Å jobbe med testverktøy i offentlige organisasjoner

Spar tid, jobb inkluderende og rekrutter rett kandidater med Assessios verktøy.

Offentlig org

Hvordan kan du i offentlig sektor begynne å jobbe med Assessios verktøy i vår digitale plattform? 

Zero Talent Waste

Kjøp testverktøy

Assessios verktøy Ascend hjelper daglig HR-avdelinger i den offentlige sektoren med å rekruttere mer rettferdig, forkorte sine prosesser og spare penger på sine rekrutteringer. Uansett om dere skal gjøre en direkte anskaffelse eller om dere skal utlyse et offentlig anbud, kan vårt erfarne team av eksperter hjelpe deg. 

Book en demo

Direkte anskaffelse

Den totale kontraktsummen for kjøp av arbeidspsykologiske testverktøy faller ofte under grensen for offentlige anskaffelser, noe som betyr at en offentlig organisasjon kan foreta innkjøp på samme måte som en privat organisasjon. Det gir deg en enkel prosess hvor dere kjapt kan komme i gang med deres nye måte å jobbe på. 

Få mer informasjon

Kvinna framför dator

HVORFOR JOBBE MED ASSESSIO?

Om Assessio 
Assessio er Nordens ledende assessmentselskap med digitale løsninger for rekruttering og utvikling. Gjennom tester og verktøy gir vi våre kunder datadrevet innsikt om både nåværende og potensielle ansatte. Assessios reise startet tilbake i 1954 og med nesten 70 års erfaring bak oss er vi eksperter på kompetansebasert rekruttering og arbeidspsykologisk forskning. Verktøyene våre brukes over hele verden og er tilgjengelig på over 20 språk. Våre tester er kvalitetsvurdert og sertifisert av DNV-GL og Assessio er sertifisert i henhold til ISO 27001.
 
Testresultat som beslutningsgrunnlag 
Mange organisasjoner jobber i dag suksessfullt med arbeidspsykologiske verktøy som en del av rekrutteringsprosessene. En god grunn til å bruke testverktøy er at du kan forkorte og effektivisere rekrutteringsprosessen drastisk. Våre kunder opplever å spare mye tid i seleksjonsprosessen ved å bruke våre verktøy tidlig, fremfor å lese gjennom mange søknader og CV-er.

Anskaffelse av arbeidspsykologiske testverktøy
I dag finnes det en haug av forskjellige varemerker og verktøy å velge mellom når det kommer til testverktøy. Når du skal anskaffe arbeidspsykologiske testverktøy er det derfor viktig at din organisasjon vet hva du skal bruke verktøyene til og at du undersøker mulighetene dine nøye. Et kriterium som offentlige organisasjoner ofte setter høyt, er at testverktøyene har et vitenskapelig grunnlag og er gjennomgått av et eksternt organ. Lenger ned på siden har vi en lengre liste med spørsmål og svar knyttet til offentlig anskaffelser! 

Hvorfor skal en offentlig arbeidsgiver bruke testresultat som beslutningsgrunnlag i en rekruttering?
Å bruke arbeidspsykologiske testverktøy i en rekruttering innebærer at en del av grunnlaget for seleksjon gjøres mekanisk uten involvering av menneskelige faktorer og ubevisste bias. En mekanisk (også kalt datadrevet) tolkningsmodell gir mange fordeler for nøyaktig, effektivt og ikke-diskriminerende utvelgelsesarbeid. En datadrevet utvelgelsesprosess mot en forhåndsdefinert kravprofil gir både høyere nøyaktighet og pålitelighet i utvelgelsesarbeidet. Dette reduserer risikoen for å gjøre subjektive tolkninger i vurderingen av kandidater. Den datadrevne tolkningsmodellen tar ikke hensyn til alder, kjønn, etnisitet eller lignende variabler. Risikoen for diskriminering reduseres når alle kandidater vurderes på samme måte og med samme verktøy. Når vi bruker digitale metoder kan utvalget gjøres på en svært tidseffektiv måte, noe som frigjør tid og ressurser til andre områder som f.eks. introduksjonsarbeid, utviklingsinnsats eller lederstøtte.

