Vill ni snabba upp implementeringen av er strategi och öka engagemanget i organisationen? Med Assessios nyutvecklade verktyg Leadership Feedback kan ni mäta hur effektiva era ledare är och kicka igång en beteendeförändring.

Med hjälp av ett effektivt ledarskap kan chefer bygga högpresterande team som känner stort engagemang för sitt uppdrag och för varandra. Dessa team levererar över förväntan och deras framgång kan förklaras med att gruppen blir större än individen genom att hela teamets kvaliteter och kompetenser tas tillvara. Den chef som med varm hand kan leda teamet till den högsta nivån av utveckling har mycket att vinna. Men en global studie visar att bara 18 procent av alla chefer lyckas med sitt uppdrag och ett bristfälligt ledarskap sätter spår: medarbetare säger upp sig, teamens produktivitet minskar liksom medarbetarnas engagemang i organisationen.

– Ledarskapet är utan tvekan den viktigaste arbetsmiljöfaktorn i en organisation. Om organisationen ska kunna maximera sin potential, nå sina mål och få teamen att fungera bra krävs ett effektivt ledarskap, säger Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio. 

Årliga medarbetarundersökningar ger förvisso en indikation på hur ledarskapet fungerar och hur högt engagemanget i organisationen är, men frågan är om det leder till någon förändring.

– Resultatet av en medarbetarundersökning ger en viss grad av insikt men säger ingenting om hur respektive chef kan förbättra sitt ledarskap. Ett annat problem är att mätningarna ofta är omfattande och att insamlandet av data tar all kraft. Ledningen tittar på resultatet, som i vissa fall kan vara ganska otydligt, och sedan händer inget mer, säger Anders Knutsson. 

”För att möta de behov som teamet har är det viktigt att chefen får information om vad han eller hon gör för mycket eller för lite av. ”

– ANDERS KNUTSSON, PRODUKTCHEF ASSESSIO

LEDARSKAP UTIFRÅN TEAMETS BEHOV

Det finns inte en typ av ledarskap som passar i alla lägen utan ett team har olika behov beroende på var det befinner sig i sin utveckling. I ett team som precis har formats finns mycket osäkerhet. Medarbetarna har därför behov av trygghet och riktning. Ledaren behöver vara drivande,  tydliggöra teamets mål och vad som förväntas av var och en. I takt med att teamet mognar behövs ett mer coachande ledarskap där medarbetarna får ökat inflytande och ansvar. 
Med tiden ökar medarbetarnas förmåga att leda sig själva, vilket gör att chefen kan ta ett kliv tillbaka. Det är först när ett team når det sista utvecklingsstadiet som det kan betecknas som högpresterande i den mening att det fullt ut nyttjar sin inneboende kompetens. Då tar teamet stort eget ansvar och lägger all energi på de uppgifter som det har att lösa. Att det är relativt få team som når hela vägen fram beror på många saker, bristande ledarskap är en av de vanligast förekommande. 
– För att möta de behov som teamet har är det viktigt att chefen får information om vad han eller hon gör för mycket eller för lite av. Kanske är han eller hon för styrande och dålig på att delegera eller så behöver han eller hon lyssna mer. Feedbacken ger chefen ett mått på hur funktionell han eller hon i själva verket är, säger Anders Knutsson. 

 Så går en process med Leadership Feedback till:

  • Feedbackverktyget består av en webbapplikation som byggs upp utifrån den organisation och de ledare och team som ska ingå.
  • De medarbetare som ska lämna feedback får en länk till undersökningen, som tar cirka fem minuter att svara på.
  • För att chefen ska förstå hur effektiv han eller hon är i dagsläget och hur det förändras över tid används en poängskala från 0 till 100. Ju närmare 100 desto bättre lyckas ledaren möta teamets behov och önskemål.
  • Återkopplingen som ges av medarbetarna skapar ett tydligt underlag och incitament för en beteendeförändring.
  • HR och ledningsgrupp får en överblick över chefernas snittpoäng och vad som har hänt sedan senaste mätningen. 

LEADERSHIP FEEDBACK RESULTERAR I BETEENDEFÖRÄNDRING

Samtidigt kan det vara frustrerande att få feedback. Chefen kan till exempel vid ett flertal tillfällen ha tagit upp organisationens mål och strategier bara för att inse, när han eller hon får feedback, att informationen inte alls har nått fram. 
– Du kanske inte gjort det tillräckligt tydligt, eller inte tillräckligt ofta, i vilket fall kvarstår utmaningen och det i sig kan vara en viktig insikt. I så fall har du något att åtgärda, säger Anders Knutsson. 
Han är övertygad om att alla kan förändra sitt beteende, bara det finns en insikt och ett incitament. Om alla chefer i en organisation gör en liten förändring i rätt riktning kommer det i slutändan att göra stor skillnad. 
 
– En fördel med att mäta regelbundet är att man tidigt får en varning om en ledare är på väg åt fel håll. Då finns en chans att agera innan medarbetarna har hunnit tappa sugen, teamet presterar onödigt lågt eller personer  säger upp sig, säger Anders Knutsson. 
Han är övertygad om att de som väljer att använda feedbackverktyget, som består av en webbaserad app som byggs upp utifrån varje organisation, ganska snabbt kommer att se resultat: 
– Om ledarskapet blir effektivare kommer det att bidra till att implementeringen av er strategi snabbas upp och att engagemanget bland era medarbetare ökar. 
  

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.

*” anger obligatoriska fält

Relaterade insikter och nyheter

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.