Våre konsulenttjenester

Når dere virkelig trenger en nøytral part i deres strategiske kompetanseforsyning. Da er teamet vårt her for deg. Vi tilbyr deg en rekke skreddersydde konsulenttjenester for alle tenkelige behov i organisasjonen.

Kontakt oss

 

Assessios konsulenttjenester

Assessios konsulenttjenester er en verdifull ressurs for organisasjoner som står overfor endringer, enten det gjelder rekruttering av nye medarbeidere, styrking av eksisterende kompetanse eller restrukturering. Konsulenttjenestene kan brukes på to måter – for utvikling av eksisterende personale og for rekruttering av nye. Vi som jobber med konsulenttjenester i Assessio har solid erfaring og kompetanse til å bidra med objektive vurderinger, uavhengig av hvor du befinner deg i en rekrutterings- eller utviklingsprosess. Vi støtter deg når din organisasjon trenger en ekstern partner, uavhengig av om du allerede jobber i vår plattform selv, eller kun har behov for våre tjenester.

2

Å benytte seg av våre tjenester

For å følge en evidensbasert tilnærming når du prøver å finne din neste stjerne, anbefaler vi at følgende prosess følges:

1. SCREENING 

Å gå gjennom titalls, noen ganger hundrevis, av søknader på en stilling er utrolig tidkrevende. Ved å sette en tydelig kravprofil til rollen og teste tidlig i rekrutteringsprosessen, kan du effektivt og ikke-diskriminerende undersøke hvor godt hver enkelt søker matcher rollen – før noen går videre i prosessen. På denne måten kan du gjøre et mer tidseffektivt og rettferdig førstevalg der alle kandidater gis samme sjanse. Du risikerer heller ikke å gå glipp av drømmekandidaten din som følge av en dårlig formulert CV eller et mindre godt førsteinntrykk.

Assessios konsulenter har solid erfaring med å bygge nøyaktige kravprofiler og kan støtte deg i dette. Kanskje er det spesielt viktig at din nye medarbeider lærer raskt og kan løse komplekse problemer? Eller er det nødvendig at personen liker å jobbe i et dynamisk miljø? Våre objektive tester gjør deg også i stand til å finne kandidater med høyest potensial for å lykkes i rollen – uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn eller erfaring.

Book en demo

Två personer bollar ideér
Bild på leende kvinna

2. FINALEKANDIDATVURDERING / SECOND OPINION

I dag stilles det stadig høyere krav til at rekrutteringsprosessen skal være upartisk og rettferdig ut fra et mangfold- og bærekraftsperspektiv. Assessio kan tre inn som en second opinion/uavhengig part i rekrutteringsprosessen og støtte deg i den vanskelige beslutningen. I den personlige vurderingen tar vi utgangspunkt i din kravprofil for å bruke dataene til å forutsi hvem som er best egnet for rollen. Resultatene gir deg god innsikt i hvem du ansetter og hvordan personen kan coaches på best mulig måte. Å bruke en uavhengig part i beslutningsprosessen skaper de beste forutsetningene for at rekrutteringen skal oppleves som rettferdig og profesjonell, fremfor alt i mer sensitive utvelgelsesfaser og når interne søkere er involvert.

3. COACHING & UTVIKLINGSSAMTALER

Er din medarbeider høypresterende eller er det potensial for forbedring? Assessio hjelper også kunder i vurderinger av eksisterende medarbeidere samt dypere vurderinger knyttet til nøkkelroller i organisasjonen både før og i forbindelse med interne rolleansettelser. Vår arbeidsmetode er basert på objektive kriterier, og sammen kartlegger vi rollen til medarbeidere eller ledere, i tillegg til at vi identifiserer potensielle styrker og utfordringer og jobber etter evidensbaserte metoder for adferdsendring for å skape gode forutsetninger for optimal ytelse og utvikling.

Två personer jobbar
Bild på leende kvinna

4. TEAMUTVIKLING & WORKSHOP

Det er viktig å ha et klart bilde av det iboende potensialet i en virksomhet. Assessio tilbyr både små- og storskala potensialkartlegging av organisasjonens ansatte og team. Dette for å synliggjøre styrker og utfordringer både til individene og gruppen/teamet i forhold til organisasjonens mål og visjon. Assessio jobber etter en tydelig metode med potensielle data som grunnlag og resultatene presenteres på en oversiktlig og konkret måte med fokus på spesifikke problemstillinger og hvordan du som organisasjon kan implementere lærdommen fra analysen og sette dem ut i livet. Det er vanlig at en gruppegjennomgang følges av en gruppeworkshop ledet av Assessios konsulent eller deg som plattformbruker dersom du har gjennomgått opplæring i Strategisk selvinnsikt.

STS Education

Den nye betalingsmodellen er en suksesshistorie.
358103-1694537893
Den nye betalingsmodellen er en suksesshistorie.
STS education

DNB

Vi har fått på plass en profesjonell rekrutteringsprosess som bygger på klare vurderingskriterier. Dette har gitt oss svært gode tilbakemeldinger fra kandidater vi har i våre prosesser.
guri-larsen-dnb
Hvordan personlighetstester blir benyttet hos DNB.
Guri Larsen, Fagsjef Rekruttering og Executive Search i DnB

Randstad

En kandidat som ikke har den rette erfaringen, men som har et stort potensial, kan bli en stjerne i løpet av få måneder.
358607-1694522524
En av de store fordelene med bruk av tester i en tidlig fase er at man får et tydelig beslutningsgrunnlag og anbefalingen kan baseres på fakta om kandidaten. Det er lett for meg å presentere en kandidat og selge denne. Jeg har også et konkret grunnlag for min beslutning.
Tomas Köhler, rekrutteringskonsulent Ranstad

Billerud

Det fine med Assessios produkter er at når man bygger opp en kravprofil i systemet får man en utviklingsplan for den som testes.
358319-1694536348
Slik utviklet de et bærekraftig lederskap som gir effekt.
Cecilia Nyblom, Leder- og talentsjef, Billerud

Teft Rekruttering

Teft er et rekruttering- og konsulentbyrå som benytter seg av personlighetstester, evnetester og 16PF.
Teft-2021_Ole-Janzo_01
Ole Aleksander Janzso, partner i Teft

Book en demo

Vil du vite mer om vår plattform? Du får innblikk i verktøyet og hvordan det kan sikre en holdbar prosess for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere - og derfor også din organisasjon.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.