Se webinaret der Assessios eksperter ser nærmere på de vanligste utfordringene, misforståelser og spørsmål som de ofte møter hos våre offentlige kunder.

FAQ

Vanlige spørsmål og svar om tester og kompetansebasert rekruttering i offentlige organisasjoner.

Ja, det kan den! Men det er viktig å sikre at testverktøyet hviler på et solid forskningsgrunnlag. Det er også viktig at testen er utviklet for å kunne brukes i en seleksjonssammenheng og dermed er normativ (ikke ipsativ) i sin konstruksjon.

Å bruke arbeidspsykologiske testverktøy i en rekruttering innebærer at en del av grunnlaget for seleksjon gjøres mekanisk uten involvering av den menneskelige faktoren og ubevisste skjevheter. En mekanisk tolkningsmodell gir mange fordeler for nøyaktig, effektivt og ikke-diskriminerende utvelgelsesarbeid. En mekanisert utvelgelsesprosess mot en forhåndsdefinert kravprofil gir både høyere nøyaktighet og pålitelighet i utvelgelsesarbeidet. Dette reduserer risikoen for å gjøre subjektive tolkninger i vurderingen av kandidater. Den mekaniserte (også kalt datadrevne) tolkningsmodellen tar ikke hensyn til alder, kjønn, etnisitet eller lignende variabler. Risikoen for diskriminering reduseres når alle kandidater vurderes på samme måte og med samme verktøy. Når vi bruker digitale metoder kan utvalget gjøres på en svært tidseffektiv måte, noe som frigjør tid og ressurser til andre områder som f.eks. introduksjonsarbeid, utviklingsinnsats eller lederstøtte.

Absolutt! Jo tidligere du gjør valg basert på objektive data, desto mindre risiko er det for at våre menneskelige ubevisste fordommer blander seg inn og påvirker beslutningene. 

Det er en misforståelse at alle kandidater må få personlige tilbakemeldinger på testresultater. Det er ingen direkte lov, forskrift eller direktiv som sier at dette må gjøres. Det er opp til hver enkelt organisasjon å ha en testpolicy som sier om det er noe du som organisasjon eventuelt må gi. Fra et mer test- og kandidaterfaringsperspektiv er det selvsagt slik at det er å foretrekke, men det trenger ikke bety at det må være personlig. Det er for eksempel en mulighet å gi en automatisk generert tilbakemelding som duger minst like godt. Sørg imidlertid for at denne typen tilbakemeldinger er utformet slik at den ikke er forvirrende for kandidater og at den fortrinnsvis er utformet i henhold til ISO 10667 – Vurderingstjenester på arbeidsplassen.

Arbeidspsykologiske testverktøy er en utmerket måte å screene de best egnede kandidatene i prosesser med mange søkere, men det er også en god måte å finne kandidater på dersom utfordringen deres er at for få søker på utlyste stillinger ved å minimere de harde skallkravene og i stedet stille krav til personlige egenskaper

Eksempel: En kommune skal rekruttere saksbehandler og krever blant annet akademisk bakgrunn, men får ikke nok søknader. Er en akademisk grad virkelig avgjørende for å lykkes i rollen? Dersom svaret er nei, kan det kravet reduseres og det kan gis mer rom til personlig egnethet i kravprofilen.
Resonnementet ovenfor bør også brukes på andre nivåer og andre typer roller. Ved å gjøre utvelgelser basert på potensial og personlig egnethet, utvides basiskvoten og vi unngår at talent går til spille. 

