Kurs

MAP-X

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 7200 kr eks mva

Kurs: Halv dag

Målgruppe: Du som jobbe innen HR og rekruttering, og som allerede er sertifisert i MAP.

MAP-X

HVA ER MAP-X?

MAP-X er et testverktøy som gir et bilde av et individs personlighetsmessige risikotendenser. Disse tendensene kan føre til destruktiv adferd og MAP-X hjelper deg å identifisere utfordringer knyttet til dette.

MAP-X er basert på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet, og bygger videre på Assessios eksisterende femfaktortest, personlighetstesten MAP. Kandidaten vil derfor kun måtte gjennomføre en ordinær MAP-test for å få et resultat i MAP og MAP-X.

HVA ER NYTTEN VED MAP-X?

Ved å måle et individs risikotendenser så vil det også være mulig å forstå når personens styrker kan bli til svakheter. Verktøyet gir deg innsikt i en persons utfordringer og kan fungere veiledende for hvilken støtte vedkommende trenger for å lykkes.

MAP-X kan identifisere destruktiv adferd i lederskap og hjelpe med å forhindre at dette kommer til utfoldelse – før det er for sent. Test-resultatene kan også utgjøre et godt underlag for å sette sammen gode og høytpresterende team, og identifisere gruppers avsporingstendenser.

LES MER OM MAP-X

HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL MAP-X?

Først og fremst må du være sertifisert i personlighetstesten MAP (LINK). Om du er MAP-sertifisert, kan du gå vårt MAP-X-sertifiseringskurs (1/2 dag). Her vil du blant annet lære å tolke resultatene fra MAP-X-rapporten og hvilke slutninger du kan fatte på bakgrunn av dette. Du vil også få en forståelse av hva testen måler og konkrete retningslinjer for hvordan du skal kommunisere resultater til kandidater.

Våre kurs

:
27 Sep
MAP-X 7200 kr eks mva * 09.00-12.00 (WEBINAR)
15 Nov
MAP-X 7200 kr eks mva * 09.00-12.00 (WEBINAR)