Kurs

MATCH-V

UTDANNINGSINFORMASJON

Pris: 7200 kr eks mva

Kurs: Halv dag

Målgruppe: Du som jobber innen HR, rekruttering eller jobber med utvikling og coaching.

MATCH-V

Lær hvordan du tolker resultatene fra MATCH-V tester

Forskning viser at når mennesker psykologiske behov tilfredsstilles, er det også mer sannsynlig at de investerer energi i jobben sin. Derfor har Assessio laget testen MATCH-V, testen som måler hvor godt individets verdier og preferanser matcher organisasjonskulturen. På MATCH-V kurset vårt, lærer du å tolke test-resultater og bruke testverktøyet i praksis.

Hva er MATCH-V?

 

MATCH-V måler begrepet «person-culture fit», det vil si hvordan individets verdier og preferanser matcher organisasjonens kultur. MATCH-V er basert på «selvbestemmelsesteorien» – self determination theory.  

Hva er fordelen med MATCH-V?

 

I rekrutteringsprosesser brukes MATCH-V til å se hvor godt en kandidat passer inn i organisasjonskulturen. Resultatene fra testverktøyet gir oss innsikt i om personen er riktig for rollen – og om han eller hun vil trives i organisasjonen. Personer med et verdisett som samsvarer med organisasjonens kultur, vil føle et større engasjement for jobben sin.

Ved å identifisere den nåværende kulturen i organisasjonen, er det også mulig å vurdere om den er i tråd med virksomhetens overordnede mål og strategier. Videre kan en kulturmåling legge grunnlaget for mer effektivt endringsarbeid. Verktøyet gir også økt forståelse for hvordan hver enkelt person kan coaches for å utvikles videre i sin rolle.

MATCH-V testen kan også brukes for å attrahere kandidater. En lenke til testverktøyet, kan legges på organisasjons nettsted for å gjøre det enkelt for potensielle kandidater å teste hvor godt deres verdier og preferanser samsvarer med organisasjonens kultur. Dette kan gjøres før man søker jobb i organisasjonen.  

Ulike deler av organisasjonen kan ha forskjellige kulturer og subkulturer. MATCH-V gir indikasjoner på hva som skjer i en gruppe hvis en person slutter og en annen person med andre verdier og motivasjonsfaktorer kommer inn som en erstatning. Testverktøyet gjør det mulig å sette sammen team som drives av de samme utfordringene og målene.   

Hvorfor skal jeg delta på MATCH-V kurs?

 

Assessio tilbyr en halvdags opplæring i MATCH-V. Alle brukere av arbeidspsykologiske tester har et etisk ansvar for at kandidatene man møter blir behandlet rettferdig. Assessio føler det samme ansvaret overfor alle som jobber med testene våre. Derfor mener vi at grundig opplæring er viktig.  

For at du skal ta bedre beslutninger i forhold til ansettelser, er det også viktig at du forstår hvordan du tolker resultatene og hvilke konklusjoner du kan trekke fra MATCH-V. Det er viktig å ha en forståelse for hva testen måler, hva du kan kommunisere til kandidater og hvilke typer beslutninger du kan ta basert på testresultatet. Hvis resultatene i MATCH-V ikke håndteres på riktig måte, vil MATCH-V heller ikke være et nyttig testverktøy.

Vil du vite mer om MATCH-V?

Reece Akhtar, forskningssjef hos Deeper Signals, har vært med å utvikle testen. Han forteller om hvordan testverktøyet kan bidra til å redusere turnover og identifisere motivasjonsfaktorer hos kandidater eller ansatte. Les artikkelen her.

Vil du bestille en demo på MATCH-V?

Kontakt Assessio på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no.

LES MER OM MATCH-V

Våre kurs

:
27 Sep
MATCH-V 7200 kr eks mva * 13.00–16.00 (WEBINAR)
15 Nov
MATCH-V 7200 kr eks mva * 13.00–16.00 (WEBINAR)