TEAMUTVIKLING VED BRUK AV MAP

map testing

Jobb med strategisk selvinnsikt og personlighetstesten MAP som teamutviklingsverktøy

Strategisk selvinnsikt handler om å identifisere hvilken atferd som faller naturlig for deg, og hvilke styrker og utfordringer som kan følge av dette. Det innebærer å øke din kunnskap om hvordan atferd påvirker andre og konsekvensene dette kan ha. Assessio har utviklet kurset «Teamutvikling ved bruk av MAP» som har som formål å hjelpe deg med å drive utviklingsarbeid som virkelig utgjør en forskjell. 

Organisasjoner gjør store investeringer i ulike lederskapsprogram, men forskning viser at en veldig liten del av tiltakene leder til forandret atferd og økt prestasjon. Assessio har studert tiltakene som forskningen tilsier at faktisk utgjør en forskjell, og laget kurset «Teamutvikling ved bruk av MAP». 

Våre kunder har lenge brukt våre personlighetstester og evnetester for å kunne utføre effektive og rettferdige rekrutteringer (rekrutteringstester). Vi tar nå dette et steg videre og gjør det enda enklere for deg å bruke vår personlighetstest MAP som utgangspunkt for utvikling av ledere og medarbeidere. Vårt mål er at du som deltar på kurset skal kunne ta med deg kunnskapen tilbake til din organisasjon, og får kompetansen til jobbe effektivt med utvikling av grupper.

Om kurset

For å hjelpe våre kunder med å bygge på sin kompetanse og få mest mulig ut av våre testverktøy, har vi utviklet «Teamutvikling ved bruk av MAP» som et videreutviklingskurs for deg som allerede er sertifisert i personlighetstesten MAP.   

Som kursdeltager vil du lære deg hvordan drive utvikling og endring i team, med personlighet og potensial som utgangspunkt. Gjennom øvelser og aktiviteter gir kurset deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe selvstendig med utviklingstiltak i din organisasjon.   

Etter kurset får du tilgang til en omfattende coachingpakke som vil være til stor hjelp i dette arbeidet. Pakken inkluderer ferdige presentasjoner, manus, øvelser og manual.

Etter kurset kommer du til å kunne:

  • Identifisere styrker og utfordringer i teamet basert på resultater fra personlighetstester 
  • Bistå i å legge utviklingsplaner for teamet ved hjelp av innsiktene som er nevnt over
  • Endre og videreutvikle hvordan dere jobber i organisasjonen (f.eks. hvordan et team bør håndtere utfordringer basert på sine styrker, og hvordan ledere best kan kommunisere med teamet sitt)
  • Hjelpe medarbeidere til å øke innsikten i hvordan deres atferd påvirker andre (både positivt og negativt) 

LES MER OM STRATEGISK SELVINNSIKT