Våra bedömnings­tjänster

När ni verkligen behöver en neutral part i er strategiska kompetensförsörjning, då finns vårt team här för dig. Vi erbjuder er en rad olika anpassade bedömningstjänster för organisationens alla tänkbara behov.

Boka ett möte

 

Assessios bedömningstjänster

Assessios bedömningstjänster är en värdefull resurs för organisationer som står inför förändringar, vare sig det handlar om att tillsätta ny personal, stärka befintlig kompetens eller omstrukturera. Bedömningstjänsterna kan tillämpas på två sätt ­– för utveckling av befintlig personal och för rekrytering av ny. Vi som arbetar med bedömningstjänster på Assessio har gedigen erfarenhet och kompetens att bidra med objektiva bedömningar, oavsett var ni befinner er i en rekryterings- eller utvecklingsprocess. Vi stöttar er när er organisation behöver en extern partner oavsett om ni redan själva arbetar i vår plattform, eller enbart är i behov av våra tjänster.

Vill du veta hur en Second Opinion går till med Assessio? Läs vår steg för steg-guide.

Att använda sig av våra tjänster

För att följa ett evidensbaserat arbetssätt när ni försöker hitta er nästa stjärna rekommenderar vi att följande process följs:

1. Screening - ett första urval

Att gå igenom tiotals, ibland hundratals, ansökningar till en tjänst är otroligt tidskrävande. Genom att sätta en tydlig kravprofil för rollen och testa tidigt i rekryteringsprocessen kan ni effektivt och icke-diskriminerande undersöka hur väl varje sökande matchar rollen – innan någon går vidare i processen. På så sätt kan ni göra ett mer tidseffektivt och rättvist första urval där alla kandidater ges samma chans. Ni riskerar inte heller att missa er drömkandidat till följd av ett dåligt formulerat cv eller ett mindre bra första intryck.   
Assessios konsulter har gedigen erfarenhet av att bygga träffsäkra kravprofiler och kan stötta er i detta. Kanske är det extra viktigt att er nya medarbetare är snabblärd och kan lösa komplexa problem? Eller är det nödvändigt att personen tycker om att jobba i en dynamisk miljö? Våra objektiva tester möjliggör vidare att ni får fram kandidater med högst potential att bli framgångsrik i rollen – oberoende av deras kön, ålder, bakgrund eller erfarenhet.

Kontakta oss

Två personer bollar ideér
Bild på leende kvinna

2. Second opinion - personbedömningar av era slutkandidater

Idag ställs det allt högre krav på att rekryteringsprocessen ska vara opartisk och rättvis ur ett mångfalds och hållbarhetsperspektiv. Assessio kan kliva in som en second opinion/oberoende part i rekryteringsprocessen och stötta er i det svåra beslutet. I personbedömningen utgår vi ifrån er kravprofil för att genom data förutse vem som är bäst lämpad för rollen. Resultaten ger dig goda insikter i vem du anställer och hur personen kan coachas på bästa sätt. Att använda en oberoende part i beslutsprocessen skapar de bästa förutsättningarna för att rekryteringen upplevs som rättvis och professionell, framför allt i mer känsliga urvalsskeden och när interna sökande är involverade.  

3. Utvecklingsbedömning / coachning

Är din medarbetare en högpresterare eller finns det förbättringspotential? Assessio stöttar även kunder vid bedömningar av befintlig personal samt djupare bedömningar kopplat till nyckelroller i organisationen både inför och i samband med interna rolltillsättningar. Vårt arbetssätt utgår från objektiva kriterier, tillsammans kartlägger vi medarbetarens eller ledarens roll. Identifierar eventuella styrkor och utmaningar och arbetar enligt evidensbaserade metoder för beteendeförändring för att skapa goda förutsättningar för optimal prestation och utveckling. 

Vill du veta mer om hur ni kan utveckla era ledare? Läs mer om Self-Awareness Insights.

Läs mer

Två personer jobbar

4. Gruppanalys 

Det är viktigt att ha en tydlig bild av den inneboende potentialen i en verksamhet. Assessio erbjuder både små- och storskaliga potentialkartläggningar av organisationens medarbetare och team. Detta för att belysa både individernas och gruppens/teamets styrkor och utmaningar i förhållande till organisationens mål och vision. Assessio arbetar enligt en tydlig metod med potentialdata som grund och resultaten presenteras på ett tydligt och konkret sätt med fokus på specifika frågeställningar och hur ni som organisation kan implementera lärdomarna från analysen och omsätta dem i praktiken. Det är vanligt att en gruppgenomlysning efterföljs av en gruppworkshop som leds av Assessios konsult eller dig som plattformsanvändare om du genomgått utbildning i Strategisk självinsikt.

5. Kompetensmodellering

Alla branscher utvecklas, oavsett om det är strategier, förändrade förutsättningar eller omvärlden som ställer nya krav. Vilka beteenden behöver ni i er organisation för att vara redo för framtidens utmaningar? Hur kan ni göra dem mätbara? Assessio kan stötta er genom en tydlig process för att komma fram till vilka nyckelbeteenden som är viktiga för just er organisation. Metoden kan appliceras på både organisations- och rollspecifik nivå. 

 

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata