Det finns flera fördelar med att ha mångfald på en arbetsplats. Men vill du skapa en framgångsrik bredd bland medarbetarna finns det frågor du behöver ställa dig innan du börjar rekrytera för mångfald.

infographic-wellbeing-2704×1702-1-scaled

Flera studier visar att arbetsplatser som arbetar med både mångfald och inkludering har medarbetare som känner högre engagemang i sitt arbete, högre trivsel och som jobbar mer innovativt och kreativt. En studie visar också att strategiskt mångfaldsarbete kan också stärka företagets varumärke som arbetsgivare och resultera i att företaget når fler kundgrupper.

Definiera vad diskriminering är

Börja med att fastställa att det är diskriminerande att välja bort personer på grunder som till exempel kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och ålder. Det borde vara en icke-fråga när mångfaldsarbete nämns – alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I stället borde man prata om mångfald som ett aktivt företagsbeslut. I stället för att börja med att vilja fylla en kvot, bör du förankra mångfaldsarbetet i både affärsstrategin och värdegrunden. Det är viktigt eftersom mångfaldsfrågan rymmer både värderingar och, om den hanteras på rätt sätt, även affärsstrategiskt viktiga konkurrensfördelar.

Rekrytera olika personligheter för mångfald

Snarare än att konstatera att ”vår arbetsplats har för lite mångfald – låt oss därför söka kandidater med annan kulturell eller etnisk bakgrund eller uppmana manliga sökanden till kvinnodominerade yrken och tvärtom”,  ska du ställa dig frågan: ”Varför vill vi jobba med mångfald?”. Är det för att företaget ska hänga med i utvecklingen av den omvärld vi lever i, spegla Sverige som samhälle i dag eller främja utveckling och innovation?

Många gör fel i sitt mångfaldsarbete eftersom de börjar med att fastställa det som på ytan ser ut att vara olika, men i själva verket kanske inte alls är det. Först måste du vara medveten om vilka val du gör baserat på till exempel kön eller etnicitet – och vilka val du gör när du är ute efter en mångfald av egenskaper och beteenden. Steg två i ett lyckat mångfaldsarbete är att göra frågan till en naturlig del av organisationens värdegrund, men även en del av affärsstrategin och förankra den i ledningsgrupperna.

Den friktion som finns bland oliktänkande medarbetare är precis det som främjar innovation och utveckling, men om det inte tas till vara på rätt sätt riskerar det att endast bli något som skaver.

Skapa utrymme för mångfald 

Ordet mångfald är problematiskt, eftersom det lätt blir laddat med etiska och moraliska aspekter. Att rekrytera för mångfald blir något som bör göras, men det saknas inte helt sällan verktyg för att få medarbetarna att känna sig inkluderade när de väl är på plats.

Termen pluralistiska organisationer ger en annan infallsvinkel på vad det är vi pratar om. Det räcker inte med att bara rekrytera personer som är olika, väl på plats måste de även känna sig inkluderade. Annars kommer de inte att bli långvariga.

Att ifrågasätta gamla sanningar och tänka nytt är svårt för den enskilda individen om det saknas strukturer och attityder som välkomnar oliktänkande. Då är risken att personerna kommer att uppleva utanförskap och problem med att göra sig förstådda. Det kan i värsta fall skapa motsättningar som hämmar produktivitet och välmående. Detta ställer också andra krav på cheferna när det kommer till att utöva ledarskap och det måste finnas en psykologisk trygghet i att våga vara oliktänkande.

cases-single-02

Rekrytera fördomsfritt genom Assessio

Vill du börja rekrytera för mångfald måste du rekrytera bortom magkänslan. Assessio har flera framgångsrika verktyg för fördomsfri rekrytering genom tester. Börja med att definiera på vilket sätt du behöver stärka gruppen eller avdelningen: vilka förmågor saknas kollektivt, var finns en tyngdpunkt och vad behöver du komplettera med för att få en mer heterogen grupp? Samla organisationens ledare och se till att de är rustade för ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv.

Skapa en kravprofil som fokuserar mer på egenskaper och mindre på kunskaps- och erfarenhetskrav. Är det till exempel nödvändigt att kandidaten kan flytande svenska i tal och skrift? Eller att kandidaten har gått på en viss skola som bara välbeställda personer har råd att gå på? Ta in både värderingsgrunden och affärsstrategin när ni sätter era mål kopplade till mångfald. Var medveten om att i ordet mångfald ligger både värdegrund, etik och moral samt ren affärsstrategi och innovation. Då kan du och ditt företag lyckas med att rekrytera för mångfald.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Relaterade insikter och nyheter

Emma Engebretzen AIS thumbnail
Rekrytering
Insikter
Nyheter

Assessio Insights Series avsnitt 1: Hur rekryterar du på en komplex arbetsmarknad?

Assessio Insights Series episod 1. I detta avsnitt delar Emma Engebretzen, HR-direktör på Ass...

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata