Denna utbildning riktar sig till dig som är HR-ansvarig, coach eller har liknande roller i stora eller små organisationer och är utbildad i Myers-Briggs Type Indicator steg I.  

Utbildningen är två dagar.

Tid: 09.00-16.00

Anmäl dig här!

Myers-Briggs Type Indicator MBTI

MBTI Steg II ger dig en fördjupad förståelse för människors handlingar. Varför skiljer vi oss åt i vissa situationer trots att vi så ofta fungerar likadant?

Utbildningen breddar och fördjupar förståelsen av MBTI och typteorin. MBTI Steg II är ett effektivt verktyg för dig som arbetar med personalutveckling, ledarutveckling, karriärutveckling, konflikthantering och coaching. Personer med samma typ i MBTI Steg I får här en möjlighet att undersöka vilka likheter och olikheter de har sinsemellan och varför de upplevt sig som olika.

Kurskrav: För att gå MBTI Steg II måste du ha en fullgjord utbildning av MBTI Steg I.

Personlig certifiering
När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.

Relaterade utbildningar

Matcha individ & organisation med MATCH-V

Lär dig matcha individ- & organisation med Match-V.
8 mars, 09:00-12:00
Webinar
Svenska
Ascend
4 990 SEK

Uppföljningswebinar för Assessioplattformen

Det här tillfället rekommenderas till dig som genomfört e-learningen inför arbete i plattformen Assessio samt fått ett konto t...
19 mars, 09:00-12:00
Webinar
Svenska
Assessio-plattformen
Uppföljningswebinar Assessio-plattformen
Gratis

Uppföljningswebinar för Ascend

Det här tillfället rekommenderas till dig som genomfört e-learningen i Kompetensbaserad rekrytering inför arbete i plattformen...
20 mars, 09:00-12:00
Webinar
Svenska
Ascend
Uppföljningswebinar Ascend
Gratis

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.