Risikoadferd

Når styrker blir til svakheter. MAP-X er et verktøy som gir et bilde over et individs risikotendenser koblet til personlighet.  

Last ned produktblad

Kontakt oss

Om MAP-X

MAP-X beskriver potensiell risikoadferd som kan føre til kontraproduktiv adferd på jobben og identifiserer utfordringene en person kan ha. Verktøyet er basert på både organisasjons- og klinisk psykologi, som kan hjelpe enkeltpersoner å forstå hvordan de kan bli oppfattet av andre når de er sterkt følelsesmessig påvirket, stresset eller sliten.

Assessio Platform MAP

Hva skiller oss fra andre? 

Datadrevet

Datainnsamling for støtte og veiledning i beslutninger. Samle inn og gjenbruk data for å finne din toppkandidat.

Forskningsbasert

Evidensbaserte metoder og løsninger basert på den seneste forskningen innen personlighetsvitenskap og maskinlæring.

Enkelt

En brukervennlig plattform som forenkler kompliserte prosesser og beslutninger.

Heldekkende

En helhetlig vurderingsplattform som gir støtte i beslutninger innen rekruttering og utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon. 

”Verden trenger denne testen ettersom alle mennesker har styrker som overutnyttes, eller overdrevne deler av sin personlighet som setter dem tilbake i sin karriere, spesielt om du ønsker å bli leder.”

map-x-skaparen-portrattbild-428-x-428-pixlar

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisasjonspsykologi som har utviklet MAP-X sammen med Assessio

MAP-X viser hvem vi blir under press

Et analysefilter som viser ekstremadferd.

akram-huseyn-6yn-po2a6yk-unsplash

Vi har alle et bristepunkt

Å være detaljorientert, fokusert og målrettet er i seg selv positive egenskaper i de fleste sammenhenger. Men å bli fanget i detaljer, bli så fokusert på oppgaven at omgivelsene blir glemt og det å sette seg uoppnåelige mål kan i visse situasjoner være direkte ødeleggende. En positiv adferd blir til en negativ adferd hvis vi gjør det for mye, for ofte og med for høy intensitet. Men selv en total mangel på adferd kan også ha minst like negative konsekvenser. Eksempler på dette kan være å ikke si ifra når det trengs eller handle når andre nøler. Alle individer kan utvise risikoadferd i ekstreme situasjoner, hvor de blir stresset, presset eller negativt påvirket på andre måter.

Book en demo

En bro mellom rekruttering og onboarding

MAP-X er et verktøy som kan benyttes for å skaffe dybdeinformasjon om finalekandidatene i en rekrutteringsprosess, og kan for eksempel brukes i gjennomføringen av et dybdeintervju. Dataen fra MAP-X kan også brukes videre i onboarding av den ansatte, hvor rapporten kan fungere som et utmerket verktøy for kandidaten selv. Rapporten kan også brukes av nærmeste leder for å bli kjent med den ansatte.

Last ned eksempelrapport

pexels-alena-darmel-7710111
mimi-thian-lp1akiuv3yo-unsplash

Ekstra viktig i et lederskap

MAP-X kan gi den ekstra informasjonen som ofte mangler i en rekrutteringsprosess, og den kan hjelpe oss med å ta best mulig beslutning. Det å besitte denne typen informasjon blir enda viktigere når vi skal ansette ledere eller andre personer med stor innflytelse, fordi disse individene i større grad vil ha innvirkning på andre.

Meld deg på kurs her!

Eneco

Hvordan skaper man forutsetninger for en fleksibel organisasjon som dessuten kjapt kan tilpasse sin virksomhet etter kunders og partners stadig endrede behov? Eneco satte det hele på prøve, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Mennesker med høy learning agility ansetter mennesker som også har det. Det setter strategien i høygir.
Jonne-Mei Beetz, HR-utviklingssjef i Eneco Group

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
Guri Larsen og personlighetstester hos DNB
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft
features-bg

Funksjoner i plattformen

Vår plattform inneholder omfattende data og verktøyene du trenger for en mer effektiv organisasjon. Og den utvikles stadig – alltid i tett samarbeid med deg som kunde.

Personlighet (MAP)

Identifiser individers potensial og området for utvikling med MAPs personlighetstest og kartlegg personlighet og adferd som er viktig på arbeidsplassen. 

Les mer

Evne (Matrigma)

Med den verdensledende ikke-verbale evnetesten Matrigma kan du måle intelligens, tankegang, abstrakt logikk og problemløsningsevne.

Les mer

Risikoadferd (MAP-X)

Identifiser risikoadferd og individuelle utfordringer. MAP-X gir deg et grunnlag du kan bruke i rekrutteringsprosessen, lederskapsutfordringer og teamutvikling.

Les mer

Leadership Feedback

Styrk lederne i din organisasjon med tilbakemeldinger fra deres ansatte. Leadership Feedback er basert på moderne lederskapsforskning og bidrar til lederskapsutvikling i riktig retning.

Les mer

Self-Awareness Insights

Øk din selvinnsikt med hjelp av Self-Awareness Insights. Verktøyet – og utdanningen – skaper bevissthet rundt styrker og utfordringer og gir tips til utvikling.

