Finalekandidatvurderinger/ Second opinion

Rett person på rett sted fra start!

HR

Det å rekruttere er en vanskelig og omstendelig prosess for organisasjonen. Og kostbart. Da gjelder det å rekruttere rett. Assessio tilbyr derfor eksperthjelp og tester til de organisasjonene som kun ønsker støtte i rekrutteringens vanskelige siste del, selve utvelgelsen blant finalekandidatene.

Hva kjennetegner en vellykket medarbeider i den aktuelle stillingen? Hvilke egenskaper er nødvendige? Hvilke er ønskelige? Hva bør unngås? Våre konsulenter hjelper deg å sette opp en kravprofil som alle kandidater måles opp mot.

Objektiv og kvalitativ anbefaling

Assessio benytter forskningsbaserte valide utvelgelsesmetoder som gir oss objektivt den informasjonen vi trenger ut fra stillingens innhold. Dette inkluderer én eller flere arbeidspsykologiske tester. Testresultatene sammen med etterspurte kompetanser legger grunnlaget for ett atferdsintervju der bildet av personen tegnes mer nyansert og hvor man går nærmere inn på spørsmål som er viktige for den aktuelle stillingen.

All innsamlet dokumentasjon sammenstilles og presenteres for oppdragsgiver sammen med vår anbefaling. Vurderingen gjennomføres av våre erfarne konsulenter som alle er sertifiserte testbrukere.

Oppdragsgiver får et objektivt beslutningsunderlag med en vurdering av problemløsningsevne, personlighet, hvordan de reagerer under stress og press, og hva som er kandidatenes styrker og utviklingspotensial.

Bistand fra Assessio i en finalekandidatvurdering gir et sikrere valg av rett kandidat.