Ny lönemodell blev framgångshistoria

Industri Förlagshus

Plats Sverige

Storlek 250 anställda

Hemsida: Bonnierförlagen

358247-1694536791

Utmaning

När Bonnierförlagen skulle skapa en ny lönemodell tog Thomas Thorhuus hjälp av kompetenskorten i Assessios digitala plattform.

Kompetensbedömning är numera en naturlig del av medarbetarsamtalen. Medarbetarna vet vad deras nya lön baseras på – och vad som krävs för att de ska höja den. 

Testverktyg kan inte bara användas för att öka träffsäkerheten i rekryteringar. Kompetenskorten används vanligtvis för att bygga kompetensprofiler i systemet, men HR-chefen Thomas Thorhuus på Bonnierförlagen har även hittat andra sätt att använda dem på. 
Men med 230 medarbetare – varav de flesta väljer att stanna länge – blir rekryteringarna inte särskilt många. Fokus ligger i stället på att utveckla de befintliga medarbetarna och hitta nya karriärutmaningar inom förlaget, som ger ut cirka 500 titlar varje år. Den årliga medarbetarundersökningen är en viktig temperaturmätare på hur personalen trivs. Hösten 2017 noterade Thomas Thorhuus två områden som fick låga betyg i undersökningen: lönerna och löneprocessen. 
– Medarbetare vill generellt alltid ha mer betalt. Vår bransch är inte lönedrivande så ett lågt betyg gällande lön är okej. Det som kändes mer bekymmersamt var att personalen inte upplevde att vi hade en välfungerande löneprocess. De förstod inte kopplingen mellan lön och prestation och det var något som jag kände att vi behövde ta tag i. Du kan få känna dig missnöjd med din lön men du ska vara nöjd med löneprocessen i sig. 

”Vi har använt oss av Assessios plattform i flera år och utbildat våra chefer i kompetensbaserad rekrytering. Vi testar alla kandidater i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen och använder frågorna i kompetenskorten vid anställningsintervjuer.” 

358257-1694536951

Thomas Thorhuus, HR-chef på Bonnierförlagen 

Lösning

Använder Assessios kompetensprofiler

Ett arbete inleddes därför med att stöpa om och förtydliga löneprocessen. Thomas Thorhuus tog kompetenskorten i testplattformen till hjälp. De 15 kompetenskorten är indelade i fyra olika kompetensområden: strategisk, operativt, drivande och möjliggörande – alla kompetenserna behövs för att kunna bli framgångsrik i en roll. Inom varje kompetensområde finns olika kompetenser med tillhörande beteendebeskrivningar. 

I plattformen finns även kompetensbaserade frågor kopplat till varje kompetens att ställa under anställningsintervjun. Kompetenskorten används framför allt för att bygga kompetensprofiler men kan även användas i utvecklingssyfte. Alla som testas gentemot en kompetensprofil och får en matchningspoäng. Det går också att dra ut en kompetensrapport med en beskrivning av hur väl man matchar kompetensprofilen samt förslag på utvecklingsinsatser. 

 

Bonnierförlagen valde ut fem kompetenskort som kopplar an till företagets värderingar och som bedömdes kritiska för företagets fortsatta framgång: 

1. Förmågan att tänka affärsmässigt. 
2. Förmågan att planera och ta initiativ. 
3. Förmågan att utvecklas i min roll. 
4. Förmågan att genomföra och engagera. 
5. Förmågan att skapa relationer. 

En skala från ett till fyra skapades inom varje kompetensområde: från underprestation, det vill säga inte leva upp till kraven, till att prestera över förväntan och medverka aktivt till att utveckla den egna enheten. 

– Vi utgick från att en vanlig medarbetare ligger på en trea på den här skalan. För att det ska bli tydligt vad som till exempel skiljer en trea från en fyra har vi exemplifierat genom att ge beskrivningar av olika beteenden. Basen i dessa beskrivningar kommer från kompetenskorten men vi har även adderat egna. 
Kompetensprofilen lyftes sedan in i medarbetarsamtalen. Numera får alla medarbetare göra en skattning av sin kompetens och den jämförs sedan med chefens skattning för att identifiera om det finns ett gap mellan bedömningarna för de fem kompetensområdena. Det görs även en bedömning av om medarbetaren agerar enligt Bonnierförlagens värdegrund. 
Under medarbetarsamtalet utvärderas också de gamla målen samtidigt som nya sätts.

Kompetensbedömningen ligger till grund för den lönemodell som Bonnierförlagen har utvecklat. Den väger ihop kompetensbedömningen med värdegrund, måluppföljning och lönespannet för medarbetarens roll. 

Resultat

Lättbegriplig lönemodell

Enligt kollektivavtalet har Bonnierförlagen en viss procentsats att förhålla sig till i samband med den årliga lönerevisionen. 

– Om vi har 1,5 procent i potten för lönepåslag så kommer vissa att få lite mer och andra att få lite mindre enligt den här modellen. Den som ligger högt på mål- och värderingsuppfyllnad kan få en löneökning på mellan 1,7 och 1,8 procent medan den som ligger lågt får en lägre procentsats och en handlingsplan för att komma upp på normal nivå. Modellen, i form av en fyrfältare med måluppfyllnad på ena axeln och värderingsuppfyllnad på den andra, är lätt att överblicka och förstå. 

Den nya lönemodellen fick ett positivt mottagande när den lanserades förra året. 

– Dels blev det tydligt vilka beteenden vi vill se och vad som krävs för att få högre lön, dels skruvades förväntningarna på löneökningar ner när alla kunde se vilken pott vi har att fördela. Även om det bara handlar om några hundralappar mer i månaden tror jag att majoriteten uppskattar att lönemodellen är transparent och rättvis, och att det faktiskt är en individuell lönesättning även om skillnaderna i slutändan inte blir så stora. 

Cheferna är nöjda med den nya lönemodellen. Det har blivit tydligt vad de ska prata om både under medarbetar- och lönesamtalen och de kan numera ge tydliga besked om vad som krävs för att få högre lön. 

– Den senaste medarbetarundersökningen var också ett kvitto på att vi har tänkt rätt. Frågan om vi har en välfungerande löneprocess har gått från helt ”rött” i undersökningen till att en majoritet nu ger den ”grönt”. Det är en avsevärd förändring på bara ett år och vi ser att förändringen även höll i sig i årets medarbetarundersökning som genomfördes nyligen, säger Thomas Thorhuus.

Vill ni ha mer information?

Vi ger en inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

Se fler case

358175-1694537382
Länsförsäkringar Älvsborg
Rekryteringsbeslut som baseras på testresultat har lett till en icke-diskriminerande, tidseffektiv rekrytering med hög träffsäkerhet.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata