Valideringsstudier

Kriterier som skaper verdi

Valideringsstudier handler om å knytte organisasjonens suksesskriterier opp mot en eller flere metoder som kan forutsi hvilke egenskaper, aktiviteter eller elementer som er avgjørende for å skape verdier. Ulike kriterier som skaper verdier kan være økt jobbtilfredshet, motivasjon, og lavt sykefravær hos de ansatte. Det kan være omsetning, driftsmarginer, og kundetilfredshet for bedriften. Det kan også være turnover, økning av markedsandeler, eller generell jobbprestasjon. Listen av mulige kriterier som skaper verdier for organisasjoner vil naturligvis være noe ulik, men fellesnevneren er at alle organisasjoner har minst ett kriterium som må oppfylles for at man skal være levedyktig over tid.

De fleste organisasjoner har en klar formening om hvilke kriterier som må oppfylles for at de skal lykkes, men de færreste har en komplett oversikt over hvilke elementer eller egenskaper som er avgjørende for hvordan kriteriene skal oppnås optimalt. En systematisk og grundig utforskning av sammenhengen mellom kriterier og egenskaper er nødvendig for å få denne oversikten.

Statistisk materiale og utviklingstiltak

Vi i Assessio anerkjenner at det er menneskene i organisasjonen som skaper verdiene. Mennesker er i hovedsak forskjellige, og det er denne ulikheten som gjør at vi motiveres av ulike ting, har ulike preferanser, ulik atferd, og derved ulik jobbprestasjon – dvs. mennesker vil prestere ulikt i forhold til organisasjonens kriterier. Ved å sammenligne menneskers psykologiske egenskaper opp mot organisasjonens arbeidspsykologiske kriterier samler man verdifullt statistisk materiale som vil gi klare føringer for hvilke egenskaper som egner seg best innen generelle så vel som spesifikke områder i organisasjonen. I tillegg vil man få informasjon om mulige utviklingstiltak der man aldri før hadde tenkt man skulle trenge utvikling. Kort fortalt vil man få konkret informasjon om hvilke egenskaper som forutsier arbeidsprestasjon.