Matrigma

En verdensledende evnetest som identifiserer potensial!

Haval Blomsweden, Head of International Partners, Assessio

«Matrigma er en populær og svært anerkjent evnetest ikke bare i Norden, men også internasjonalt. Den korte testtiden gjør Matrigma til et effektivt verktøy som bidrar til en god kandidatopplevelse. Det tilfører stor verdi i utvelgelsesprosesser, onboarding og coaching».

Haval Blomsweden, Head of International Partners, Assessio

FAQ OM MATRIGMA

Matrigma er tidsbegrenset til 40 minutter. Det finnes også en adaptiv versjon som tar 12 minutter og gjennomføre.

Ja, Matrigma er sertifisert av DNV GL i Norge.

Matrigma er egnet for alle type roller på både leder- og medarbeidernivå, men er spesielt viktig i forbindelse med komplekse arbeidsoppgaver. Jo mer kompleks en rolle er, jo høyere blir kravene til individets logiske kapasitet. Derfor kan du justere kravene dine basert på kompleksiteten i rollen.

Kandidater med høy score på Matrigma har lett for å ta til seg ny kunnskap og benytte eksisterende kunnskap i nye situasjoner. De lykkes godt med roller som innebærer komplekse oppgaver, krever mindre veiledning fra sine ledere og kolleger, og har lettere for å tilpasse seg et høyt arbeidstempo. Generelt sett blir de sett på som mer effektive, kreative og fleksible når de løser problemer.

Personer med lavt resultat presterer best i situasjoner der de kan stole på tidligere erfaringer i stedet for nye miljøer i endring. De har en tendens til å bli sett på som mer praktiske problemløsere.

Matrigma er en verdensledende evnetest som identifiserer potensial og forutser arbeidsprestasjon hos individer, noe som resulterer i økt ytelsespotensial og redusert risiko for feilansettelser.