"Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta", säger Jonas Henrikson.  

Industri Rekrytering och bemanning

Plats Sverige

Storlek 150 anställda

Hemsida Unik Resurs

346683-1694522052

Utmaning

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.

Framgången i varje organisation går alltid att koppla till mänskliga beteenden. Hur vi beter oss, både enskilt och i grupp, är därför helt avgörande faktorer att förstå för att kunna jobba i enlighet med bolagets strategi och mål.  
Det är utifrån den insikten som Jonas Henrikson och hans kollegor på Unik Resurs sätter personlighet och beteenden i fokus i allt de gör. Till hjälp har de Assessios plattform, där de främst jobbar med personlighetstest och begåvningstest för att predicera beteenden och prestation hos kandidater, medarbetare och chefer.   

– Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta, säger Jonas Henrikson.  
Unik Resurs beskriver sig själva som en rekryterings- och utvecklingspartner som hjälper sina kunder att hitta nya medarbetare, utveckla nuvarande ledare och team och förbättra effektiviteten i organisationen. Bolaget grundades 2011 och idag är de 150 medarbetare i Sverige med affärer även i Norge och Finland. Det långsiktiga målet är att bli Nordens bästa utvecklingspartner i med- och motgång baserat på medarbetar-, kandidat- och kundnöjdhet.   

Ger tillbaka till kandidaterna 

Inom HR- och rekryteringsvärlden så är tester främst kända för att användas inom rekrytering, men Assessios tester lämpar sig även för områden som utveckling, coaching och onboarding. Unik Resurs har hittat en – ja, just det – unik position på marknaden där de framgångsrikt integrerar tester på många olika sätt i sina kunders verksamheter.   
Utvecklingsinsatserna kan börja redan i rekryteringsprocessen. Genom att kandidaterna som söker jobbet får göra Assessios personlighetstest och problemlösningstest så kan potential och beteenden prediceras. Om en kandidat inte passar för det aktuella jobbet så kan Unik Resurs använda testresultatet för att se i vilken typ av roll som personen troligtvis kommer att passa, trivas och frodas i.  
– Genom att använda datan så kan du ge tillbaka mer till kandidaten som har gått igenom hela rekryteringsprocessen, säger Jonas Henrikson.   
Unik Resurs har jobbat så framgångsrikt med personlig utveckling kopplat till testdata att de etablerat ett eget utvecklingsprogram som en del av processen. Unik Resurs “Be the best version of you”™ är ett verktyg för att ge dig förståelse för hur ditt sätt att vara kan uppfattas av andra, vad effekten av det kan bli och vad du kan göra åt det.  

En framgångsrik onboarding

En av de stora fördelarna med att jobba datadrivet med tester genom rekryteringsprocessen är att du kan återanvända datan även när personen är anställd. Genom att känna till en kandidats naturliga beteenden, styrkor och utvecklingsområden så kan chefen vara ett bättre stöd när en person går från kandidat till anställd.  
En framgångsrik utvecklingsaktivitet är ett typ av trepartssamtal där Unik Resurs jobbar tillsammans med chefen och den nya medarbetaren för att lära sig mer om hur de två kan samarbeta på bästa sätt.   
– Vi vet ofta väldigt mycket om kandidaterna och hur de blir som medarbetare. Men det många inte tänker på är att det är viktigt att kandidaten, när den blir anställd, vet om hur chefen är. Som chef har du en fantastisk möjlighet om du också vågar dela med dig av din egen personlighetsprofil till kandidaten”, säger Jonas Henrikson.   

Nya insikter för ledare

Verktygen lämpar sig också väldigt bra för att jobba med grupputveckling. Jonas Henrikson minns tillbaka på de utvecklingsaktiviteter han haft med ledningsgrupper där det uppstått riktiga aha-upplevelser.   
– Det kan vara personer som jobbat ihop i 10-15 år och som plötsligt förstår varför de hamnar i samma typ av diskussion, eller i värsta fall konflikt, med samma kollega gång på gång. Den där tjuriga kollegan kanske inte är så tjurig – det kanske mer handlar om en kommunikationsstil, säger han.  

– Tester är så mycket mer än bara urval. Genom datan så kan man, om man är skicklig, få ut så otroligt mycket kopplat till förbättring och utveckling. Dock används detta i väldigt liten utsträckning idag. Inom rekryteringsbranschen så är testresultatet fokuserat på urval, men potentialen blir mycket större om vi också tittar på testresultatet ur ett produktivitetsperspektiv.

Jonas Henrikson

Lösning

Framgångsrika användningsområden av Assessios personlighetstest och begåvningstest

Rekrytering – kartlägg de beteenden och personliga egenskaper som är kritiska för att bli framgångsrik i den aktuella rollen. Testerna tar inte hänsyn till faktorer som ålder, utseende, kön och bakgrund, vilket hjälper dig att förhålla dig objektiv i processen.  

Onboarding – identifiera den nya medarbetarens styrkor och utvecklingsområden med hjälp av testdatan. Använd insikterna för att planera en onboardingprocess helt anpassad efter kandidatens förutsättningar. 
Coachning – testdatan blir ett perfekt underlag för coachning där chef och HR kan jobba tillsammans med medarbetaren och hjälpa personen att utvecklas i enlighet med exempelvis mål och successionsplanering.  
Ledarskapsutveckling – hjälp chefer att utvecklas genom att jobba med styrkor och svagheter inom ledarskapet.  
Teamutveckling – optimera samarbetet och effektiviteten i team genom att prata högt om likheter och olikheter. Genom att öka medvetenheten kring varandras beteenden så går det också att öka förståelsen för varför vi gör som vi gör. 

Magkänslan och rekrytering

Även om Unik Resurs har ett stort utvecklingsfokus så är kärnan i deras verksamhet rekrytering, bemanning och executive search riktat till tjänstemän, chefer och specialister. En anledning till att Unik Resurs jobbar med tester i alla sina rekryteringsprocesser är för att få ett objektivt och faktabaserat beslutsstöd.   
Även om magkänslan är en mänsklig mekanism så är det viktigt att avvakta med den genom att koppla bort den i ett tidigt stadie i rekryteringsprocessen, menar Jonas Henrikson. Detta för att göra en objektiv och rättvis bedömning av kandidaterna. Målet är alltid att hitta dem som bäst matchar rollen.   
– En stor problematik inom rekrytering är att man tidigt bestämmer sig för vilken kandidat som är bäst och låter magkänslan leda vägen alltför tidigt. Men vi kan med hjälp av tester leverera en handfull kandidater till våra kunder som vi är säkra på har de beteenden som söks, säger han och fortsätter:   
– Det är sedan upp till våra kunder att bestämma vem av dem de helst vill anställa. Då kan de väga in magkänslan som en del av beslutet. Det måste göras vid rätt tidpunkt.  

Vill du ha mer information?

Vi ger en inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

Se fler case

Kamilla Svensson Södra case
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra
Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik fö...
358607-1694522524
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad
Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att h...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata