Kurs

NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 20500 kr eks mva

E-læring som gjennomføres før oppsatt kursdag + 1 kursdag med kursholder

Målgruppe: Personer som jobber med rekruttering, både internt og eksternt.

Velkommen til sertifiseringskurs for rekrutteringsmodulen i Assessios nye plattform!

Vi i Assessio er stolte av å introdusere en ny måte å jobbe med personlighets- og evnetester i rekruttering. Vår nye testplattform inneholder de samme anerkjente og DNV-sertifiserte testene MAP og Matrigma, men med unike muligheter for visualisering og sammenligning i et dynamisk brukergrensesnitt. Med andre ord: Det blir enklere for deg som rekrutterer å identifisere de gode kandidatene, uten å gå på bekostning av kvalitet og presisjon.

 

Hva er Assessio Grunnsertifisering Rekruttering?

Dette kurset gir deg full sertifisering i Assessios personlighetstest (MAP) og evnetest (Matrigma), samt opplæring i plattform og funksjoner rettet mot rekruttering. Vi tilbyr en effektiv opplæring som gjennomføres i to deler; egenlæring for teori og praktisk læring i fellesskap:

  1. E-læring: Full innføring i teori og det du trenger for å forstå tester og plattform
  2. Sertifiseringsdag (fysisk eller webinar): Fokus på bruk av testplattformen i praksis, samhandling og øvelser. Dette inkluderer generelle hensyn ved bruk av tester i rekruttering, men også spesifikke praktisk aspekter ved plattformen. For eksempel: Valg av jobbprofiler (linser), tolkning og vurdering av kandidater, rapportering av testresultater til rekrutterende leder eller kunder.

 

Lær deg å jobbe med Assessios «linser»; for en kompetansebasert, effektiv og treffsikker rekrutteringsprosess

En kritisk utfordring i rekruttering er å samle og evaluere informasjonen fra flere forskjellige kilder på en effektiv og konsistent måte. Informasjon fra forskjellige arbeidspsykologiske testverktøy skal evalueres sammen med strukturerte intervjudata og tilpasses kravprofilen slik at du finner den best mulige matchen.

For å møte denne utfordringen og sikre en rød tråd i rekrutteringsprosessen, har Assessio utviklet et bibliotek med såkalte «linser». En linse er et sett med ferdigdefinerte kompetanser som sammen utgjør en stillingsprofil og viser hvilke egenskaper som er viktige for å prestere i rollen du rekrutterer til. Du kan også enkelt supplere med egne kompetanser som du mener er viktige i din virksomhet.

Kandidatene vil deretter vurderes gjennom denne linsen og gi deg en konkret match med rollen, samt nyansert informasjon om hva vedkommende sannsynligvis vil gjøre for lite av, for mye av, og hva de gjør akkurat passe. Kandidatenes resultater kan visualiseres interaktivt direkte i plattformen, uten behov for å generere rapporter.

Grunnlaget for matchingen er først og fremst testene MAP og Matrigma, men hver linse inneholder også en strukturert kompetansebasert. intervjuguide som måler hver kompetanse i stillingsprofilen. På denne måten får du vurdert kandidatene på de samme områdene gjennom både testene og intervjuene på en effektiv, treffsikker og rettferdig måte.

Utdanningen fokuserer på følgende to tester:

1. Personlighetstesten MAP

MAP er et resultat av seks års utvikling av Assessios forskningsavdeling. Testen er tydelig basert på Femfaktormodellen (Big Five) som er den mest robuste modellen for konseptualisering og måling av personlighet i dag. Testen og begrepsapparatet er tilpasset arbeidslivet og er sertifisert for bruk i rekruttering og utvikling av DNV.

LES MER OM MAP HER

2. Evnetesten Matrigma

Matrigma er Assessios generelle evnetest og måler GMA (general mental ability). GMA-begrepet omfatter i hovedsak evne til problemløsing, læring og håndtere kompleksitet, og kommer ofte i forskningen frem som en av sterkeste indikatorene på fremtidig prestasjon.  Testen er non-verbal og påvirkes ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller og tar kun 12 minutter å gjennomføre.

LES MER OM MATRIGMA HER

 

Hva må jeg gjøre?

Når du melder deg på en sertifiseringsdag vil du først bli tilsendt en e-læring bestående av flere moduler som må gjennomføres før kursdagen. For kursdeltagere som ikke tidligere har sertifisert seg i deler av Assessios produktlinje bør det påregnes ca. to timer for gjennomføring av e-læringen. Modulene i e-læringen kan gjennomføres hver for seg, slik at du kan stykke opp gjennomføringen slik det passer for deg. 

Om organisasjonen du jobber for allerede har en avtale med Assessio, kan du få tilgang til plattformen fra testansvarlig i din virksomhet når som helst, slik at du kan teste ut verktøyene i praksis før sertifiseringsdagen. Om du er ny kunde, vil tilgang gis etter fullført e-læring.

For å sikre best mulig læringsutbytte, anbefaler vi alle å gjøre seg kjent med testplattformen før sertifiseringsdagen. Kursavgiften inkluderer tre kostnadsfrie vurderinger (MAP+Matrigma) og vi oppfordrer alle kursdeltagere å teste seg selv, samt en venn, kollega, familiemedlem, eller lignende. E-læringen skal derfor være fullført senest én uke før sertifiseringsdagen.

Det stilles ingen krav til en autorisasjonsdag eller resertifisering etter fullendt sertifiseringskurs på personlighet- og evnetest hos Assessio. Ingen tilleggskostnader vil dermed påløpe på sertifiseringskurs på våre verktøy.

Våre kurs

:
26 Sep
NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering 20500 kr eks mva * FYSISK KURS med e-læring i forkant
26 Sep
NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering 20500 kr eks mva * WEBINAR med e-læring i forkant
02 Nov
NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering 20500 kr eks mva * WEBINAR med e-læring i forkant
07 Dec
NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering 20500 kr eks mva * FYSISK KURS med e-læring i forkant
07 Dec
NYHET Assessio Grunnsertifisering: Rekruttering 20500 kr eks mva * WEBINAR med e-læring i forkant