MINT

Personlighetstest som måler integritet

Emma Engebretzen, Director of Consulting & Advisory Services på Assessio

«MINT er en kort personlighetstest som gjør at du allerede i startfasen kan identifisere de kandidatene som har lett for å oppføre seg i tråd med de regler og retningslinjer som gjelder på deres arbeidsplass. På den måten kan dere sikre at dere bruker tiden deres på de mest aktuelle kandidatene.»

Emma Engebretzen, Director of Consulting & Advisory Services på Assessio

FAQ OM MINT

Ja, MINT er DNV GL sertifisert.

Nei, MINT finnes tilgjengelig på flere enn tolv språk.

Det tar ca 10 minutter å gjennomføre MINT.

Kontraproduktiv adferd, ofte omtalt som CWB (Counterproductive Work Behavior), refererer til ulike former for bevisst adferd som skader den gjeldende organisasjonen. Noen eksempler er uautorisert fravær, prokrastinering, mobbing, svinn og tyveri.

Kontraproduktiv adferd er både vanskelig og kostbart å håndtere. Det kan resultere i enorme kostnader for organisasjoner og påføre merkevarer varige skader. Selv de vanlige, hverdagslige og minst iøynefallende tilfellene av CWB – som lavt arbeidstempo, uautorisert fravær og manipulasjon – leder til betydelige kostnader i form av forverret arbeidsmiljø, ineffektivitet, lavere motivasjon og manglende samarbeid.

Personer med lave resultater på MINT vurderes generelt som mindre effektive, og har en tendens til å utvise uegnet adferd slik som uautorisert fravær, upassende oppførsel mot andre og en lite ansvarsfull og pliktoppfyllende tilnærming til regler og systemer. Personer som derimot ikke har lave resultater har generelt en lavere risiko for denne type adferd.

Til tross for bevisstheten om konsekvensene og kostnadene forbundet med kontraproduktiv arbeidsadferd er det få organisasjoner som satser på forebyggende tiltak. Proaktiv risikohåndtering innebærer at man allerede i rekrutteringen velger bort kandidater som med større sannsynlighet vil utvise lav grad av integritet.