Nei, det er heller motsatt. Når utvelgelsen foretas etter gjennomgang av CVer, personlige brev og/eller intervjuer, er det alltid en risiko for at personer som ikke snakker perfekt norsk blir bedømt negativt. Årsaken er rett og slett ubevisste, eller noen ganger bevisste, fordommer hos personen som gjør utvelgelsen.

Assessios tester kan gjøres på mange forskjellige språk og vi anbefaler at kandidaten gjennomfører testen på sitt morsmål. Resultatet produseres mekanisk uten menneskelig innblanding. 

Når det gjelder personlighetstesten MAP, er tiden ubegrenset, og tiden det tar for kandidaten å fullføre testen er ikke tatt med i resultatet. Utsagnene som kandidaten skal ta stilling til er formulert på en svært enkel og forståelig måte. Kandidaten trenger heller ikke skrive noen svar selv, men klikker kun på ett av fire svaralternativer. Det er også greit å bruke tallene 1, 2, 3 eller 4 i stedet for datamusen. De fire svaralternativene er de samme gjennom hele testen: Stemmer ikke i det hele tatt, Stemmer ikke veldig, Stemmer ganske bra, Stemmer helt.
Siden problemløsningstesten Matrigma er en ikke-verbal test, er det ingen risiko for at språkhemmede eller personer med dysleksi sorteres ut til fordel for personer som har høy leseforståelse og god evne til å uttrykke seg på norsk.

Det første du bør spørre deg selv når du kjøper arbeidspsykologiske testverktøy er hvordan du planlegger å bruke verktøyene og hva som er viktig for deg. Assessios eksperter har satt sammen en liste med kriterier som mange offentlige organisasjoner anser som viktige.   

Grunnleggende "skallkrav" 
At testverktøyene har et vitenskapelig grunnlag og at et eksternt organ (f.eks. DNV-GL) har gjennomgått og godkjent kvaliteten på testene (validitet og reliabilitet).
Siden femfaktormodellen er den mest robuste og empirisk målbare personlighetsmodellen, er det viktig å kreve at en personlighetstest «har sitt teoretiske grunnlag i femfaktormodellen».
Det er også viktig at testverktøy som skal brukes ved rekrutteringsutvelgelse er normative (ikke ipsative) og at normgruppen er representativ for Norges yrkesaktive befolkning.
For ikke å risikere å diskriminere personer som ikke har norsk som morsmål, er det viktig å måle ferdigheter og logiske resonnementer med en ikke-verbal egnethetsprøve som måler generell egnethet (GMA eller g-faktor).
Det er selvsagt også svært viktig at personopplysningene som er lagret i testplattformen har tilstrekkelig beskyttelse. Still gjerne høye krav til IT- og informasjonssikkerhet og be om at leverandøren beskriver hvilke beskyttelses- og sikkerhetstiltak som er iverksatt. Dersom din organisasjon har et krav om at ingen personopplysninger må være i en skytjeneste, kan du kreve at det finnes støtte for å jobbe med pseudonymiserte personopplysninger i systemet. 

Merverdikrav (bør-krav)  

I tillegg til de ovennevnte grunnleggende hygienefaktorene, som bekvemt er inkludert som et krav i en anskaffelse, har mange organisasjoner en tendens til å vurdere brukeroI tillegg til de ovennevnte grunnleggende hygienefaktorene, som bekvemt er inkludert som et krav i en anskaffelse, har mange organisasjoner en tendens til å vurdere brukeropplevelsen som svært viktig. Krav til brukervennlighet i plattformen, sammenligning av resultater og kandidatopplevelsen er svært viktige parametere å vurdere. For å evaluere dette kan en tilbudspresentasjon inkludert demonstrasjon av systemet være en del av evalueringen. Du kan også spørre leverandørene om påloggingsdetaljer og teste hvordan det fungerer.

Nei, prisen for en organisasjon for å kjøpe et abonnement er ofte under grensen for direkte innkjøp. Husk at beregningen av anskaffelsessummen må inkludere opsjoner og utvidelsesklausuler.

