MAP-X

Når styrker blir til svakheter

Tomas Chamorro-Premuzic har skapat MAP-X.
Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisasjonspsykologi som har utviklet MAP-X sammen med Assessio

«Verden trenger denne testen ettersom vi alle har styrker som overbenyttes, eller ekstremer ved vår personlighet som presenterer hindringer for oss i arbeidslivet, spesielt på ledernivå.»

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisasjonspsykologi som har utviklet MAP-X sammen med Assessio

FAQ OM MAP-X