Kurs

MAP-X

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 6700 kr eks mva

Kurs: Halv dag

Målgruppe: Du som jobbe innen HR og rekruttering, og som allerede er sertifisert i MAP.

Dato: 29/9 2021, 09.00-12.00

MAP-X

Covid-19

Assessio gjennomfører i høst alle kurs både som webinar eller som fysisk tilstedeværelse i våre lokaler på Skøyen i Oslo. Det vil altså være valgfritt for deg som kunde om du ønsker å komme til oss, eller digitalt. Ved deltagelse på våre fysiske kurs skal du som kunde være trygg på at vi følger relevante smittevernstiltak og myndighetenes anbefalinger. Siden kurset også gjennomføres som webinar, ber vi alle ta med seg egen pc på kurset. Vi gjør oppmerksom på at sertifisering i våre testverktøy krever at deltagerne følger undervisningen fullt ut. Dette gjelder også dersom kurset gjennomføres som webinar. Assessio følger smittesituasjonen tett, og tilpasser formen på våre kurs i tråd med myndighetenes anbefalinger og eventuelle pålegg. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no

Siste oppdatering: Alle våre kurs foregår for tiden kun digitalt.

HVA ER MAP-X?

MAP-X er et verktøy som gir et bilde av et individs personlighetsmessige risikotendenser. Disse tendensene kan føre til destruktiv adferd og MAP-X hjelper deg å identifisere utfordringer knyttet til dette.

MAP-X er basert på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet, og bygger videre på Assessios eksisterende femfaktortest, MAP. Kandidaten vil derfor kun måtte gjennomføre en ordinær MAP-test for å få et resultat i MAP og MAP-X.

HVA ER NYTTEN VED MAP-X?

Ved å måle et individs risikotendenser så vil det også være mulig å forstå når personens styrker kan bli til svakheter. Verktøyet gir deg innsikt i en persons utfordringer og kan fungere veiledende for hvilken støtte vedkommende trenger for å lykkes.

MAP-X kan identifisere destruktiv adferd i lederskap og hjelpe med å forhindre at dette kommer til utfoldelse – før det er for sent. Testresultatene kan også utgjøre et godt underlag for å sette sammen gode og høytpresterende team, og identifisere gruppers avsporingstendenser.

LES MER OM MAP-X

HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL MAP-X?

Først og fremst må du være sertifisert i personlighetstesten MAP (LINK). Om du er MAP-sertifisert, kan du gå vårt MAP-X-sertifiseringskurs (1/2 dag). Her vil du blant annet lære å tolke resultatene fra MAP-X-rapporten og hvilke slutninger du kan fatte på bakgrunn av dette. Du vil også få en forståelse av hva testen måler og konkrete retningslinjer for hvordan du skal kommunisere resultater til kandidater.

Våre kurs

:
17 Nov
MAP-X 6700 kr eks mva * 09.00-12.00
15 Dec
MAP-X 6700 kr eks mva * 09.00-12.00