Les mer

Psykometriske linser

Med psykometriske linser kan du inspireres av data til å finne nye talenter. I verktøyet skaper du en profil basert på testdata fra dine fremgangsrike medarbeidere, slik at du kan matche dette mot nye rekrutteringer og få støtte i beslutningstakingen. 

Les mer

FAQ om MAP-X

Her kan du lese et utvalg av tidligere stilte spørsmål og svar. 

Har du andre spørsmål? 

Kontakt oss

En risikoadferd oppstår når en person gjør for mye eller for lite av en ellers ønskelig adferd. Dette skjer vanligvis når vi ikke er oss selv, for eksempel når vi er slitne, sultne, følelsesmessig påvirket eller når vi kjenner på irritasjon og frustrasjon. Da er det mye lettere for muren vår å bryte ned, og vi oppfører oss på en måte som kan skade oss selv eller de rundt oss.

Vi har et godt eksempel for å illustrere dette i målbevissthetsskalaen i MAP. En person med høy grad av målbevissthet er sannsynligvis mer ambisiøs, dreven, detaljorientert og strukturert. Generelt sett, adferd som ofte etterspørres i mange roller, men hvis denne adferden gjøres for ofte, i for mange situasjoner og med for høy intensitet, risikerer det å bli oppfattet snarere som at vedkommende er overambisiøs og setter urealistiske mål, og er detaljfokusert til det punktet at prosjekter ikke kan gå videre fordi alt må være perfekt. Da kan også strukturen kvele kreativiteten. Samme grunnleggende oppførsel, men helt andre utfall. Vi kan også snu skalaen og ta eksemplet med en person som har lavere grad av målbevissthet. Positive egenskaper knyttet til det er fleksibilitet, evne til raskt å endre fokus og en mer avslappet tilnærming til mål og struktur. Dette er adferd som kan være svært ønskelig i en skiftende og lunefull arbeidskultur. Men selv her kan frekvens, intensitet og varighet påvirke hvordan denne adferden oppfattes av omgivelsene. Den spontane, fleksible siden kan bli til å bli oppfattet som ustrukturert og impulsiv. En adferd blir med andre ord til risikoadferd dersom den gjøres for mye eller for lite i forhold til det som er rimelig i en gitt situasjon.

Mesteparten av tiden har risikoadferden vår en tendens til å være nært knyttet til personlighetstrekkene som er mest fremtredende hos hver enkelt. Med andre ord, vil vi normalt utøve den adferden som ligger mest naturlig for oss. Hvis man for eksempel er en utadvendt person som ofte takler situasjoner eller løser problemene mine ved å være sosial, glad og trivelig, er det ofte dette jeg vil bruke i en situasjon hvor jeg føler meg overveldet eller stresset. Vi bruker naturlig våre sterkeste sider når vi trenger dem mest. Problemet blir når våre karismatiske og sosiale egenskaper går over til å bli oppmerksomhetssøkende, dominerende og overfladiske i stedet.

Det er viktig å huske når du arbeider med MAP-X at risikoadferd, som vi kan se hos våre kandidater eller ansatte, ikke er adferd som vi vil se hele tiden. Snarere skjer dette nok svært sjelden. Det er tross alt snakk om risikoadferd, og ikke hverdagslig adferd. Ofte oppstår dene typen adferd i forbindelse med situasjoner der vi slutter å anstrenge oss for å vise god oppførsel. Det skjer for eksempel når vi er: 

·       Trøtte og har sovet dårlig      

·       Ikke har spist tilstrekkelig     

·       Når vi er stresset  

·       Når vi har drukket alkohol      

·       Når vi er veldig avslappet  

·       Når vi er spente og forventningsfulle 

Da øker risikoen for at vår risikoadferd kommer til uttrykk. Eksempelvis kan risikoadferd også dukke opp når vi har urealistiske forventninger til hvordan andre skal oppfatte oss – for eksempel en ny sjef som har et bilde av lederskapet som ikke stemmer overens med de rundt seg og dette resulterer i et forvrengt syn på virkeligheten som igjen kan føre til til at visse adferder forsterkes.

Når vi tolker resultatene, må vi ha dette i bakhodet. Hvis en kandidat har utslag for en spesifikk risikoadferd, betyr det ikke nødvendigvis at personen vil opptre slik, det betyr at de KAN risikere å opptre slik hvis det oppstår flere faktorer som gjør at "muren brister".

Det som gjør MAP-X unik er at den er helt basert på data fra MAP og ikke krever en egen test. Dette betyr at kandidater som tidligere har besvart MAP også har mulighet til å se på MAP-X-resultatene med tilbakevirkende kraft. Enkelt forklart er MAP-X basert på en algoritme der vi har identifisert spesifikke utsagn, eller elementer som det kalles, i MAP som i større grad korrelerer med mulig risikoadferd. På denne måten kan vi ved hjelp av data fra MAP danne oss en idé om en kandidats mulige risikoadferd.

MAP-X er validert og testet, noe som gjør at vi med større sikkerhet kan uttale oss om eventuelle risiko. Algoritmer identifiserer hvordan en kandidat har svart på unike påstander og gir en risikoprofil. 

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.