MBTI

Verdens mest brukte testverktøy

OM MBTI

FAQ OM MBTI

MBTI er en typeindikator som bygger på positiv psykologi. Verktøyet benyttes for å kartlegge normal adferd og egenskaper.

Resultatet fra MBTI gir underlag og veiledning som er praktisk og anvendelig i det daglige livet – på arbeidet, eller privat.

MBTI tilbyr en rekke ulike rapport- og innsiktsalternativer. Du kan hente fokuserte rapporter om hvordan et individs resultat kan kobles til utøvd lederskap, eller hvordan personen møter endring, samt mer generelle rapporter som gir et overordnet bilde av hvordan vedkommende møter andre, behandler relasjoner eller håndterer sine oppgaver.

MBTI-materialet er lett å forstå og gjør det  enkelt å få innsikt som er enkel å omsette til utviklingsprogrammer og handling.

MBTI bidrar ofte til å skape et felles ”språk” og en samlet forståelse som individer, team og organisasjoner kan bruke for å bedre samarbeid.

Teorien ble utviklet av Katherin Briggs og Isabella Myers, med den hensikt å gjøre Jungs teorier mer tilgjengelig for allmenheten og være mulig å være mer praktisk anvendelig i hverdagen.

Verktøyet skal derfor i hovedsak benyttes i utvikling, og anses ikke som grunnlag for utvelgelsesbeslutninger.

MBTI er utviklet gjennom 70 år med vitenskapelig forskning. Det er sammenlagt gjort over 4000 studier på MBTI, og dette gjør det til det mest undersøkte arbeidspsykologiske verktøyet i verden.

MBTI er vitenskapelig gransket og vurdert, med godt omdømme.

Verktøyet er gransket av STP i Sverige og DNV GL i Norge, The British Psychological Society i England og The Buros Center for Testing i USA.