Kurs

Matrigma

UTDANNINGSINFORMASJON

6700 kr eks mva

Kurs: Halv dag

19/11 2020, 09.00-12.00

Covid-19

Assessio gjennomfører i høst alle kurs både som webinar eller som fysisk tilstedeværelse i våre lokaler på Skøyen i Oslo. Det vil altså være valgfritt for deg som kunde om du ønsker å komme til oss, eller digitalt. Ved deltagelse på våre fysiske kurs skal du som kunde være trygg på at vi følger relevante smittevernstiltak og myndighetenes anbefalinger. Siden kurset også gjennomføres som webinar, ber vi alle ta med seg egen pc på kurset. Vi gjør oppmerksom på at sertifisering i våre testverktøy krever at deltagerne følger undervisningen fullt ut. Dette gjelder også dersom kurset gjennomføres som webinar. Assessio følger smittesituasjonen tett, og tilpasser formen på våre kurs i tråd med myndighetenes anbefalinger og eventuelle pålegg. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på tlf 22 12 80 40 eller info@assessio.no

Siste oppdatering: Alle våre kurs foregår for tiden kun digitalt.

 

Ansett personell som håndterer kompleksitet

Det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester*. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til – og forutsetninger for – å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resonneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Matrigma er utviklet av Assessio, og er den av våre tester som er blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden. Matrigma er DNV-GL sertifisert

Matrigma finnes også som e-læringskurs på engelsk.