Kurs

MAP utvikling: Strategisk selvinnsikt

UTDANNINGSINFORMASJON

16500 kr

Kurs: 1 dag

Meld deg på: 25/11 2021, 09.00-16.00

MAP utvikling: Strategisk selvinnsikt

Jobb med strategisk selvinnsikt og MAP som utviklingsverktøy

Strategisk selvinnsikt handler om å identifisere hvilken atferd som faller naturlig for deg, og hvilke styrker og utfordringer som kan følge av dette. Det innebærer å øke din kunnskap om hvordan atferd påvirker andre og konsekvensene dette kan ha. Assessios nye kurs «MAP utvikling: Strategisk selvinnsikt” har som formål å hjelpe deg med å drive utviklingsarbeid som virkelig utgjør en forskjell. 

Organisasjoner gjør store investeringer i ulike lederskapsprogram, men forskning viser at en veldig liten del av tiltakene leder til forandret atferd og økt prestasjon. Assessio har studert tiltakene som forskningen tilsier at faktisk utgjør en forskjell, og laget det helt nye kurset «MAP utvikling: Strategisk selvinnsikt». 

Våre kunder har lenge brukt våre tester for å kunne utføre effektive og rettferdige rekrutteringer. Vi tar nå dette et steg videre og gjør det enda enklere for deg å bruke vår personlighetstest MAP som utgangspunkt for utvikling av ledere og medarbeidere. Vårt mål er at du som deltar på kurset skal kunne ta med deg kunnskapen tilbake til din organisasjon, og får kompetansen til jobbe effektivt med utvikling av individer og grupper.

Om kurset

For å hjelpe våre kunder med å bygge på sin kompetanse og få mest muig ut av våre verktøy, har vi utviklet «MAP utvikling: Strategisk selvinnsikt» som et videreutviklingskurs for deg som allerede er sertifisert i MAP.   

Som kursdeltager vil du lære deg hvordan drive utvikling og endring i, med personlighet og potensial som utgangspunkt. Gjennom øvelser og aktiviteter for individer og grupper, gir kurset deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe selvstendig med utviklingstiltak i din organisasjon..   

Etter kurset får du tilgang til en omfattende coachingpakke som vil være til stor hjelp i dette arbeidet. Materialet kan brukes til utvikling på både team- og individnivå. Pakken inkluderer ferdige presentasjoner, manus, øvelser og manual.

Etter kurset kommer du til å kunne:  

  • Identifisere styrker og utfordringer hos både individer og team basert på MAP-resultater  
  • Bistå i å legge utviklingsplaner for både individer og team ved hjelp av innsiktene som er nevnt over
  • Endre og videreutvikle hvordan dere jobber i organisasjonen (f.eks. hvordan et team bør håndtere utfordringer, basert på sine styrker og hvordan ledere bør kommunisere på bakgrunn av sin sosiale stil) 
  • Hjelpe medarbeidere til å øke innsikten i hvordan deres atferd påvirker andre (både positivt og negativt) 

LES MER OM STRATEGISK SELVINNSIKT