Kurs

MATCH-V

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 6700 kr eks mva

Kurs: Halv dag

Målgruppe: Du som jobber innen HR, rekruttering eller jobber med utvikling og coaching.

Dato: 29/9 2021, 13.00–16.00

MATCH-V

Covid-19


Assessio gjennomfører alle kurs både som webinar eller som fysisk tilstedeværelse i våre lokaler på Skøyen i Oslo. Det vil altså være valgfritt for deg som kunde om du ønsker å komme til oss, eller digitalt. Ved deltagelse på våre fysiske kurs skal du som kunde være trygg på at vi følger relevante smittevernstiltak og myndighetenes anbefalinger. Siden kurset også gjennomføres som webinar, ber vi alle ta med seg egen pc på kurset. Vi gjør oppmerksom på at sertifisering i våre testverktøy krever at deltagerne følger undervisningen fullt ut. Dette gjelder også dersom kurset gjennomføres som webinar. Assessio følger smittesituasjonen tett, og tilpasser formen på våre kurs i tråd med myndighetenes anbefalinger og eventuelle pålegg. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no

Siste oppdatering: Alle våre kurs foregår for tiden kun digitalt.

Lær hvordan du tolker resultatene fra MATCH-V

Forskning viser at når mennesker psykologiske behov tilfredsstilles, er det også mer sannsynlig at de investerer energi i jobben sin. Derfor har Assessio laget MATCH-V, testen som måler hvor godt individets verdier og preferanser matcher organisasjonskulturen. På MATCH-V kurset vårt, lærer du å tolke resultater og bruke verktøyet i praksis.

Hva er MATCH-V?

 

MATCH-V måler begrepet «person-culture fit», det vil si hvordan individets verdier og preferanser matcher organisasjonens kultur. MATCH-V er basert på «selvbestemmelsesteorien» – self determination theory.  

Hva er fordelen med MATCH-V?

 

I rekrutteringsprosesser brukes MATCH-V til å se hvor godt en kandidat passer inn i organisasjonskulturen. Resultatene fra testverktøyet gir oss innsikt i om personen er riktig for rollen – og om han eller hun vil trives i organisasjonen. Personer med et verdisett som samsvarer med organisasjonens kultur, vil føle et større engasjement for jobben sin.

Ved å identifisere den nåværende kulturen i organisasjonen, er det også mulig å vurdere om den er i tråd med virksomhetens overordnede mål og strategier. Videre kan en kulturmåling legge grunnlaget for mer effektivt endringsarbeid. Verktøyet gir også økt forståelse for hvordan hver enkelt person kan coaches for å utvikles videre i sin rolle.

MATCH-V kan også brukes for å attrahere kandidater. En lenke til testverktøyet, kan legges på organisasjons nettsted for å gjøre det enkelt for potensielle kandidater å teste hvor godt deres verdier og preferanser samsvarer med organisasjonens kultur. Dette kan gjøres før man søker jobb i organisasjonen.  

Ulike deler av organisasjonen kan ha forskjellige kulturer og subkulturer. MATCH-V gir indikasjoner på hva som skjer i en gruppe hvis en person slutter og en annen person med andre verdier og motivasjonsfaktorer kommer inn som en erstatning. MATCH-V gjør det mulig å sette sammen team som drives av de samme utfordringene og målene.   

Hvorfor skal jeg delta på MATCH-V kurs?

 

Assessio tilbyr en halvdags opplæring i MATCH-V. Alle brukere av arbeidspsykologiske verktøy har et etisk ansvar for at kandidatene man møter blir behandlet rettferdig. Assessio føler det samme ansvaret overfor alle som jobber med testene våre. Derfor mener vi at grundig opplæring er viktig.  

For at du skal ta bedre beslutninger i forhold til ansettelser, er det også viktig at du forstår hvordan du tolker resultatene og hvilke konklusjoner du kan trekke fra MATCH-V. Det er viktig å ha en forståelse for hva testen måler, hva du kan kommunisere til kandidater og hvilke typer beslutninger du kan ta basert på testresultatet. Hvis resultatene i MATCH-V ikke håndteres på riktig måte, vil MATCH-V heller ikke være et nyttig verktøy.

Vil du vite mer om MATCH-V?

Reece Akhtar, forskningssjef hos Deeper Signals, har vært med å utvikle testen. Han forteller om hvordan verktøyet kan bidra til å redusere turnover og identifisere motivasjonsfaktorer hos kandidater eller ansatte. Les artikkelen her.

Vil du bestille en demo på MATCH-V?

Kontakt Assessio på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no.

LES MER OM MATCH-V

Våre kurs

:
17 Nov
MATCH-V 6700 kr eks mva * 13.00–16.00
15 Dec
MATCH-V 6700 kr eks mva * 13.00–16.00