Citatet kommer från en artikel i Psykologtidningen (nr.1 2023) skriven av bl.a. tidigare kollegorna Sofia och Anders Sjöberg. Artikeln skrevs som ett svar på en annan artikel i DN debatt (221201) där författarna i DN menade att ett destruktivt ledarskap beror på problem i arbetsmiljön. 

Såhär skriver författarna i DNs artikel. 
”När chefers arbetsbelastning är för hög eller rollen är otydlig kan stress och destruktivt ledarskap uppstå. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer med en arbetsmiljö som präglas av en balans mellan krav och resurser. Det är också viktigt att identifiera och stötta stressade chefer, för att förhindra att stressen spiller över i destruktiva ledarbeteenden”. 
Rimligt ändå får en säga. Dock får en också säga att det är extremt förenklat och ensidigt. Det Sjöberg och de andra experterna bemöter i sin artikel är avsaknaden av fler perspektiv, framför allt eftersom all annan forskning betonar vikten av personlighetens betydelse. Risken med en artikel som den i DN är att personer som inte är insatta i ämnet drar på för stora växlar och tillskriver all förklaring till arbetsmiljö. Det riskerar alltså att rasera år av arbete från vårt fält för att betona vikten av personligheten när vi rekryterar och coachar våra ledare. 

SJÄLVINSIKT SKAPAR BÄTTRE LEDARE 
Jag upprepar något jag sagt tidigare. Ledaregenskaper är inget du tränar upp, det är något du föds med.  
Det finns personer som är mer lämpade att vara ledare. Det finns personer som är mindre lämpade att vara ledare, för att de saknar de egenskaper som behövs. Sen är det väl inte så att någon föds till att vara ledare. Det krävs såklart mer än att ha rätt personlighet, det krävs också vilja, intresse och hårt arbete. Sen är det tyvärr så att det inte finns någon perfekt ledare. Även den bästa av ledare har sina utmaningar. 

”Det är inte det faktum att du har riskbeteenden som riskerar att göra dig till en dålig ledare, det är bristen på insikt kring dessa. ”

– MALIN FREIMAN MOEZZI, LEG. PSYKOLOG

Självklart är det lika viktigt att värna om chefers arbetsmiljö som andra medarbetares. Som arbetsgivare är det därför av yttersta vikt att säkerställa att verksamhetens ledare har de bästa förutsättningarna för att må bra och lyckas i sin roll. Men som chef eller ledare är du som person en bidragande del i dina medarbetares arbetsmiljö. Alltså är ett av dina primära ansvarsområden att ha koll på dina beteenden. 
En arbetsgivares ansvar är att tillgodose resurser för dig som ledare att få jobba med din personliga utveckling, att identifiera stressorer och stötta dig när du är stressad. I slutändan är det dock du som är ansvarig för hur du beter dig och hur du kan uppfattas av andra. Det betyder att du behöver ha koll på din personlighet, vilka dina naturliga styrkor är, vilka dina utmaningar är och vilka riskbeteenden som ligger dig nära till hands vid stress och press. 

ALLA HAR STYRKOR OCH UTMANINGAR 
Det är inte det faktum att du har riskbeteenden som riskerar att göra dig till en dålig ledare, det är bristen på insikt kring dessa. Vi har alla riskbeteenden. De är kopplade till vår normalpersonlighet och är dessutom ofta kopplade till våra styrkor. Det kan tillexempel handla om att någon som är strukturerad och noggrann riskerar att bli allt för perfektionistisk och oflexibel. 

”Det är en samverkan mellan vår personlighet och vår kontext som påverkar våra beteenden, vårt ledarskap. Att förminska det till bara det ena eller andra skapar fler problem än lösningar. ”

– MALIN FREIMAN MOEZZI, LEG. PSYKOLOG

Att bara förstå sig själv i en given kontext blir allt för smalt. Att exempelvis bara få feedback på hur du lyckas mindre bra i en befintlig roll, eller befintligt ledarskap. Det är betydligt mer värdefullt att förstå dig själv utifrån dina inneboende egenskaper, som din personlighet, kognitiva förmåga och dina värderingar. Endast då kan du ta med dig dessa insikter i varje ny kontext, situation eller roll. Att förstå sig själv i relation till andra har också en positiv inverkan på dina relationer, både arbetsrelaterade och privata.   
Det är en samverkan mellan vår personlighet och vår kontext som påverkar våra beteenden, vårt ledarskap. Att förminska det till bara det ena eller andra skapar fler problem än lösningar. Att dessutom ständigt försöka tillskriva antingen arbetsgivare eller den enskilda individen allt ansvar kommer inte heller leda till att vi får bättre ledare eller mer välmående organisationer. Det är ett samspel med ett gemensamt ansvar och det är på tiden att varje aktör tar sitt ansvar i detta samspel. 
Som de säger, It takes two to tango. 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.

*” anger obligatoriska fält

Relaterade insikter och nyheter

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.