VISUAL ANALYTICS

Se dine data fra helt nye sider

Om Visual Analytics

Vi har utviklet Visual Analytics for å hjelpe våre kunder med å se på kandidater, medarbeidere, og team fra ulike perspektiv. Verktøyet er en del av Ascend og hjelper deg med å danne et overordnet bilde av dataen din gjennom interaktive illustrasjoner og diagrammer. Gjennom å sammenligne individer eller undersøke adferden og kulturen i en gruppe kan du treffe bedre beslutninger. Visual Analytics er tilgjengelig for alle brukere av Ascend.

Match med rolle

Data fra personlighetstesten MAP, testverktøyet MAP-X og evnetesten Matrigma hjelper deg med å matche individ med rolle. Gjennom radardiagrammet kan du se personlighetsprofilene til et helt team, sammenligne personer og se individuelle forskjeller. Verktøyet hjelper deg å se hvordan dynamikken i en gruppe kan endres om noen slutter eller en ny medarbeider begynner. Med hjelp av resultater fra MAP-X kan du sammenligne risikotendenser mellom individer og innad i grupper.

Match med kultur

Når du bruker verdi- og kulturtesten MATCH-V i Visual Analytics kan du gjennom medarbeidernes testresultater visualisere den nåværende kulturen i et team, en avdeling, eller en hel organisasjon. Ved å definere kulturen dere har i dag kan dere sette opp mål for hvor dere vil være i fremtiden, og kontinuerlig bruke dataen til utvikling. Både god rolle- og kulturmatch er kritisk for at et individ skal gjøre en god jobb og trives.

Slik bruker du Visual Analytics

Det finnes flere funksjoner i Visual Analytics som hjelper deg med å forstå data på ulike måter. Assessios konsulent Alex Tidgård har satt sammen noen raske guider for hvordan du kan jobbe med de ulike funksjonene.

TUTORIAL: HOW TO USE

SE GUIDE

How to add candidates

SE GUIDE

How to remove candidates

SE GUIDE

How to compare candidates

SE GUIDE

How to compare two candidates

SE GUIDE

How to compare two groups

SE GUIDE

Use Visual analytics with MAP-X

SE GUIDE

Use Visual analytics with MATCH-V

SE GUIDE

The heatmap: This is how it works

SE GUIDE

The heatmap: Working with the tool in more detail

SE GUIDE

Using Visual Analytics without Matrigma

SE GUIDE

Using competency profile without Matrigma

SE GUIDE

Webinar

Visual Analytics er designet for å gjøre din Assessio-testdata tilgjengelig og enkel å forstå. For å hjelpe kundene våre med å ta enda bedre beslutninger og få størst mulig verdi fra Ascend, er verktøyet nå tilgjengelig helt gratis for alle våre Ascend-kunder. Anders Knutsson, produktsjef i Assessio, holdt et todelt webinar 25. juni 2020, som du kan se nedenfor her:

Del 1: Slik er Visual Analytics strukturert

Del 2: Hvordan jobbe i Visual Analytics

Har du noen spørsmål om verktøyet? Ikke nøl med å kontakte vår support på info@assessio.no eller tlf. 22 12 80 40.

06/25/20

Slik jobber du i Visual Analytics

Webinar med Assessios produktsjef Anders Knutsson

SE WEBINAR