Myers–Briggs Type Indicator

Världens mest använda utvecklingsverktyg.

Kontakta oss

Ladda ner produktblad

Om Myers–Briggs Type Indicator

MBTI är ett självskattningsinstrument som identifierar och beskriver människors föredragna sätt att hantera information, ta beslut och orientera sig i livet.

Myers-Briggs Type Indicator MBTI

Varför är MBTI så populärt?

MBTI är en typindikator som bygger på en positiv psykologi. Det används för
att kartlägga normala beteenden och egenskaper.

Vad är Myers-Briggs Type Indicator

Vad är MBTI?

MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, är världens mest använda verktyg för utveckling av individer och grupper. Verktyget ger unika insikter på ett lättfattligt och tydligt sätt, som skapar vilja till förändring och en bättre förståelse för dynamiken i arbetsgrupper. 

Få mer information

Vad mäter MBTI?

MBTI:s kärna består i hur mönstren i din personlighet och ditt beteende fångas i en av de 16 olika ”typerna”, presenterade som kombinationer av bokstäver. De beskriver bland annat hur du sannolikt förhåller dig till världen, hanterar information och fattar beslut. 

Kontakta oss

357485-1694520052
kvinna skrattar

Hur kan MBTI användas?

Resultatet från MBTI ger dig ett underlag för exempelvis livs- och karriärplanering, en ökad förståelse för dig själv och andra, utvecklad kommunikativ förmåga, personlig effektivitet, förmågan att hantera förändring och stress, samt ett medvetet och personligt ledarskap.  

Få mer information

Assessios MBTI-utbildning

Assessio erbjuder både en grundutbildning och en vidareutbildning i verktyget Myers-Briggs Type Indicator. Steg I fokuserar på att ge dig en bättre förståelse för hur du och din omgivning fungerar och agerar utifrån olika faktorer och situationer. Utbildningen ger dig en grundlig genomgång av typteori och hur du jobbar med MBTI i din organisation utifrån exempelvis tolkning av resultat och återkoppling. Steg II fördjupar din förståelse inom MBTI och typteori. Här lär du dig att jobba vidare med MBTI som ett verktyg inom personal- och ledarutveckling, karriärledning, konflikthantering och coachning. Vill du gå en av våra MBTI-utbildningar?  

Utbildningar

Erfaren och certifierad MBTI-partner

För att optimera vårt arbete med Myers-Briggs Type Indicator så har Assessio ett nära samarbete med olika partners. Tillsammans jobbar vi med utbildning, distribuering och implementering av MBTI som utvecklingsverktyg i organisationer runt om i hela Sverige. Våra partners är certifierade i MBTI och har lång erfarenhet av att jobba med verktyget. Om du har några frågor om hur du kan jobba med MBTI i din organisation, eller vill veta mer om våra utbildningar, tveka inte att höra av dig till vår partner Heléne Savio! 

helene_ny

Kontaktuppgifter: 
Heléne Savio 
Senior Konsult, Grupp- och individutveckling Savio Konsulting AB.
Kontakta Heléne på helene.savio.partner@assessio.se

FAQ om MBTI

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Har du fler frågor? Hör av dig till oss på support@assessio.se eller +46 8 77 509 00. 

Kontakta oss

MBTI vilar på Carl Jungs klassiska teori om psykologiska typer. 
Teorin utvecklades av Katherin Briggs och Isabella Myers i syfte att låta Jungs teorier bli tillgängliga för en bredare allmänhet och vara praktisk tillämpbar i vardagen. 
Därmed är det ett utvecklingsinstrument och är inte avsett för urvalsbeslut. 
MBTI har utvecklats genom 70 års vetenskaplig forskning. Att över 4 000 studier gjorts på MBTI gör det även till det mest undersökta arbetspsykologiska testverktyget i världen. 

MBTI-verktyget utvecklades av akademikerna Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers, som använde sig av vetenskapliga metoder för att skapa verktyget. Myers jobbade med testförlaget Education Testing Service i Princeton, New Jersey, som hjälpte till att utveckla MBTI och publicera verktyget 1962. På Myers Briggs egen hemsida kan du läsa mer om verktyget! 

