Kurs

MAP Essence lanseringswebinar

UTDANNINGSINFORMASJON

Gratis

02/9 2021, 09.00-10.00 (Webinar)

MAP Essence lanseringswebinar

Assessio inviterer til webinar med fokus på volumrekruttering og lansering av vår nye screeningsløsning MAP Essence.


Mange søkere til en stilling vil for de fleste betraktes som noe positivt. En stor søkermasse øker sannsynligheten for gode kandidater, men fører også med seg en rekke utfordringer. Hvordan skal vi vurdere alle kandidatene på en effektiv og treffsikker måte? Hvordan sikrer vi en rettferdig vurdering? Hvordan kan vi skille mellom tilsynelatende likt kvalifiserte søkere?

Ved å benytte MAP Essence med algoritmene Integritet og Service får du, som navnet tilsier, innsikt i kandidatenes integritet og serviceatferd. Dette gir deg som rekrutterer et nytt verktøy for å identifisere søkernes sannsynlighet for å utøve negativ atferd (også kalt kontraproduktiv atferd) på arbeidsplassen. I tillegg får du et tydelig mål på serviceadferd.

I dette webinaret vil Sondre Julsrud og Hans Marius Norbom fra Assessio Norge diskutere utfordringer knyttet til volumrekruttering, presentere MAP Essence og forklare hvordan denne nye løsningen kan heve kvaliteten på rekrutteringsprosesser.

Vi får også besøk av Gina Ekhaugen, rekrutteringsansvarlig i MENY, som vil dele sine erfaringer med MAP Essence. Det vil også åpnes for spørsmål fra deltagerne i webinaret.

”"Ved å bruke tester tidlig i våre rekrutteringsprosesser, sørger vi for at vi velger kandidater med de kompetansene vi ser etter og samtidig reduserer risikoen for kontraproduktiv adferd. På denne måten sikrer vi effektivitet uten at det går utover kvaliteten på ansettelsene, som er helt avgjørende når vi får 200-400 søknader per stilling. Testene hjelper oss også med behandle alle kandidatene likt, og bidrar til en objektiv og rettferdig screening"”
– Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

PERSONLIGHETSTESTEN SOM MÅLER KANDIDATERS INTEGRITET OG SERVICEINNSTILLING

Når det er mange søkere til en stilling, er det en fordel å finne de kandidatene som har de rette egenskapene raskt, og innkalle dem til intervju. Personlighetstesten MAP Essence er en kort test som kvalitetssikrer kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen …