DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell

DNV-kurs bidrar til en profesjonell rekruttering for kunde og kandidat

Det Norske Veritas Sertifisering

Assessios DNV Sertifiseringskurs går over tre dager og er beregnet for rekrutterere som ønsker å øke sin kompetanse enten man skal ta sertifiseringseksamen hos DNV eller ikke

En god rekruttering bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg, og sikrer suksess for kandidat og kunde. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og dårlig omdømme. Sørg for at du har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted – og dermed bidrar til vekst for deg eller dine kunder.

DNV sin standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere. Sertifiseringsordningen ble opprettet i 2011 og oppdatert i 2018, og det er i dag over 300 DNV-sertifiserte rekrutterere i Norge. Dette er med på å bidra til at kandidater og kunder opplever en god og rettferdig rekruttering.

Vårt rekrutteringskurs gjennomgår prosessen i rekruttering fra A til Å, inkludert temaer som listet under. Rekrutteringskurset gir en bred innføring i rekruttering som fagfelt med fokus på hvordan rekruttering bør gjennomføres i praksis og hvordan organisasjoner kan forbedre sine rekrutterings-prosesser. Målgruppen for sertifiseringskurset er alle som vil arbeide profesjonelt med rekruttering, enten du er ansatt som ekstern konsulent eller internt i en organisasjon. Det er frivillig å ta eksamen, som gjennomføres i regi av DNV etter avsluttet sertifiseringskurs på valgfritt tidspunkt.

Hovedtemaer:

• Kost-/nytteanalyse for rekruttering
• Jobbanalyse
• Søknadshåndtering
• Seleksjonsmetoder og deres egnethet:
– Biodata
– Intervju
– Arbeidspsykologiske tester
– Arbeidsprøver og simuleringsøvelser
– Assessment Center
– Referanseintervju med bakgrunnssjekk
• Omdømme og kandidatopplevelsen
• Ansettelse og onboarding
• Etiske prinsipper og retningslinjer
• Arbeidsrett
• Rollen som rekrutterer
• Evaluering av rekrutteringsprosessen

Meld deg på DNV Sertifiseringskurs her eller ring oss på 22 12 80 40 for mer informasjon om bedriftsinternt rekrutteringskurs.