MBTI

myers briggs company

Verdens mest brukte testverktøy

MBTI test Norge

MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI®)

MØT VÅR NYE MBTI PARTNER SISSEL

Sissel Storesund er vår partner og kursholder på MBTI i Norge. Vi er veldig glade for å ha henne med på laget og setter pris på hennes unike kompetanse på testverktøyet. Sissel har de siste 18 årene benyttet MBTI som en sentral prosess i sitt arbeid med team- og lederutvikling i en rekke store norske og internasjonale organisasjoner. Hennes erfaring er at MBTI bidrar veldig sterkt til en økt forståelse av seg selv og andre i ulike team- og individprosesser.

Sissel sin indre motivasjon handler om å bidra til å skape positive endringer for mennesker. Noe av det mest meningsfulle hun vet er å bidra til at et team oppdager gleden og verdien av å være forskjellige. Det er veldig givende å få være vitne til hva som skjer i et team når en klarer å verdsette og nyttiggjøre seg hverandres styrker. Det åpner opp for glede, motivasjon, teamfølelse, kreativitet og er definitivt en stor konkurransefordel.

MBTI Norge

FAQ OM MBTI

MBTI er en typeindikator som bygger på positiv psykologi. Verktøyet benyttes for å kartlegge normal adferd og egenskaper.

Resultatet fra en MBTI test gir underlag og veiledning som er praktisk og anvendelig i det daglige livet – på arbeidet, eller privat.

MBTI tilbyr en rekke ulike rapport- og innsiktsalternativer. Du kan hente fokuserte rapporter om hvordan et individs resultat kan kobles til utøvd lederskap, eller hvordan personen møter endring, samt mer generelle rapporter som gir et overordnet bilde av hvordan vedkommende møter andre, behandler relasjoner eller håndterer sine oppgaver.

MBTI-materialet er lett å forstå og gjør det enkelt å få innsikt som er enkel å omsette til utviklingsprogrammer og handling.

MBTI personlighetstester bidrar ofte til å skape et felles ”språk” og en samlet forståelse som individer, team og organisasjoner kan bruke for å bedre samarbeid.

Teorien ble utviklet av Katherin Briggs og Isabella Myers, med den hensikt å gjøre Jungs teorier mer tilgjengelig for allmenheten og være mulig å være mer praktisk anvendelig i hverdagen.

Testverktøyet skal derfor i hovedsak benyttes i utvikling, og anses ikke som grunnlag for utvelgelsesbeslutninger.

MBTI-testene er utviklet gjennom 70 år med vitenskapelig forskning. Det er sammenlagt gjort over 4000 studier på MBTI-testing, og dette gjør det til den mest undersøkte arbeidspsykologiske testen i verden.

MBTI er vitenskapelig gransket og vurdert, med godt omdømme. Testene er basert på mer enn 70 års forskning og er støttet av over 6000 uavhengige forskningsrapporter.

Personlighetstesten er gransket av STP i Sverige og DNV i Norge, British Psychological Society i England og Buros Center for Testing i USA.

  • Økt forståelse og innsikt i egen atferd.
  • Økt forståelse for likheter og forskjeller mellom individer.
  • Kan føre til bedre samarbeid mellom kollegaer som har en annen MBTI-type.

Ja, MBTI-testene finnes på 14 ulike språk.