Targeted Prediction

Et testverktøy som forutsier fremtidig prestasjon

 

FAQ om Targeted Prediction

Targeted Prediction hjelper deg å fatte bedre og raske rekrutteringsbeslutninger. Den manuelle administreringen minimeres og gjør at dere kan bruke ressurser på andre viktige områder som onboarding og teamutvikling.

Ved å benytte en standardisert, objektiv utvelgelsesmetode, forebygger dere også diskriminering og sikrer en enhetlig kandidatopplevelse og vurdering. En transparent og rettferdig utvelgelsesprosess kan i tillegg tiltrekke talent.

Targeted Prediction-rekrutteringstester kan benyttes innen fire ulike områder: Lederroller, salgsroller, serviceyrker og generelle roller uten lederansvar.

Targeted Prediction tar 27 minutter å gjennomføre.

Hvordan er rapporten for Targeted Prediction utformet?

Resultatene fra Targeted Prediction presenteres i en rapport som inneholder en rangering av kandidatene, deres individuelle resultat, samt demografisk data.

Rapporten inneholder også en kort beskrivelse av rangeringsmetoden, rollespesifikke kriterier og retningslinjer for tolkning av resultatet.

Rapporten er designet for å kunne benyttes av alle interessenter i rekrutteringsprosessen – fra prosjektadministratorer til HR-sjefer.