Talent Management spiller en sentral rolle i både utvikling av dine ansatte og i suksessen til din organisasjon. Når dette gjøres riktig, kan Talent Management identifisere og tette eventuelle kompetansehull, du kan spare tid, og det gir både ledere og ansatte muligheten til å nå sitt fulle potensial. Ineffektive arbeidsmetoder kan ha motsatt effekt, noe som igjen kan resultere i at individuell utvikling og prestasjon hemmes, i tillegg til at dette også kan påvirke organisasjonens totale suksess.

Namnlös design (19)

Digitalisering - en hygienefaktor

Digitaliseringen har forandret mange bransjer, og HR-feltet er intet unntak. Den raske utviklingen av HR-teknologi gjør at mange organisasjoner blir tvunget til å gå bort ifra tradisjonelle muligheter, for å tilpasse seg disse endringene. I dagens digitale arbeidsmarked hvor de aller fleste både har hybridarbeid og fleksible arbeidsplasser, risikerer man å miste talenter om man har utdaterte prosesser.

Uten digitalisering i måter å arbeide på, kan verdifull innsikt gå tapt, noe som igjen kan ha en direkte innvirkning på organisasjonen og deres suksess. Konsekvensene kan også være at samarbeid innad i organisasjonen blir vanskeligere, og på sikt kan det stjele av både tiden og ressursene til HR. Digitale måter å arbeide på gir bedriften helt nye muligheter til å oppdage og utvikle ferdigheter. Digitalisering av arbeidsmetoder kan derfor resultere i økt effektivitet og kvalitet gjennom hele medarbeiderreisen.

Book en demo

 

I en undersøkelse* svarte 9 av 10 bedrifter at de må digitalisere kompetansehevingen for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Høy personalomsetning - en kjepp i hjulet for fremgang

En annen konsekvens av ineffektivt Talent Management er høy personalomsetning. Riktig kompetanse er en verdifull ressurs for organisasjoner, men når talent går tapt, kan det være både kostbart og påvirke resultatene negativt. Når du mangler innsikt i hvilke styrker og utfordringer dine medarbeidere har, er det vanskelig å sette inn riktig innsats for å få dem til å utvikle seg. Videre, dersom de mangler gunstige forutsetninger for å kunne innfri forventningene som stilles, kan de til og med forlate organisasjonen. Konsekvensene er ikke bare tap av verdifull kompetanse, men også økte kostnader til rekruttering og opplæring av nye medarbeidere.

Namnlös design (21)

Ineffektivt lederskap - en barriere for fremgang

Ledelsen er helt avhengig av teamene deres presterer. Sjefer og ledere må derfor være både engasjerte og kompetente i å identifisere, utvikle og beholde talent i organisasjonen Om lederne mangler innsikt i egne styrker og svakheter, og ikke vet hvilke forhold som driver engasjerte team, vil ledelsen ikke være effektiv. Ineffektivt lederskap kan føre til redusert psykologisk trygghet og at ansatte ikke inkluderes på like vilkår. Dette kan også bety at potensialet i organisasjonen ikke blir utnyttet på best mulig måte, og mulighetene for å fremme suksess uteblir derfor. Når lederne får innsikt i egen evne til å drive endring og utvikling, og hvilken lederstil som passer til teamets behov, kan dette tilpasses. På denne måten legges det til rette for at alle kan prestere ut ifra sitt faktiske potensial.

Vil du vite mer?

På bakgrunn av dette eksisterer det noen «steg på veien» for organisasjoner som ønsker å akselerere potensiell suksess og posisjonere seg for fremtiden. Talent Management som utnytter digitaliseringens muligheter, og investerer i både ledelse og medarbeidere, er nøkkelen til både individuell og organisatorisk suksess. Last ned vår one pager hvor du kan lese mer om hvordan du kan revolusjonere ditt Talent Management og ta organisasjonen din til neste nivå. 

 Last ned 

Kilde: HR 2023 - HR:s roll och utmaningar på svenska arbetsplatser

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.