"En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna. Det är lättare för mig att presentera och sälja in en kandidat om jag har ett konkret underlag att visa upp", säger Tomas Köhler, rekryteringskonsult på Ranstad.  

Industri Bemanning och rekrytering

Plats Norden

Storlek 10.000+ anställda

358607-1694522524

Utmaning

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.

På en arbetsmarknad där det är lätt att byta jobb och där yrkesroller förändras snabbt så är det viktigare än någonsin för arbetsgivare att ha en långsiktig strategi för sina rekryteringar. Hur får vi våra medarbetare att stanna? Och vilken kompetens behöver vi om ett, eller till och med fem, år?   
Det här är frågor som rekryteringsteamet på Randstad Sverige lägger stor vikt vid när de hjälper sina kunder att hitta nya medarbetare. En viktig pusselbit för att hitta rätt person för jobbet är att identifiera potentialen i varje kandidat. Det innebär att inte bara titta på vad personen har gjort tidigare, utan lägga stor vikt vid vad personen kan åstadkomma framåt, menar rekryteringskonsulten Tomas Köhler.  

– Det kan kännas tryggt i magen att anställa någon som redan har samma titel på sitt cv. Men våra kunder vill rekrytera rätt person på lång sikt, inte bara för det närmsta halvåret. Därför rekommenderar vi att rekrytera på potential. En kandidat som saknar rätt erfarenheter men har hög potential kan bli en stjärna inom några månader, säger Tomas Köhler.  

För att identifiera kandidaters potential tidigt i processen så jobbar Randstad Sverige med Assessios plattform och arbetspsykologiska tester. Genom att låta de sökande genomföra ett personlighetstest och ett begåvningstest tidigt i processen kan rekryteringskonsulterna kartlägga kandidaternas förutsättningar att prestera i den aktuella rollen.   
Enligt arbetspsykologisk forskning så är tester en av de starkaste metoderna för att förutse framtida arbetsprestation. Eftersom de inte tar hänsyn till faktorer som ålder, kön, utseende och bakgrund kan testerna dessutom göra ett objektivt första urval av vilka kandidater som matchar vad de söker. Enligt rekryteringskonsulten Kristin Olofsson så går det forskningsförankrade och inkluderande perspektivet som en röd tråd genom Randstads processer.   

– Vårt uppdrag handlar om att hitta den kandidat som är bäst för jobbet och tester är ett jättebra verktyg som hjälper oss i den processen. Vi är ett värderingsstyrt bolag och de beslut vi tar ska vara faktaunderbyggda. Det är viktigt att våra processer är evidensbaserade, strukturerade och inkluderande, säger Kristin Olofsson. 

Ger ett bra beslutsunderlag

Testresultaten visualiseras direkt i Assessios plattform. Utifrån en procentuell matchningspoäng är det enkelt att se vilka kandidater som har högst matchning mot den kravprofil som satts upp för rollen.   
– En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna. Det är lättare för mig att presentera och sälja in en kandidat om jag har ett konkret underlag att visa upp. Om du inte har det är risken stor att kandidater som inte har det längsta eller bästa cv:t väljs bort. Jag gillar att utmana kunden med vem de skulle kunna ha på positionen, säger Tomas Köhler.  

I Assessios plattform är det enkelt att analysera styrkor och utvecklingsområden och jämföra kandidater mot varandra. Att djupdyka i testresultaten tillsammans med kunder beskriver Tomas Köhler som något av det absolut roligaste med hela processen.  
– Vi pratar om vad vi kan förvänta oss för beteenden och varför vi tror att personen kan bli framgångsrik i den aktuella rollen. Testresultaten hamnar alltid i ett slags centrum och det brukar bli väldigt intressanta diskussioner.

