Så tog de fram ett hållbart ledarskap som ger effekt.

Industry Telecom

Location Nordic and Baltic region

Size 19,000 employees

Customers 25 million

Website: Billerud

358319-1694536348

Utmaning

 Vilket slags ledarskap behövs i framtiden?

Den frågan ställde sig Billeruds toppchefer under en global strategikonferens. Resultatet blev ledarskapsprogrammet ”Sustainable leadership”, hållbart ledarskap, som nu är implementerat på Billerud globalt. Företaget har, tillsammans med Assessio, utvecklat en kompetensprofil som används vid rekrytering och utveckling av chefer. 

På Billerud, som är världsledande inom förnybara förpackningsmaterial, går hållbarhet som en röd tråd genom verksamheten – även i ledarskapet. Ledarna förväntas inte bara bidra till en bättre framtid för planeten utan också frigöra potentialen hos sina medarbetare. Ambitionerna är höga och det finns en poäng med det: ju skickligare och mer hängivna ledare desto mer engagerade medarbetare, något som brukar synas på sista raden i resultaträkningen. På Billerud var det ledarna själva som jobbade fram ledarskapsprogrammet ”Sustainable Leadership”, alltså hållbart ledarskap. 
Såväl cheferna ute i verksamheten som HR och kommunikation involverades i arbetet med att ta fram ledarskapsprogrammet, som lanserades i slutet av 2018. 

– Som en del av implementeringsresan fick alla chefer delta i en halvdagsworkshop där de jobbade med det hållbara ledarskapet – vad det innebär och hur det kan appliceras på var och en. De fick också skissa på en egen utvecklingsplan mot att bli en mer hållbar ledare”, säger Cecilia Nyblom, Leadership and Talent Manager på Billerud. 

För att förtydliga innebörden har varje område brutits ner till ett löfte som i sin tur brutits ner till ett antal beteenden och utifrån dessa beteenden har kärnkompetenser som varje ledare behöver definierats. 
– Alla våra ledarutbildningar globalt har byggts om utifrån det hållbara ledarskapet. Fokus ligger på att utveckla de kompetenser som behövs för att kunna leverera och utvecklas som hållbar ledare och utbildningarna innehåller även övningar för hur du som ledare kan bli mer hållbar, skapa mer energi och utvecklas på lång sikt, säger Cecilia Nyblom. 

”Det som är så smidigt med Assessios produkter är att när du bygger en kravprofil i systemet får du en utvecklingsplan för personen som testas.” 

358329-1694536469

Cecilia Nyblom, Leadership and Talent Manager på Billerud

Lösning

Mäter beteenden med hjälp av MAP

– Det hållbara ledarskapet är nu en del av hur vi jobbar och leder på Billerud”, säger Cecilia. 
Billerud köpte upp ett företag i Nord Amerika 2022 med drygt 1600 medarbetare och håller nu på att implementera det hållbara ledarskapet med alla ledare där. 
Tillsammans med Assessio har Billerud utvecklat en kompetensprofil som kan användas för både rekrytering, utveckling och successionsplanering. De beteenden som krävs för att vara hållbar som ledare har överförts till de dimensioner av personligheten som testet MAP – som bygger på femfaktormodellen – mäter.  
-Det fanns en otydlighet kring vilka krav som tidigare ställdes på cheferna. Genom att vi tillsammans med cheferna djupdök i hur vi uppnår vår strategi, blev ledarskapprogrammet både affärsnära och djupt förankrat hos ledarna själva, säger Cecilia Nyblom, Leadership and Talent Manager på Billerud. 

”Objektiviteten blir större när du använder tester i stället för att gå på din magkänsla. Dessutom sparar det tid och ökar träffsäkerheten. Testerna hjälper oss att plocka ut de kandidater som har högst potential och bäst passar vår organisation. Alla som jobbar med rekrytering hos oss har utbildats av Assessio för att förstå hur testerna är uppbyggda och kunna tolka testresultaten” – säger Julia Åkerlund, Talent Acquisition Partner på Billerud. 

Billerud har använt Assessios produkter i flera år och använder tester som urvalsmetod i alla rekryteringar. 
Cheferna rekryteras sedan utifrån den ledarprofilen ”Hållbart ledarskap” och framöver kommer även befintliga chefer att testas mot ledarprofilen. Testresultatet kommer ligga till grund för deras utveckling.  

För att få en mer heltäckande bild av chefernas personlighet har Billerud utökat med verktyget MAP-X. Det är en vidareutveckling av MAP och mäter extrema sidor och identifierar riskbeteenden hos kandidater. 

358340-1694536584

Kompetensprofil för hållbara medarbetare

Billerud har implementerat ett par mätetal för att följa upp på och säkerställa att stärker de hållbara ledarskapet. Cheferna mäts t.ex. inom ramen för företagets performance management-process och individuella utvecklingsplaner för det hållbara ledarskapet tas fram. Ett Sustainable Leadership-index har tagits fram och inkluderats i medarbetarundersökningen. ”Sedan vi började utbilda våra ledare i Hållbart ledarskap har vårt Sustainable Leadership Index ökat vid varje mätning”, säger Cecilia.  

– Målet är hundra procent hållbara ledare. När ledarskapsprogrammet lanserades var det ett fåtal som valde att byta roll, de flesta har blivit ännu mer engagerade som ledare och tycker det är bättre när det finns en tydlighet, och ett starkt stöd i att utveckla och stärka sitt ledarskap. Vi kommer självklart att hjälpa chefer som får låga värden i mätningarna att utvecklas och vi kommer lyfta de som är riktigt bra ledare, säger Cecilia Nyblom. 
Nu när Billerud har sett effekterna av sitt hållbara ledarskap har de byggt ett program för alla sina medarbetare ”Hållbara medarbetare” som rullas ut i organisationen under 2023. 
– Fördelen med vårt sätt att jobba är inte bara att vi kommer kunna förverkliga vår strategi utan vi skapar också stark kultur där våra medarbetare ges möjlighet att nå sin fulla potential, säger Paulina Ekvall, EVP HR & Communication på Billerud. 

Vill ni ha mer information?

Vi ger en inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

Se fler case

Inga inlägg hittades

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata