MAP-X

Når styrker blir til svakheter

Tomas Chamorro-Premuzic har skapat MAP-X.
Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisasjonspsykologi som har utviklet MAP-X sammen med Assessio

«Verden trenger denne testen ettersom vi alle har styrker som overbenyttes, eller ekstremer ved vår personlighet som presenterer hindringer for oss i arbeidslivet, spesielt på ledernivå.»

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisasjonspsykologi som har utviklet MAP-X sammen med Assessio

Faq om MAP-X

MAP-X er et verktøy som baserer seg på data fra Assessios personlighetstest MAP.

En MAP test måler personlighet slik den er i de aller fleste tilfeller, mens MAP-X måler en personlighets ekstreme sider. Det kan for eksempel være risikoadferd som kommer til uttrykk under stress, press eller utmattelse.

Nei, med et enkelt tastetrykk kan du konvertere tidligere MAP-skårer til MAP-X-rapporten.

Ja, det er fullt mulig – se forrige spørsmål.

Ettersom MAP og MAP-X gir to ulike rapporter, så utføres tilbakemeldingene etter hverandre. Alternativt kan utslag i MAP-X tilbakeleses i forbindelse med den aktuelle faktoren i MAP.

Det finnes fem skalaer:

  • Impulsiv-Rigid
  • Intens-Uberørt
  • Konform-Eksentrisk
  • Tilbaketrukket-Uhemmet
  • Ufølsom-Oversensitiv.

Ettersom HDS og MAP-X er ulike testverktøy basert på ulike teorier og normgrupper, kan man ikke sammenligne dem. Det er viktigere å la kandidatene utføre samme test så de kan sammenlignes med hverandre.

For å administrere og tolke MAP-X, må du gjennomføre Assessios sertifiseringskurs (1/2 dag). MAP-X krever en sertifisering ettersom du som testadministrator har et stort ansvar for alle kandidatene du møter og vurderer. Assessio føler det samme ansvaret for alle som kommer i kontakt med våre testverktøy. For at du skal kunne fatte velbegrunnede beslutninger om menneskers fremtid, er det også viktig at du forstår hvordan du skal tolke resultater og hvilke slutninger du kan trekke basert på resultater fra MAP-X. Du trenger en forståelse av hva testen måler, hva du bør kommunisere til en kandidat og hvilke beslutninger du kan ta.

  • MAP X er i kombinasjon med MAP et godt egnet testverktøy for utvikling av grupper, ledere og medarbeidere.
  • Med MAP-X rapporten vil man få god oversikt over risikoatferd fordelt på individ- og gruppenivå, med egne rapportuttrekk og visualiseringer for dette.
  • Det er utarbeidet en MAP/MAP X utviklingssamtale-mal som guider en systematisk gjennom prosessen på en oversiktlig måte.
  • Med Visual Analytics, med uttrekk fra MAP, MAP-X og Matrigma, får man lett oversikt over gruppens sammensetning på definerte kompetanseområder og spesifikke personlighetstrekk.
  • I tillegg kan MATCH-V, et annet testverktøy i Ascend porteføljen, synliggjøre gruppens verdier og motivasjonsfaktorer, fordelt på individ- og gruppenivå.