I et stadig mer konkurransedyktig og hurtigskiftende arbeidsmarked står mange selskaper overfor utfordringen med ikke bare å tiltrekke seg, men også å beholde og utvikle de beste talentene. Her spiller psykometriske innsikter en kritisk rolle. Med en grundig forståelse av både potensielle og nåværende ansattes psykologiske profiler, åpnes døren for en mer effektiv og målrettet rekruttering og Talent Management.

Namnlös design (22)

Nytten av psykometriske innsikter

Psykometriske innsikter stammer fra vurderingstester innen arbeidspsykologi. Testverktøy som måler ulike egenskaper hos individer, for eksempel adferdsmønstre, personlighetstrekk og kognitive evner. Disse innsiktene kan indentifisere blant annet risikoadferd og læringsevne (Learning Agility) - viljen og evnen til endring, noe som gjør at organisasjoner kan være et skritt foran og forutse hvilke behov og tiltak som kreves hos både team og ledere. Å forstå disse psykologiske aspektene hos kandidater og ansatte gjør det mulig for organisasjoner å ta mer informerte rekrutteringsbeslutninger, tilpasse utviklingsprogrammer, forbedre teamdynamikk og forutse fremtidige ledelsesbehov. Spesifikt kan psykometriske innsikter bidra til å:

  • Forbedre rekrutteringsprosessen: Ved å identifisere om kandidatenes personlighet og adferdsmønstre samsvarer med bedriftens kultur og fremtidige behov, øker sjansene for langvarig suksess og redusert turnover.
  • Gjennom å forstå unike styrker og utviklingsområder hos hver ansatt, kan du skape personlig tilpassede utviklingsplaner som bidrar ikke bare til individets faglige utvikling, men også til bedriftens overordnede mål.
  • Redusert turnover: Med dypere innsikter i de ansattes psykometriske profiler, som for eksempel Learning Agility, kan organisasjoner implementere nødvendige tiltak for å øke intern mobilitet. Med en mer fleksibel arbeidsstyrke sparer du ressurser som ellers ville gått til rekruttering og opplæring av nye ansatte, og kan dermed redusere turnover. Les mer om Learning Agility her.
  • Identifisere ledelsespotensial: Ved å analysere egenskaper som Learning Agility og beslutningstaking, kan bedrifter effektivt identifisere hvilke ansatte som har potensial til å vokse inn i ledende stillinger.

Tre misforståelser om arbeidspsykologiske tester

Tross deres åpenbare fordeler, møter testverktøy motstand og skepsis fra mange hold, hovedsakelig på grunn av tre sentrale misforståelser:

  1. Tradisjonelle metoder er intuitivt tryggest: En vanlig innvending er at mange ledere fortsatt stoler på magefølelsen, med troen på at denne intuitive prosessen er mer pålitelig enn hva personlighetstester eller evnetester er. Denne overtroen på magefølelsens overlegenhet fører til subjektive vurderinger, som ikke sjelden er farget av fordommer og forhåndsinnstilte meninger.
  2. Kostbart og tidkrevende: En annen innvending gjelder oppfattet tidsbruk og kostnadene ved å bruke testverktøy. Mange tror feilaktig at disse prosessene er dyre og tidkrevende uten å tilby tilsvarende verdi. I virkeligheten kan godt gjennomførte psykometriske vurderingsprosesser føre til betydelige tids- og kostnadsbesparelser på lang sikt, hovedsakelig gjennom effektiviserte rekrutteringsprosesser og økt Talent Retention.
  3. Frykt for tap av talenter: En tredje innvending er frykten for at rekrutteringstester kan føre til at potensielt egnede kandidater filtreres bort om de ikke presterer godt på testene. I en tid der datadrevet arbeid er standardisert for alle bransjer eller marked, holder testene seg både robuste og godt validerte med over 70 års forskning og omfattende data som støtte.

SE OGSÅ: Syv vanlige myter om personlighetstester

cases-single-02

Nøkkelen til effektivt Talent Management

Psykometriske innsikter som en integrert del av Talent management-strategi er ikke bare en metode for å ta bedre beslutninger – det er en investering i organisasjonens fremtid. Med riktig tilnærming kan tester tilby uvurderlige innsikter som kan hjelpe til med å bygge sterkere, mer engasjerte og høytpresterende team. Ved å integrere disse innsiktene strategisk som en sentral del av medarbeiderreisen, kan organisasjoner skape en mer rettferdig, kvalitativ og datadrevet grunnlag for suksess.

Med Assessios testverktøy kan du måle personligheten, problemløsningsevnen, samt kulturen og verdiene til kandidatene og medarbeiderne dine. Les mer om våre personlighetstester og evnetester, eller ta kontakt med oss hvis du vil vite hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din med rekruttering, utvikling og prestasjon.

Kontakt oss 

 

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.