Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn har i syfte att informera dig om hur vi på Assessio Sverige AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Här informerar vi om hur vi säkerställer din personliga integritet och vad vi gör för att dina personuppgifter ska behandlas på ett adekvat och säkert sätt. Den allmänna dataskyddsförordningen går under förkortningen GDPR från engelskans General Data Protection Regulation, och vi kommer härmed att använda oss av denna förkortning i kommunikation med dig.

Personuppgiftsansvarig
Personuppiftsansvarig är den person eller verksamhet som behandlar dina personuppgifter och har skyldighet att efterleva GDPR. Vi på Assessio Sverige AB har således ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Behandlingar
Vi vill som personuppgiftsansvarig informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Nedan kan du se vilka behandlingar vi gör samt bl.a.:

  • Varför Assessio Sverige AB behöver dina personuppgifter.
  • Vilken laglig grund Assessio Sverige AB har för behandling av dina uppgifter.
  • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.

Rekryteringsprocess
Vi har rekryteringsprocess för att kunna bemöta verksamhetens personalbehov. Vi samlar in dina personuppgifter som arbetssökande för att du har sökt en tjänst hos oss. Vi samlar dina kontaktuppgifter och CV med intresseavvägning som våra rättsliga grunder. Vid ej tillsättning raderas personuppgifter efter två år.

Leverantörsregister
Vi har leverantörsregister för att kunna effektivisera arbetet avseende bokföring och betalning av inkommande leverantörsfakturor. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal och rättslig förpiktelse som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutas. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Avtalshantering
Vi har avtalshantering för att kunna effektivisera arbetet kring lagring och administration av avtal. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning som vår rättsliga grund. Avslutade avtal raderas sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Bildbank
Vi har bildbank för att kunna marknadsföra Assessio Sverige AB. Vi samlar in dina kontaktuppgifter samt bilder med avtal som vår rättsliga grund vid specifika kundcase och intresseavvägning för spontana bilder och videoklipp vid bl.a. event. Kundcase bilder raderas efter fem år, spontana miljöbilder och videos raderas efter två år.

CRM-system
Vi har CRM för att registrera våra kunders uppgifter för affärsrelaterad kontakt. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal samt intresseavvägning som våra rättsliga grunder. Personuppgifter raderas fem år efter uppsagt avtal. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 5 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Inpassering
Vi har inpassering för att kunna säkerställa vilka som rör sig i Assessio Sverige ABs lokaler. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas inom en månad vid avslutad leverantörstjänst.

Customer support
Vi har kundsupport för att kunna ge support samt hantera extern kommunikation. Vi samlar in dina kontaktuppgifter och frågor för att besvara och ge support till dig med den rättsliga grunden avtal och intresseavvägning. Personuppgifter raderas efter fem år av inkommet ärende. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 5 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Nyhetsbrev
Vi har nyhetsbrev för att kunna marknadsföra och informera. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med samtycke som vår rättsliga grund. Kontaktlistor med mottagare av nyhetsbrev raderas ett år efter utskick. Du kan när som helt återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 1 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Utbildningsanmälan
Vi har utbildningsanmälan för att kunna tillhandahålla rätt information inför genomförandet av utbildningar. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas sex månader efter utbildningsanmälan inkommit. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 6 månader. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Utbildningsregister
Vi har utbildningsregister för att kunna förbereda våra deltagare inför kommande certifiering. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Kontot i utbildningsregistret raderas tre månader efter att kontot skapats. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 3 månader. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Hemsida
Vi har hemsida för att ha företagsinformation tillgänglig för intressenter. Vi samlar in dina kontaktuppgifter samt bild med avtal som vår rättsliga grund. Content på hemsidan raderas direkt när radering sker backoffice. Vi har även kakor på vår hemsida. För mer information om vilka uppgifter vi samlar in i samband med ditt besök, klicka här.

Normtjänsteutveckling
Vi har tjänsteutveckling för att kunna utveckla en mer träffsäker produkt. Vi samlar in din data med avtal som vår rättsliga grund. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Customer success
Vi har customer succes för att öka kundvärdet. Vi samlar in dina kontaktuppgifter samt användning av tjänst med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas ett år efter inaktivitet. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 1 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Marknadsföring
Vi har marknadsföring för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund och i vissa fall samtycke. Personuppgifter raderas 180 dagar efter inkommit via hemsidan. I de fall dina uppgifter har inhämtats med samtycke kan du återkalla det när som helst.

Eventanmälan
Vi har eventanmälan för att kunna förbereda inför kommande event. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas efter två år efter inkommit via hemsidan. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 2 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Leadsbearbetning
Vi har nykundsbearbetning för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster till våra potentiella kunder. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Personuppgifter för leads som väljer att avböja Assessios erbjudande sker radering inom en månad.

