Begrepp som 'quiet quitting', 'quiet firing' och 'the great resignation' - den stora uppsägningsvågen - har de senaste åren visat på helt nya trender på arbetsmarknaden. Varför medarbetarna lämnar sina arbetsplatser är en komplex fråga som kan härledas till ett flertal faktorer, vilka kan variera från en organisation till en annan. Några gemensamma nämnare finns till varför du tappar din topptalang, vi har listat vad konsekvenserna blir av en hög personalomsättning och några av de vanligaste bakomliggande orsakerna.

Namnlös design (22)

Personalomsättningens roll i arbetskultur, produktivitet och varumärke

Att ersätta förlorad kompetens är en dyr och resurskrävande process. Rekryterande chefer och HR måste investera tid, pengar och engagemang i att identifiera behovet, hantera en många gånger tidskrävande rekryteringsprocess, för att sedan onboarda den nya medarbetaren. I en rapport framkom att kostnaden för att förlora en medarbetare vara alltifrån några månader upp till en hel årslön. Sammantaget kräver det betydande insatser som kan få kostsamma följder för såväl organisationens budget som verksamheten.

När en erfaren kollega lämnar är det ofta sker en produktivitets-sänkning i teamet. Värdefull personal som besitter expertis och detaljerad sakkunskap om organisationen kan vara svår att både överföra och ersätta. Om rollen dessutom tar tid att ersätta kan det leda till obalans i arbetsbelastningen, en kvalitetssänkning i produkter eller tjänster, och ökad stress bland de kvarvarande teammedlemmarna.  Denna förlust kan påverka hela teamets moral och samarbetsvilja, och därmed ställa ökade krav på ledarskapet. Följden kan bli att företagets förmåga att konkurrera och anpassa sig till förändringar i branschen försämras. 

Hög personalomsättning kan också ge intrycket att företaget inte är en attraktiv arbetsplats, eller en stabil verksamhet. Som ett resultat av detta kan företagets varumärke och rykte få en negativ påverkan, både bland potentiella medarbetare och kunder.

Boka en demo

 

Namnlös design (23)

Enligt en undersökning planerar fler svenskar än vanligt att byta jobb i år. Arbetsmiljön är en stor orsak till missnöje, där en fjärdedel är missnöjda med företagskulturen, ledningen eller chefen.

Varför dina medarbetare lämnar

För att kunna motverka en hög personalomsättning är det avgörande att förstå de faktorer som bidrar till att dina medarbetare lämnar. Här listar vi några av de bakomliggande orsakerna som kan driva dina anställda att söka nya möjligheter på andra ställen.

Ineffektivt ledarskap: Ledarskap spelar en avgörande roll när det gäller att påverka personalomsättningen. Chefer som inte är engagerade, stöttande eller kommunicerar effektivt med sina medarbetare kan skapa en ogynnsam arbetsmiljö, där medarbetarens engagemang och drivkraft står på spel. Ledare som ger bristande feedback eller vägledning har en direkt koppling till att medarbetarna kan vilja lämna organisationen.

Brist på karriärmöjligheter och utveckling:  En betydande orsak till låg trivsel på arbetsplatsen kan härledas till otillräckliga eller obefintliga möjligheter till karriärsutveckling som kompetensutveckling, arbetsrotation eller utökade ansvarsuppgifter. Arbetsuppgifter som inte erbjuder utveckling i arbetsrollen kan leda till upplevelsen att man blir förbisedd eller orättvist behandlad. 

Arbetsmiljö och trivsel: Psykologisk otrygghet är en viktig faktor som är kopplad till hög personalomsättning. När medarbetarna inte känner sig trygga att dela sina åsikter, tankar och idéer utan rädsla för negativa konsekvenser skapar det en osund arbetsmiljö på flera sätt. Medarbetare som inte känner sig psykologiskt trygga kan ha svårt att engagera sig fullt ut i sitt arbete vilket kan bli en negativ språngbräda till stress och ohälsa. Konsekvensen av en ogynnsam arbetsmiljö där medarbetare inte kan vara sig själva är en stark drivkraft för att söka sig vidare till andra arbetsplatser.

Dessa tre faktorer är inte de enda som kan påverka personalomsättning, men de är ofta de mest betydande och viktiga för många organisationer. Att aktivt arbeta för att förbättra ledarskap och medarbetarskap är avgörande för att minska personalomsättningen och behålla värdefull arbetskraft på lång sikt. 

Källor:
Workspace Recruits rekryteringsrapport
Simployer Puls 2023 

Vill du veta mer?

Att matcha och behålla topptalangerna behöver inte vara svårt. Med vår innovativa plattform får du verktygen som på ett enkelt sätt hjälper dig att arbeta med hela medarbetarresan - allt i en och samma plattform. Läs mer i vår one pager:

 Ladda ner 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Relaterade insikter och nyheter

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.