Service First

Sikrer best mulig kundeservice

FAQ OM SERVICE FIRST

Service First er spesielt tilpasset bransjer som vil lykkes på kundeorienterte markeder.

Testen er vist å kunne forutsi en kandidats serviceevne på tvers av ulike bransjer – detaljhandler, call center, finans og forsikring, for å nevne noen.

Assessio har gjennom mange år hjulpet flere av Nordens ledende bedrifter innen servicebransjen.

Resultatene viser at rekruttering ved hjelp av Service First oppleves som en profesjonell og effektiv utvelgelsesmetode, både for kandidater og arbeidsgivere.

Vi kan også se at kundens resultat har blitt bedre etter konsekvent bruk av Service First.

Service First er en nettbasert test som er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og PC/Mac.

Testen består av to deler. I den første delen skal kandidatene vurdere hvor godt ulike påstander, både personlige og arbeidsrelaterte, stemmer for dem.

I testens andre del, beskrives ulike servicerelaterte situasjoner der kandidatene skal vurdere sannsynligheten for at han/hun vil agert på en bestemt måte.

Testen tar ca. ti minutter å gjennomføre.

Ja, Service First finnes tilgjengelig på flere enn ti ulike språk.