PRODUKTER I ASCEND

ALLE VERKTØY DU TRENGER – i en digital plattform

Hjelper deg til å skape effektive og treffsikre HR-prosesser

TRE FORDELER MED ASCEND

1. Gjør at du kan velge rett kandidat

I Ascend kan du lage en kompetanseprofil for en stilling og deretter matche kandidaters testresultater mot de valgte kompetansene. På denne måten får du matchskårer og får enkelt rett person på rett plass.

2. Gir automatisk tilbakemelding på testresultater

Ascend har kandidaten i fokus og hvordan dette oppleves for kandidatene. Plattformen gir en automatisk tilbakemelding på resultater etter at kandidaten har gjennomført tester, om du ønsker dette.

3. Hjelper deg å kvalitetssikre beslutninger

Vil du identifisere talent og potensial, og matche dette mot en rolle eller utviklingsprogram? Ascend hjelper deg å øke kvaliteten og treffsikkerheten i dine beslutninger.

Kurs

09 Sep
MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide 22500 kr eks mva * | + 10/9 og 13/10 2020
17 Sep
Konverteringskurs til MAP 8800 kr eks mva * | 0900 - 1600
14 Oct
MATCH-V 6500 kr eks mva * | 13.00–16.00
14 Oct
MAP-X 6500 kr eks mva * | 09.00-12.00
15 Oct
Service First 6500 kr eks mva * | 1300 - 1600
15 Oct
MINT 6500 kr eks mva * | 0900 - 1200
20 Oct
MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide 22500 kr eks mva * | 21/10 og 17/11 2020
05 Nov
Konverteringskurs til MAP 8800 kr eks mva * | 0900-1600
18 Nov
MATCH-V 6500 kr eks mva * | 13.00–16.00
18 Nov
MAP-X 6500 kr eks mva * | 09.00-12.00
24 Nov
MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide 22500 kr eks mva * | 25/11 og 15/12 2020
10 Dec
Service First 6500 kr eks mva * | 1300 - 1600
10 Dec
MINT 6500 kr eks mva * | 0900 - 1200
16 Dec
MATCH-V 6500 kr eks mva * | 13.00–16.00
16 Dec
MAP-X 6500 kr eks mva * | 09.00-12.00