Kurs

Ascend Grunnsertifisering – MAP og Matrigma

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 20500 kr eks mva

Kurs: 1 dag (e-læring som gjennomføres modulbasert før oppsatt kursdag) + 1 kursdag med kursholder

Målgruppe: Personer som jobber med rekruttering og/eller utvalg, medarbeidere innen HR samt linjeledere.

Ascend Grunnsertifisering – MAP og Matrigma

Hva er Assessios grunnsertifisering?

Assessio har effektivisert og forbedret vårt kursformat. Det nye opplæringsformat gjennomføres i to deler, der vi skiller mellom egenlæring for teori og praktisk læring i fellesskap:

  1. E-læring, testing av deg selv og andre, og øving på tilbakemelding
  2. Sertifiseringsdag med fokus på praktisk bruk av testplattformen Ascend, samt tolkning, tilbakemelding og rapportering av testresultater

 

Hva må jeg gjøre?

Når du melder deg på en sertifiseringsdag vil du først bli tilsendt en e-læring bestående av en rekke moduler som må gjennomføres før kursdagen. For kursdeltagere som ikke tidligere har sertifisert seg i deler av Assessios produktlinje bør det påregnes inntil én full arbeidsdag for gjennomføring av e-læringen. Modulene i e-læringen kan gjennomføres hver for seg, slik at du kan stykke opp gjennomføringen slik det passer for deg. Ved fullført e-læring vil du få tilgang til testplattformen Ascend og muligheten til å administrere personlighetstesten MAP, evnetesten Matrigma, og all tilhørende funksjonalitet slik som opprettelse av kompetanseprofiler og skreddersydde intervjuguider.

Før sertifiseringsdagen skal du gjøre deg kjent med Ascend, opprette et øvelsesprosjekt for testutsending, og administrere 1-3 kostnadsfrie MAP-tester. Du skal forsøke deg på å gi tilbakemelding på minst én av disse testene, og vi anbefaler å bruke venner, familie eller kolleger til å øve deg. Denne øvingen vil legge grunnlaget for best mulig læring på kursdagen, og det er derfor viktig at du beregner tilstrekkelig tid frem mot kursdagen (minst to uker). Meld deg heller opp til en senere kursdag slik at du får tid til å forberede deg (og husk at du får tilgang til tester og system fra fullført e-læring).

 

Lær deg å jobbe kompetansebasert, effektivt og treffsikkert

En kritisk utfordring i rekrutterings- og utviklingsarbeid er å samle og evaluere informasjonen fra flere forskjellige kilder på en effektiv og konsistent måte . Informasjon fra forskjellige arbeidspsykologiske testverktøy skal evalueres sammen med strukturerte intervjudata og tilpasses kravprofilen slik at du finner den best mulige matchen.

I testplattformen Ascend jobber du datadrevet med personlighetstesten MAP, evnetesten Matrigma og Assessios kompetanserammeverk.

Med Ascend matcher du dine kandidater opp mot definerte kompetanseprofiler. Ascend muliggjør kompetansebasert rekruttering og hjelper deg sikre en effektiv, nøyaktig og ikke-diskriminerende rekrutteringsprosess.

Utdanningen fokuserer på følgende to tester:

1. Personlighetstesten MAP

MAP tester er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Testen er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet.

Testen er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet.

2. Evnetesten Matrigma

Matrigma tester utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Matrigma er utviklet av Assessio, og er den av våre tester som er blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden.

Både MAP og Matrigma er DNV sertifisert.
Etter endt utdanning blir du sertifisert bruker i både personlighetstesten MAP og evnetesten Matrigma.

Det er ikke noe krav til en autorisasjonsdag eller resertifisering etter fullendt sertifiseringskurs på personlighet- og evnetest hos Assessio. Ingen tilleggskostnader vil dermed påløpe på sertifiseringskurs på våre verktøy.

Assessio er opptatt av å utdanne gode og trygge testbrukere som vi følger opp jevnlig, og som vi kan tilby påbygningsmuligheter som for eksempel:

LES MER OM ASCEND

Våre kurs

:
31 Oct
Ascend Grunnsertifisering – MAP og Matrigma 20500 kr eks mva * WEBINAR med e-læring i forkant
21 Nov
Ascend Grunnsertifisering – MAP og Matrigma 20500 kr eks mva * FYSISK KURS med e-læring i forkant
14 Dec
Ascend Grunnsertifisering – MAP og Matrigma 20500 kr eks mva * WEBINAR med e-læring i forkant