Tanken med MBTI är inte att placera människor i olika fack eller ge dem någon slags stämpel att leva upp till. Syftet är att hjälpa människor att förstå sig själva och andra bättre. Vi människor är komplexa och det tar ofta tid att lära känna någon på djupet för att verkligen förstå hur och varför just den individen handlar som den gör i olika situationer. Men det finns mönster i hur människor beter sig och med tiden bygger vi själva upp en bild över hur vi liknar och skiljer oss åt. MBTI är helt enkelt ett annat sätt att lättare bygga upp den bilden och förstå vår omgivning bättre. 
Alla människor är unika, men det betyder inte att vi inte delar vissa egenskaper och beteenden. Även om du och dina kollegor är helt olika varandra kommer ni också att ha vissa egenskaper gemensamma. MBTI beskriver inte hela din personlighet och definierar dig inte. Den fokuserar på fyra centrala delar av din personlighet. Det är inte heller bara vår personlighet som påverkar hur vi beter oss, vi påverkas även av exempelvis erfarenheter, motivationsfaktorer och värderingar.   

Används MBTI på rätt sätt så är det ett träffsäkert verktyg för att identifiera vem du är, hur du agerar i olika situationer och hur olika team kan jobba ihop. MBTI-verktyget ger insikter i vår personlighet som hjälper varje individ att bli mer medveten om sina beteenden, stressutlösare och utvecklingsområden. Det hjälper människor att bli bättre på konflikthantering och samarbete och kan identifiera ledarskapspotential. 

Nej, MBTI är inte avsett för att välja mellan kandidater i en rekryteringsprocess. Det är inte heller till för att bestämma vilken arbetsroll en person ska ha eller för att bygga upp arbetsgrupper. Myers Briggs är tydliga med verktygets syfte: Det är till för utveckling, inte för urval. Här kan du läsa mer om hur Myers Briggs själva förklarar syftet med verktyget. 

Myers–Briggs Type Indicator är en typindikator som bygger på en positiv psykologi. Det används för att kartlägga normala beteenden och egenskaper. 
Resultaten från MBTI ger ett underlag och en vägledning som är praktisk och användbar i det dagliga livet, på arbetet eller privat. 

Ja, MBTI har släppt fyra utgåvor under åren 1962, 1985, 1998 och 2018 av sin manual. Den ger en god inblick i den evidensbaserade forskning som bekräftar MBTI-verktygets validitet och reliabilitet. Manualen förklarar även teorin bakom verktyget, hur det är uppbyggt och hur de olika skalorna analyseras. Det är väl bevisat att MBTI uppfyller alla krav för utbildnings- och arbetspsykologiska tester. Vill du veta mer om teorin bakom MBTI? Läs mer här!  

När psykologer och forskare ett psykometriskt verktyg så är det viktigt att undersöka verktyget validitet och reliabilitet. Myers–Briggs Type Indicator har fått bra resultat på båda kriterierna, här kan du läsa mer om hur verktyget har kvalitetssäkrats på olika sätt.

Vi på Assessio har lång erfarenhet av arbetet med MBTI och vi hjälper dig gärna att svara på dina frågor. Hör av dig till oss på support@assessio.se eller +46 8 77 509 00. 

Myers-Briggs Type Indicator erbjuder en mängd olika rapport- och insiktsalternativ. Från fokuserade rapporter kring hur en individs resultat kan kopplas till utövat ledarskap eller hur individen svarar upp mot förändring, till mer generella rapporter som ger en samlad bild av hur individen möter andra, agerar inom ramen för relationer eller hanterar sin uppgift. 
MBTI-materialet är lättförståeligt och gör det enkelt att nå insikter som genom sitt konkreta anslag är lätta att omsätta i utveckling och handling. 
Många gånger bidrar MBTI till att skapa ett gemensamt ”språk” och en samlad förståelse som individen, teamet och organisationen kan använda för bättre samverkan. 

Boka en demo

Vill du veta mer om verktyget? du får inblick i verktyget i hur det kan utveckla din medarbetare.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata