Kurs

DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 15000 kr eks mva

Kurs: 2+1 dager

Dato: 07/12 2022, 8/12 + 13/12 2022 (FYSISK KURS)

DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell

Bidra til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat – bli sertifisert rekrutterer!

Vi gjennomgår rekrutteringsprosessen fra A til Å, inkludert temaer som listet under. Kurset gir en bred innføring i rekruttering som fagfelt med fokus på hvordan rekruttering bør gjennomføres
i praksis og hvordan organisasjoner kan forbedre sine rekrutterings-prosesser. Målgruppen for kurset er alle som vil arbeide profesjonelt med rekruttering, enten du er ansatt som ekstern konsulent eller internt i en organisasjon. Det er frivillig å ta eksamen, som gjennomføres i regi av DNV etter avsluttet kurs på valgfritt tidspunkt.

Hovedtemaer:
• Kost-/nytteanalyse for rekruttering
• Jobbanalyse
• Søknadshåndtering
• Seleksjonsmetoder og deres egnethet:
– Biodata
– Intervju
– Arbeidspsykologiske tester
– Arbeidsprøver og simuleringsøvelser
– Assessment Center
– Referanseintervju med bakgrunnssjekk
• Omdømme og kandidatopplevelsen
• Ansettelse og onboarding
• Etiske prinsipper og retningslinjer
• Arbeidsrett
• Rollen som rekrutterer
• Evaluering av rekrutteringsprosessen

Våre kurs

:
07 Feb
DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell 15000 kr eks mva * 8/2 + 14/2 2023 (WEBINAR)
12 Apr
DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell 15000 kr eks mva * 13/4 + 17/4 2023 (FYSISK KURS)
06 Jun
DNV Sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell 15000 kr eks mva * 7/6 + 13/6 2023 (FYSISK KURS)