Strategisk självinsikt handlar om att identifiera vilka beteenden som faller sig mer eller mindre naturliga för dig – och därmed var dina styrkor och svagheter ligger. Men det innebär också att öka din medvetenhet kring hur dina beteenden påverkar andra och vilka effekter det får. Assessios nya utbildning Strategisk självinsikt syftar till att hjälpa HR-personal att bedriva utvecklingsarbete som gör skillnad på plats i organisationen.   

Tid: 09.00-12.00

Anmäl dig här!

2

Varför Strategisk självinsikt?

Organisationer gör stora investeringar i olika ledarskapsprogram, men forskning visar att en mycket liten del av insatserna bedöms leda till förändrade beteenden och ökad prestation. Genom att studera vilka insatser som enligt forskning faktiskt gör skillnad så har Assessio skräddarsytt den helt nya utbildningen Strategisk självinsikt.    

Våra kunder har länge använt våra tester för att göra effektiva och rättvisa rekryteringar. Nu gör vi det ännu enklare för HR att använda vårt personlighetstest MAP som en grund för utveckling av ledare och medarbetare. Vårt mål är att du som går utbildningen ska ta med dig kunskapen tillbaka till din organisation och på ett effektivt sätt arbeta med utveckling av individer och grupper med potential som utgångspunkt.    

Relaterade utbildningar

Matcha individ & organisation med Match-V

MATCH-V hjälper dig att definiera din organisationskultur och matcha den mot individers värderingar och preferenser.
6 december, 09:00-11:30
Webinar
Svenska
Ascend
5 000 SEK

Uppföljningswebinar för Ascend

Vi fördjupar oss mer i verktygen MAP & Matrigma, samt genomför praktiska gruppövningar såsom att skapa en kompetensprofil och...
12 december, 09:00-12:00
Webinar
Svenska
Ascend
Uppföljningswebinar Ascend
Gratis

Strategisk självinsikt

Strategisk självinsikt hjälper HR-personal att bedriva utvecklingsarbete som gör skillnad på plats i organisationen.
12 december, 09:00-12:00
Webinar
Svenska
Ascend
9 500 SEK

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.