Rollen som ledare är ofta fantastiskt givande och inspirerande – men innebär också tillfällen av press och stress. I utmanande stunder löper chefer högre risk att falla in i beteenden som stjälper snarare än hjälper dem i ledarskapet. Verktyget MAP-X är skapat för att hjälpa chefer att förstå och hantera sina riskbeteenden och genom det öka prestation och engagemang i organisationen.

När unga akademiker får ranka vilka faktorer som är viktigast i valet av arbetsgivare brukar bra ledarskap vara lika viktigt – om inte viktigare – än bra lön. Universums internationella undersökning av unga akademikers karriärpreferenser från 2020 visade till exempel att ledare som stöttar i karriären var viktigare än löneutvecklingen. Organisationer som vill attrahera unga talanger – och få dem att stanna – bör därför investera i ett ledarskap som möter deras behov. Unga talanger värdesätter till exempel chefer som är lyhörda, ger förtroende och kontinuerlig feedback. 

Det kan låta som självklara krav att ställa på en chef, men studier visar att många misslyckas. Enligt en internationell Gallupundersökning känner sig 87 procent av medarbetarna oengagerade på jobbet och bara 18 procent av alla chefer är framgångsrika i sina roller.   

"Att ledare misslyckas med sitt uppdrag hänger ofta ihop med att de inte har tillräcklig koll på sina styrkor och riskbeteenden"

- Anders Hectorlinde, Senior Advisor på  Assessio.  

MAP-X GER STRATEGISK SJÄLVINSIKT  
Strategisk självinsikt handlar om att skapa en förståelse för hur dina personliga egenskaper och förmågor bidrar till att du lyckas i din roll. Assessios verktyg MAP-X mäter extrema sidor och riskbeteenden och ger fördjupad insikt kring möjliga risker kopplat till just din personlighet. 

– Verktyget MAP-X bygger på personlighetstestet MAP och femfaktormodellen av personlighet. Testet MAP ger dig en nyanserad och praktiskt användbar bild av hur dina personliga egenskaper ser ut jämfört med andra. MAP-X fördjupar denna bild ytterligare och visar var du har dina största risker. Just denna kunskap är särskilt viktig och användbar i rollen som chef. Du kan ha naturliga beteenden som hjälper dig i många situationer, men det finns också en potentiell baksida där dessa beteenden kan bli din största fallgrop, säger Anders Hectorlinde.

MAP-X – ETT VERKTYG FÖR REKRYTERING OCH UTVECKLING  
En person som är snabbfotad, flexibel och har förmågan att snabbt kunna ändra fokus kan passa perfekt i en viss roll, men om den personen kliver in i en chefsroll kan det vara just dessa beteenden som överanvänds under stress och press och som gör att chefen misslyckas. En chef som inte är tydlig med vägen framåt och som ofta kör sitt eget race skapar snabbt osäkerhet och oro i organisationen. 

– Som ledare kan du aldrig lyckas på egen hand, men du kan som ledare ensam förstöra en verksamhet. Eftersom huvuduppdraget som chef är att se till att andra lyckas i sina roller så är det viktigt att reflektera över hur ens egna riskbeteenden kan påverka den processen, säger Anders Hectorlinde och fortsätter:

– Ledare har stor påverkan på sina team och på organisationen och därför bör både ledarna själva, och de som tillsätter chefer, känna till såväl styrkor som potentiella riskbeteenden hos organisationens ledare. MAP-X kan med fördel användas både vid rekrytering och som en del av organisationens ledarutveckling. 

”Om du aktivt jobbar med att förstå och hantera dina riskbeteenden så kommer det hjälpa dig att bygga och behålla motivation och engagemang i ditt team.”

– ANDERS HECTORLINDE, SENIOR ADVISOR PÅ ASSESSIO 

MAP-X GER STRATEGISK SJÄLVINSIKT  
Strategisk självinsikt handlar om att skapa en förståelse för hur dina personliga egenskaper och förmågor bidrar till att du lyckas i din roll. Assessios verktyg MAP-X mäter extrema sidor och riskbeteenden och ger fördjupad insikt kring möjliga risker kopplat till just din personlighet. 

– Verktyget MAP-X bygger på personlighetstestet MAP och femfaktormodellen av personlighet. Testet MAP ger dig en nyanserad och praktiskt användbar bild av hur dina personliga egenskaper ser ut jämfört med andra. MAP-X fördjupar denna bild ytterligare och visar var du har dina största risker. Just denna kunskap är särskilt viktig och användbar i rollen som chef. Du kan ha naturliga beteenden som hjälper dig i många situationer, men det finns också en potentiell baksida där dessa beteenden kan bli din största fallgrop, säger Anders Hectorlinde.

