Jakten på den perfekte kandidaten kan være en humpete vei, hvor tradisjonelle rekrutteringsmetoder kan stikke kjepper i hjulene. Å finne det beste talentet krever at vi revurderer metodene våre og tilpasser oss kravene som vår organisasjon og våre fremtidige ansatte stiller til oss. I denne artikkelen lister vi opp 7 viktige perspektiver på hvorfor tradisjonelle metoder kommer til kort, og hvordan kompetansebasert rekruttering kombinert med datadrevet HR er veien videre.

Namnlös design (18)

1.  Mangel på objektivitet

Tradisjonell rekruttering er ofte avhengig av subjektive vurderinger og magefølelse. Dette kan føre til at kandidater blir valgt ut på tilfeldige vilkår, basert på likheter med rekruttereren, snarere enn deres evne til å møte organisasjonens unike behov. Ved å bruke objektive beregninger og vitenskapsbasert innsikt knyttet til adferd og potensial, sikrer du at enhver beslutning er basert på fakta og evner, i stedet for fordommer.

2. DEI

Tradisjonelle metoder har vist seg å være mindre effektive for å fremme mangfold, likeverd og inkludering på arbeidsplassen. Når det første utvalget gjøres basert på innholdet i en CV eller et personlig brev, øker risikoen for «lik-meg»-effekten. Det vil si at vi belønner de som minner oss om oss selv. Screeningtester utført tidlig kan bidra til å eliminere mulige skjevheter og «bias» i rekrutteringsprosessen, og gi alle kandidater like sjanser, uavhengig av kjønn, alder eller opprinnelse. Når du matcher kandidater mot potensialet og personligheten som kreves for rollen, reduseres risikoen for skjevhet og diskriminering, og sjansene for å skape en mer mangfoldig arbeidsstyrke økes.

Book en demo

 

I en undersøkelse* blant 1200 arbeidssøkere oppga 89 % at det er viktig å kunne søke jobb på et fordomsfritt grunnlag.

3. Ineffektive prosesser

Tradisjonelle måter å jobbe på kan være ustrukturerte og tidkrevende. De kan ta opp mye ressurser og føre til manglende synergier innad i organisasjonen, både for rekruttering av ledere og HR. Digitale verktøy som hjelper deg å samle hele medarbeiderreisen på ett sted kan hjelpe HR-avdelinger med å spare tid og strømlinjeforme prosessen, samtidig som du minimerer risikoen for at de største talentene går videre til andre alternativer.

4. Kandidatopplevelsen

Rekrutteringsprosesser kan være tidkrevende, og ofte kan manglende kommunikasjon rundt hvordan prosessen vil se ut og hva kandidatene faktisk vil bli målt på være med på å påvirke opplevelsen til kandidatene i negativ retning. Ineffektive arbeidsmetoder som ikke gir klare tilbakemeldinger til kandidaten, kan få kostbare konsekvenser. Det kan skade employer brandingen din, og du risikerer å miste toppkandidatene dine. Ved å effektivisere rekrutteringen kan organisasjoner få fart på prosessen, forbedre samhandlingen og skape en mer positiv opplevelse for kandidaten.

Namnlös design (20)

26 % av rekruttererne i en undersøkelse** oppgir at de er misfornøyde med å ikke kunne tiltrekke seg de riktige kandidatene, med det resultat at de nøyer seg med «den beste de kan få».

5. Viktigheten av å sikre fremtiden

Digitalisering og teknologisk utvikling påvirker arbeidsmarkedet i stadig raskere tempo. Med tradisjonelle metoder kan det være vanskelig å identifisere kandidater med den kompetansen som kreves for fremtidige utfordringer. En datadrevet tilnærming der du samler alt om medarbeiderreisen på ett sted, sparer tid og ressurser for HR og sikrer at organisasjonen er rustet for fremtiden.

6. Vansker med å finne og måle de riktige ferdighetene

Med tradisjonelle rekrutteringsmetoder kan det være vanskelig å identifisere hva som fører til faktisk suksess i en organisasjon. Ferdigheter og adferd som er viktig for en gitt rolle, og kandidatens faktiske evner, kan lett overses når seleksjonen foretas ut fra CV-er og følgebrev. Kompetansebasert rekruttering basert på omfattende psykometrisk forskning gir deg innsikt, slik at du lettere kan sammenligne toppkandidatene dine med den beste matchen for et mer kvalitativt utvalg.

7. Mangel på datadrevne beslutninger og innsikt

Ved å bruke data og innsikt fra omfattende psykometrisk forskning kan ledere og rekrutterere ta mer informerte beslutninger om rekruttering, utvikling og prestasjoner. Når du tar datadrevne beslutninger og stoler på psykometrisk forskning, hjelper du organisasjonen din med å finne mer kvalitative, effektive og objektive måter å matche og beholde de beste talentene på. 

Vil du vite mer? 

Vi vet hvordan vi skal overvinne utfordringene med tradisjonelle rekrutteringsmetoder, for å øke kvalitet, effektivitet og objektivitet gjennom hele medarbeiderreisen. Last ned vår one-pager: Fra utfordringer til suksess – nye metoder for å finne topptalenter.

Last ned

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.


Relaterte innsikter og nyheter

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.