Ja, Assessio har et Information Security Management System (ISMS) sertifisert i henhold til ISO 27001.
ISO 27001 er en standard som er fullstendig fokusert på sikkerheten til forretningsinformasjon og konfidensielle data som gjøres tilgjengelig av kunder. Et ISO 27001-sertifikat beviser at sikkerheten til forretningsinformasjon er korrekt beskrevet, implementert og kontrollert. ISO 27001 er et internasjonalt anerkjent sertifikat for informasjonssikkerhet.
Fordi Assessio Norge er sertifisert, er du trygg på at alle forretningsprosesser, systemer og tjenester oppfyller denne omfattende standarden for informasjonssikkerhet og at din informasjon og personopplysninger er forsvarlig beskyttet og behandlet konfidensielt. Hvis du ønsker mer informasjon om vårt arbeid for å bli ISO 27001-sertifisert eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med info@assessio.no.

Assessio er alltid Databehandler når vi behandler våre kunders data.  

Kunden stiller selv inn i systemet når personopplysningene automatisk slettes.  

Ja, vi har Amazon Web Services (AWS) som skytjenesteleverandør. De krypterte personopplysningene er plassert på servere i Irland og Tyskland. 

Ja, om man sikkerhetsstiller at særlige beskyttelses- og sikkerhetstiltak er iverksatt. 

  • Personopplysninger som behandles i plattformen er kryptert både «at rest» og «in transit».
  • Personopplysningene lagres på servere innenfor EU/EØS (Irland og Tyskland) 
  • Assessios databehandleravtale med underleverandørene er basert på standardavtaleklausuler (Standard Contractual Clauses)  
  • Assessios underleverandører gir åpenhetsrapporter (Transparency Reports) 
  • Assessios underleverandør Amazon Web Services har gjort et tillegg til den eksisterende DPA med blant annet følgende brev: “If AWS receives a valid and binding order (“Request”) from any governmental body (“Requesting Party”) for disclosure of Customer Data, AWS will use every reasonable effort to redirect the Requesting Party to request Customer Data directly from Customer”. 
  • ISO 27001-sertifisering 
  • Tofaktorautentifisering ved innlogging 
  • Det er en innebygd mulighet for å jobbe med pseudonymiserte personopplysninger i Ascend. Hvis denne funksjonen brukes, ligger nøkkelen til å løse pseudonymiseringen lokalt hos deg, og det er ingen mulighet for noen andre å identifisere personene.

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om bærekraftig rekruttering og utvikling.


This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Assessio, corporate identity number 556047-4255 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler er informasjonskapsler som må plasseres for at grunnleggende funksjoner på nettstedet skal fungere. Grunnleggende funksjoner er for eksempel informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal bruke menyer og navigere på nettstedet.

Funksjonalitetscookies

Funksjonelle informasjonskapsler må plasseres for at nettstedet skal fungere på den måten du forventer. For eksempel for å huske hvilket språk du foretrekker, for å vite om du er pålogget, for å holde nettstedet sikkert, huske påloggingsinformasjon eller for å muliggjøre sortering av produkter på nettstedet på den måten du foretrekker.

Statistikk informasjonskapsler

For å vite hvordan du samhandler med nettsiden plasserer vi informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Disse informasjonskapslene anonymiserer personopplysninger.

Informasjonskapsler for annonsemåling

For å kunne gi en bedre service og opplevelse plasserer vi informasjonskapsler for å skreddersy markedsføring for deg. Et annet formål med denne utplasseringen er å markedsføre produkter eller tjenester til deg, gi skreddersydde tilbud eller markedsføre og gi anbefalinger om nye konsepter basert på det du har kjøpt hos oss tidligere.

Annonsemålingsinformasjonskapsler for brukere

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser til deg.

Informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilby unike tilbud som er skreddersydd etter dine brukerdata.