Sociala medier
Vi har sociala medier för att digitalt kunna erbjuda våra produkter och tjänster till våra potentiella kunder. Vi samlar in dina kontaktuppgifter samt bild med samtycke som vår rättsliga grund. När bilder publiceras på LinkedIn kan besökare på den här webbplatsen spara publicerade personuppgifter. Sådan vidarebehandling är bortom Assessios kontroll.

Utbildningsgenomförande
Vi har digitalt utbildningsgenomförande för att kunna utföra utbildningar åt våra kunder på distans. Vi samlar in dina kontaktuppgifter samt bild med avtal som vår rättsliga grund. Vi raderar dina personuppgifter efter 5 år.

Svarservice
Ändamålet med behandlingen är att ta emot ärenden och kontaktuppgifter för dem som kontaktar oss när customer support ej är tillgängliga. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Dina personuppgifter raderas efter två år. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 2 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Inbokningssystem
Ändamålet med behandlingen är att kunna boka in möten med våra slutkandidater. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas efter varje projektavslut. Senast efter ett år.

Administratörsuppgifter
Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera i systemet. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med avtal och intresseavvägning som våra rättsliga grunder. Personuppgifter raderas inom 30 dagar vid slutdatum efter uppsagt avtal. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 30 dagar. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Certifiering
Ändamålet med behandlingen är att säkerställa kvalitén genom certifiering efter utförande av våra utbildningar. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas vid uppsagt avtal, om kund önskar detta. Annars sparas personuppgifter i form av certifieringar tillsvidare med intresseavvägning som rättslig grund. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas vid begäran. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

MBTI – Utbildning
Ändamålet med behandlingen är att säkerställa kunskap vid certifiering hos våra kunder genom utbildning. Vi samlar in dina personuppgifter med avtal som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas efter 18 månader efter avslutat konto i portalen. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 18 månader. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Chatbot
Ändamålet med behandlingen är att underlätta för våra kunder att komma i kontakt med företagets olika avdelningar, samt att få information om nya leads. Vi samlar in dina personuppgifter med intresseavväning som vår rättsliga grund. Personuppgifterna raderas efter fem år. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 5 år. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Demo – Process
Ändamålet med behandlingen är att bjuda in leads i vår plattform för att kunna testa och få en samlad bild av användandet, i försäljningssyfte. Vi samlar in dina kontaktuppgifter med intresseavvägning som vår rättsliga grund. Personuppgifter raderas 3 månader efter skapat demo- konto. Dina uppgifter sparas idag i ett system där det i dags läget inte är möjligt till automatisk radering. Vi har som mål att få den funktionaliteten på plats senast den 31 mars 2024. Därefter kommer dina uppgifter att raderas efter 3 månader. Under tiden kommer vi att radera dina uppgifter manuellt vid begäran.

Mottagare - Vilka får ta del av dina personuppgifter
Endast medarbetare på Assessio Sverige AB som behöver dina uppgifter kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Våra personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott. Vidare publiceras en del uppgifter på vår hemsida, dessa uppgifter finns tillgängliga för alla som besöker vår hemsida eller andra digitala kommunikationsplattformar.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EEA
Vi överför dina personuppgifter till USA på grundval av EU kommissionens standardavtal som stöd och Storbritannien på grundval av EU kommissionens beslut om tillräckligt hög skyddsnivå som stöd. Genom att vi publicerar personuppgifter på vår hemsida och andra kommunikationsplattformar, finns dessa tillgängliga världen över, och därmed kan en överföring ske till utanför EU/EEA.

Rättigheter
På Assessio agerar vi både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. När vi agerar som personuppgiftsbiträde behandlar vi dina personuppgifter enligt instruktioner från dinarbetsgivare. Du ska i sådana fall kontakta din arbetsgivare för att utöva dina rättigheter. Däremot, när vi på Assessio behandlar dina personuppgifter i egenskap som personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss för att utöva följande rättigheter:

Rätt till tillgång
Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse
Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar
När vi behandlar personuppgifter med allmänt/legitimt intresse som rättslig grund har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade, det beror på syftet med behandlingen. Tänk på att denna rätt inte är absolut.

Rätt till dataportabilitet
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud och Tillsynsmyndighet
Kontakta oss på support@assessio.se för att utöva dina rättigheter. Om du har frågor och synpunkter kring vår hantering av personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombudet på dataskydd@assessio.se.

Om du inte är nöjd med Assessio Sverige ABs hantering av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet av GDPR.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata