Kurs

MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 22900 kr eks mva

Kurs: 2+1 dager

Målgruppe: Personer som jobber med rekruttering og/eller utvalg, medarbeidere innen HR samt linjeledere.

Dato: 23/11 2021, 24/11 og 14/12 2021

MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide

Covid-19

Assessio gjennomfører alle kurs både som webinar eller som fysisk tilstedeværelse i våre lokaler på Skøyen i Oslo. Det vil altså være valgfritt for deg som kunde om du ønsker å komme til oss, eller digitalt. Ved deltagelse på våre fysiske kurs skal du som kunde være trygg på at vi følger relevante smittevernstiltak og myndighetenes anbefalinger. Siden kurset også gjennomføres som webinar, ber vi alle ta med seg egen pc på kurset. Vi gjør oppmerksom på at sertifisering i våre testverktøy krever at deltagerne følger undervisningen fullt ut. Dette gjelder også dersom kurset gjennomføres som webinar. Assessio følger smittesituasjonen tett, og tilpasser formen på våre kurs i tråd med myndighetenes anbefalinger og eventuelle pålegg. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no

Siste oppdatering: Alle våre kurs foregår for tiden kun digitalt.

 

Lær deg å jobbe kompetansebasert, effektivt og treffsikkert

En kritisk utfordring i rekrutterings- og utviklingsarbeid er å samle og evaluere informasjonen fra flere forskjellige kilder på en effektiv og konsistent måte . Informasjon fra forskjellige arbeidspsykologiske testverktøy skal evalueres sammen med strukturerte intervjudata og tilpasses kravprofilen slik at du finner den best mulige matchen.

I testplattformen Ascend jobber du datadrevet med personlighetstesten MAP, evnetesten Matrigma og Assessios kompetanserammeverk.

Med Ascend matcher du dine kandidater opp mot definerte kompetanseprofiler. Ascend muliggjør kompetansebasert rekruttering og hjelper deg sikre en effektiv, nøyaktig og ikke-diskriminerende rekrutteringsprosess.

Utdanningen fokuserer på følgende to tester:

1. Personlighetstesten MAP

MAP er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Testen er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet.

Testen er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet.

2. Evnetesten Matrigma

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Matrigma er utviklet av Assessio, og er den av våre tester som er blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden.

Både MAP og Matrigma er DNV GL sertifisert.
Etter endt utdanning blir du sertifisert bruker i både personlighetstesten MAP og evnetesten Matrigma.

Det er ikke noe krav til en autorisasjonsdag eller resertifisering etter fullendt sertifiseringskurs på personlighet- og evnetest hos Assessio. Ingen tilleggskostnader vil dermed påløpe på sertifiseringskurs på våre verktøy.

Assessio er opptatt av å utdanne gode og trygge testbrukere som vi følger opp jevnlig, og som vi kan tilby påbygningsmuligheter som for eksempel:

LES MER OM ASCEND

Våre kurs

:
19 Oct
MAP og Matrigma – med opplæring i kompetansebasert rekruttering og intervjuguide 22900 kr eks mva * 20/10 og 16/11 2021