MAP-X – ETT VERKTYG FÖR REKRYTERING OCH UTVECKLING  
En person som är snabbfotad, flexibel och har förmågan att snabbt kunna ändra fokus kan passa perfekt i en viss roll, men om den personen kliver in i en chefsroll kan det vara just dessa beteenden som överanvänds under stress och press och som gör att chefen misslyckas. En chef som inte är tydlig med vägen framåt och som ofta kör sitt eget race skapar snabbt osäkerhet och oro i organisationen. 

– Som ledare kan du aldrig lyckas på egen hand, men du kan som ledare ensam förstöra en verksamhet. Eftersom huvuduppdraget som chef är att se till att andra lyckas i sina roller så är det viktigt att reflektera över hur ens egna riskbeteenden kan påverka den processen, säger Anders Hectorlinde och fortsätter:

– Ledare har stor påverkan på sina team och på organisationen och därför bör både ledarna själva, och de som tillsätter chefer, känna till såväl styrkor som potentiella riskbeteenden hos organisationens ledare. MAP-X kan med fördel användas både vid rekrytering och som en del av organisationens ledarutveckling. 

MÄTER EXTREMA SIDOR OCH RISKBETEENDEN  
MAP-X bygger på femfaktormodellen som beskriver hur extrovert du är samt din känslomässiga balans, målmedvetenhet, öppenhet och sociala stil. De personer som hamnar i ytterkanterna av dessa fem dimensioner kan sägas ha extrema beteenden men det behöver inte i sig vara något negativt. Extrem målmedvetenhet är kanske precis vad företagets stjärnsäljare är utrustad med. Men i vissa situationer, som till exempel under stress, finns det risk för att styrkan överanvänds och upplevs som något negativt av de runt omkring. MAP-X ger oss insikter i just dessa risker.  

– Ta en person med risken känslomässigt oberörd. I en allvarlig eller påfrestande situation där det förväntas att man tydligt visar att man ser allvaret och agerar på detta, så upplevs man istället som oengagerad, obenägen att agera och som att man inte förstått allvaret i situationen. I andra riktningen av samma skala finns risken känslomässigt intensiv där man istället kan bli väldigt emotionell och sprida sin osäkerhet, oro och frustration till andra, säger Anders Hectorlinde.  

3 anledningar till att alla ledare bör känna till sina riskbeteenden

 • Att lära dig känna igen i vilka situationer du tenderar att använda dig av mindre effektiva beteenden kommer att göra dig till en bättre ledare. Det är först när du vågar se både dina styrkor och svagheter som du kan jobba med dem.  
 • Ditt huvuduppdrag som chef är att se till att andra lyckas. Att bli medveten om hur dina beteenden påverkar andra är A och O för att få ditt team att jobba effektivt.
 • Att identifiera och dela med dig av dina egna risktendenser öppnar upp för att dina medarbetare också ska våga göra det! Att ha en arbetsmiljö där ni vågar diskutera högt och lågt kommer garanterat att öka produktiviteten och arbetsglädjen i teamet. 
  Öppenhet är en annan parameter som mäts i testet. I ena ytterkanten finns konformist där risken är att man i överdriven grad vill behålla saker som de är och förlita sig på sådant man vet fungerar. I den andra ytterkanten finns risken excentrisk där man istället kan upplevas som orealistisk eller verklighetsfrånvänd och med en vilja att prova nya saker som kan vara onödiga eller kontraproduktiva. 

  Alla som gör testet MAP-X får en rapport med sitt resultat samt konkreta tips på vad man kan göra annorlunda och vilka situationer som man bör vara extra vaksam på. En person som är väldigt impulsiv kan till exempel behöva tänka extra  på att inte ignorera misstag och bortse från detaljer, och att fokusera mer på att fullfölja sina åtaganden.

  – Om du vet om att du har riskbeteenden så kan du också jobba med dem. Rollen som ledare är ofta väldigt givande och inspirerande att ha, men den innebär också stunder av press och stress där du riskerar att falla in i beteenden som inte hjälper utan snarare stjälper dig i ditt ledarskap. Om du aktivt jobbar med att förstå och hantera dina riskbeteenden så kommer det hjälpa dig att bygga och behålla motivation och engagemang i ditt team, säger Anders Hectorlinde.

Vad används MAP-X till?

 • Som ett objektivt beslutsunderlag i rekryteringsprocesser
 • Som ett utvecklingsverktyg för ledare och individer
 • Som ett coachingverktyg för att öka effektiviteten i team 
newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.

*” anger obligatoriska fält

Relaterade insikter och nyheter

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.