Team blir inte effektiva av sig själva utan behöver få rätt förutsättningar. Som ledare behöver du vara tydlig med det gemensamma uppdraget, arbeta med feedback och skapa psykologisk trygghet i teamet. 

Vad är det som gör att vissa team lyckas nå sina mål och andra inte? Det handlar inte om tur utan att det finns en struktur på plats med tydliga mål och roller, ett positivt samarbetsklimat samt hög tillit och trygghet bland medarbetarna i teamet. Det tar ofta tid för ett team att bli effektivt och högpresterande. Gruppen behöver gå igenom flera olika utvecklingsfaser för att nå dit – från den första tiden av att lära känna varandra och sätta rollerna till den sista fasen då alla har stor tillit till varandra och fullt fokus på uppgiften.

– Som chef är det viktigt att anpassa ledarskapet efter teamets behov. I vissa lägen behöver du vara mer styrande, i andra mer coachande, säger Karin Andrén, legitimerad psykolog, Regional Manager Assessio Södra.  
Hon har flera exempel på orsaker till att team inte är effektiva. 

”Ständiga omorganisationer kan leda till att medarbetare i ett team ofta byts ut, då är det svårt att känna arbetsro och kunna fokusera på den gemensamma uppgiften. Teamet kan också uppleva att målen är otydliga. Som chef kanske du upplever att vägen framåt är tydlig men det är inte säkert att dina medarbetare tycker det. Därför är det viktigt att ta upp teamets mål och uppdrag – inte bara vid ett tillfälle – utan löpande. ”

– KARIN ANDRÉN, LEG. PSYKOLOG & REGIONAL MANAGER ASSESSIO SÖDRA 

Så får du teamet att bli mer effektivt med Karin Andréns 7 bästa tips:  

1. TYDLIGGÖR TEAMETS UPPDRAG  
För att ett team ska kunna fungera effektivt behöver uppdraget vara tydligt. Vad är det som teamet ska åstadkomma och hur ser vägen dit ut? Rollerna behöver också klargöras. Hur ska var och en bidra? Och hur ska samarbetet utformas för att de gemensamma målen ska kunna nås?  

2. SÄTT TYDLIGA MÅL  
Teamets mål behöver brytas ner för att det ska bli tydligt vad som förväntas av varje roll och individ. Först då vet medarbetarna om de har presterat bra och nått sina mål efter att ett projekt har avslutats. 

3. VAR NÄRVARANDE I DITT LEDARSKAP  
En ledares viktigaste uppgift är att hjälpa teamet att nå sina mål men för att lyckas med det krävs det att du är engagerad och intresserad. Du behöver finnas nära dina medarbetare och följa upp hur arbetsveckan ser ut, vilka utmaningar de möter och vilken stöttning de behöver. 

4. JOBBA MED FEEDBACK  
Alla behöver feedback för att utvecklas och det ligger på chefens axlar att skapa en fungerande feedbackkultur. Det är inte bara viktigt att dina medarbetare får återkoppling, du behöver också få feedback på hur du fungerar som ledare. Assessio har nyligen utvecklat verktyget Leadership Feedback som hjälper chefer att bli mer effektiva genom att de får regelbunden feedback från sina medarbetare på de mest kritiska delarna av ledarskapet. Med hjälp av återkopplingen kan du som chef anpassa ledarskapet efter teamets behov.Läs mer om Leadership Feedback här!

5. SKAPA PSYKOLOGISK TRYGGHET  
Företaget Google bestämde sig för att ta reda på varför vissa team fungerar bättre än andra. I sin studie kom de fram till att den viktigaste faktorn för att skapa ett framgångsrikt team är psykologisk trygghet. En grupp med hög psykologisk trygghet kännetecknas av att medarbetarna vågar säga vad de tycker och tänker och att alla bemöts med respekt. Som ledare kan du bidra till att skapa en sådan kultur genom att vara inkluderande, bygga relationer med dina medarbetare samt vara personlig och öppen. 

6. FIRA FRAMGÅNGAR  
Inga framgångar är för små för att fira. Tvärtom är det ett enkelt sätt att skapa positiv stämning och stärka vi-känslan i teamet. Det behöver inte vara kostsamt, ett glas bubbel eller tårta till kaffet kan räcka för att fira teamets, eller en medarbetares, framgångar. 

7. HITTA VARJE MEDARBETARES MOTIVATION  
Ta reda på vad som driver var och en av dina medarbetare och skapa förutsättningar för att han eller hon ska kunna prestera så bra som möjligt. Ta också reda på hur varje medarbetare vill bli uppmärksammad när han eller hon har gjort något bra.  

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.

*” anger obligatoriska fält

Relaterade insikter och nyheter

Emma Engebretzen
Assessment
Ledarskap
Innsikter

Studie visar: Små skillnader mellan män och kvinnor – samarbete och relationsbyggande främsta utstickaren

Det går inte att säga att något är ”typiskt manligt” eller ett ”kvinnligt beteende” eftersom...

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata