Team- og lederutvikling

Å investere i ansattes og lederes utvikling er avgjørende for å nå organisasjons mål

Ansatte og ledere som kjenner seg selv, sine styrker og utviklingspotensial vil i større grad vite hva som kreves av dem for å fylle morgendagens behov og krav. Vi gir dine ansatte og ledere et tydelig bilde av hvordan de kan bruke sine styrker og styre unna fallgruver i hverdagen, slik at de får utnyttet sitt fulle potensial.

Utviklende lederskap og bedre teamarbeid

Et utviklende lederskap eller bedre teamarbeid er sentralt for fremgang i alle virksomheter. Med hjelp av vår kompetanse innen det arbeidspsykologiske feltet, og unike muligheter til å skape strategisk selvinnsikt, bidrar vi til høytpresterende ledere og team. Assessio jobber alltid basert på empirisk arbeidspsykologisk forsking som gir størst sannsynlighet for å skape resultater.

Assessio tilbyr både korte workshops for inspirasjon, teamutvikling, og lederutviklingsprosesser på konsernleder- og mellomledernivå.

Assessios kjerne er å benytte normerte testverktøy for alle deltakerne, og la resultatene på disse være en “rød tråd” gjennom utviklingsarbeidet. Vi tilbyr også individuell coaching, gjerne som en del av en utviklingsprosess på gruppenivå.

Skreddersydde løsninger

Vi tar utgangspunkt i kundens unike målsetninger. Opplegg og innhold skreddersys for å passe den enkelte/gruppen.