Tvådelat fokus

För att en rekrytering ska vara lyckad så är det lika viktigt att hitta rätt person till kunden som det är att hjälpa kandidaten att hitta ett jobb där man trivs. Om inte det ena kriteriet uppfylls så kan heller inte det andra lyckas, menar Kristin Olofsson.  
– Nutidens rekrytering handlar om insikten att kandidaten ska välja kunden lika mycket som kunden ska välja kandidaten. Vi måste jobba på ett smart sätt för båda, det är så vi kan hitta rätt matchning som dessutom håller i längden.   
Randstad har ett uttalat kandidatlöfte för att säkerställa att de jobbsökande får ut största möjliga värde av processen. Löftet innebär bland annat en ambition om att alltid ge snabb återkoppling och ha en rak kommunikation.

– Det är jättekul att få följa kandidater genom deras arbetsliv och hjälpa dem i olika steg. Om en kandidat inte passar för en specifik roll så kan vi använda testresultaten för att guida personen till en roll där hans eller hennes kompetenser skulle passa bättre. Det handlar om att se potentialen i varje person och är en viktig del i vår ambition om att vara en karriärpartner som stöttar, guidar och utvecklar, säger Kristin Olofsson.    
Martin Åkerblom, Landschef för Sverige på Assessio, säger att deras fokus på att lägga tester tidigt i rekryteringsprocessen är en inspiration för den som vill rekrytera på potential.  
– Det är inspirerande att se hur Randstad på ett så framgångsrikt sätt har implementerat tester som en självklar del av sitt arbete. Randstad vågar bryta mönstret som finns inom rekrytering där man främst letar efter personer som jobbat med samma saker tidigare. Genom att utmana sina kunder i hur de sätter upp sina kravprofiler så kan de också släppa in nya typer av kandidater. Det gör deras processer både mer träffsäkra och fördomsfria, säger Martin Åkerblom.   

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas i bolagets mission – “shaping the world of work".

Lösning

Så kan en rekryteringsprocess med Randstad se ut

  1. En kravprofil för tjänsten sätts upp. I kravprofilen kartläggs beteenden, egenskaper och kompetenser som är viktiga för att bli framgångsrik i rollen. För att ge så många sökande som möjligt en chans ligger bland annat fokus på att inte sätta för höga skallkrav.
  2. Annons läggs ut och kandidater får söka. Samtidigt görs en sökning och kontakt med kandidater i Randstads egen cv-bank och externt på exempelvis LinkedIn.
  3. Ett första urval göra baserat på de grundläggande skallkraven.
  4. Kandidaterna som uppfyller skallkraven får göra ett personlighetstest och ett begåvningstest.  Resultatet ställs automatiskt mot den uppsatta kravprofilen i Assessios plattform. Kandidaterna med ett testresultat som matchar kravprofilen för rollen blir inbokade på intervju med rekryteraren.  
  5. Rekryteraren genomför en första intervju. De kandidater som bedöms passa för rollen presenteras för uppdragsgivaren.  
  6. Uppdragivaren träffar kandidaterna.
  7. Referenser tas på slutkandidaten som uppdragsgivaren beslutar ska erbjudas jobbet.  
  8. Kandidaten och uppdragsgivaren skriver anställningsavtal.
  9. Randstad har en fortsatt dialog med de kandidater som inte gick vidare för att utforska om de kan passa för en annan tjänst.  
  10. Randstad följer upp både kandidat och uppdragsgivare efter att kandidaten startat sin anställning. 

Testerna som Randstad använder för att rekrytera på potential 

Assessios personlighetstest används av organisationer över hela världen. Testet kartlägger personliga egenskaper och beteenden och hur dessa kommer till uttryck i arbetslivet. Testet förutser arbetsrelaterade beteenden och utfall som matchning för olika roller och ledarpotential.   
Assessios världsledande begåvningstest mäter generell begåvning och predicerar beteenden kopplade till inlärningsförmåga och arbetsprestation. Genom att kombinera de här två testerna får du den bästa helhetsbilden över en persons prestationsförmåga.  

Vill du ha mer information?

Vi ger en inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

Se fler case

Kamilla Svensson Södra case
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra
Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik fö...
346683-1694522052
Jonas Henrikson, Unik Resurs
Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina k...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata