. Den ene algoritmen indikere hvor godt kandidaten vil prestere i en servicerolle. Den andre algoritmen måler integritet, og beskriver kandidatens evne til å samarbeide, tåle stress og være pliktoppfyllende.

Ja, i likhet med originalversjonen MAP, så er MAP Essence en DNV-sertifisert personlighetstest. Sertifiseringen er en garanti på at testen har høy validitet og reliabilitet, og en normgruppe som er godt egnet for målgruppen. Dette gir deg som Assessios kunde en trygghet om at testverktøyet lever opp til disse høye kvalitetskravene.

DNV er et sertifiseringsorgan som blant annet gransker arbeidspsykologiske tester. Deres sertifiseringer omfatter blant annet personlighetstester, kompetansetester og team-tester. DNV benytter EFPA sin standard for evaluering av test som grunnlag for sertifiseringen, og granskningen gjøres av to uavhengige eksperter. 

Her kan du lese mer om hvordan DNV sertifiserer arbeidspsykologiske tester, samt hvilke testverktøy som er sertifisert i Norge.

I en rekrutteringsprosess er det lett å se seg blind på erfaring. Det at en kandidat har jobbet i butikk tidligere, trenger ikke å bety at han eller hun er mer serviceorientert sammenlignet med andre kandidater. Bruk av personlighetstest kan derfor åpne opp yrkesmuligheter for en person som kanskje har kvalifikasjonene som kreves, men som mangler erfaring som for eksempel å ha jobbet i butikk.

Screeningsalgoritmene for integritet og service hjelper deg til å få innsikt i kandidatenes personlige egnethet for serviceroller og andre jobber hvor integritet eller service er viktige faktorer for å gjøre en god jobb. Personlighetstestene er godt egnet for rekruttering til stillinger med mange søkere der spesifikke personlige egenskaper veier tungt, som for eksempel butikkmedarbeider, lagermedarbeidere, selgere, montører og stillinger innen produksjon. Ved gjennomføring av en MAP Essence personlighetstest ser man hvilke kandidater som oppfyller kritiske krav i rollen, og om man kan være trygg på at kandidatene man treffer har de rette personlige kvalifikasjonene.

 

MAP Essence brukes tidlig i prosessen slik at man på en objektiv og ikke-diskriminerende måte sikrer at riktige kandidater går videre. Ved å la alle søkere gjennomføre testen blir alle behandlet likt, uavhengig av tidligere erfaring, kjønn, alder eller bakgrunn. Testresultatet viser hvilke kandidater som har de avgjørende egenskapene som kreves for å prestere godt i rollen. Dette fører til at du ikke trenger å treffe like mange kandidater, men i stedet kan fokusere på andre ting under intervjuet som for eksempel om kandidaten kommer til å passe inn i teamet eller i selskapets kultur.

  • Det effektiviserer og automatiserer prosessen
  • Det er en objektiv og ikke-diskriminerende rekrutteringsmetode
  • Det bidrar til en god kandidatopplevelse