Personlighet

Personlighetstestet MAP - som mäter en individs naturliga beteenden - är ett av nyckelverktygen, i kombination med problemlösningstestet Matrigma, för att förutsäga beteenden på arbetsplatsen.

Ladda ner produktblad

Boka en demo

Rekrytera utan fördomar och få en bättre matchning

Att använda MAP personlighetstest för urval ger dig möjlighet att skapa en systematisk rekryteringsprocess där alla får en likvärdig chans, att aktivt motverka att fördomar och förutfattade meningar spelar in och att du verkligen kan lära känna dina kandidater för att se till att de kommer trivas och ha största möjliga chans att lyckas i sin nya roll.

personality test results in the recruitment platform

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och kundcentrerat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare. 

Heltäckande

En heltäckande assessmentplattform som ger stöd i beslut inom rekrytering och utveckling av medarbetare, ledare och organisation.

”Du vinner en objektiv, jämlik och rättvis rekryteringsprocess där alla konkurrerar på samma villkor oavsett härkomst, sexuell läggning, kön, religiös tro med mera.”

mattias-lowebrant-2048×1367

Mattias Lowebrant, Leg.Psykolog/Senior organisationskonsult på Assessio

Om MAP

Att kunna mäta en individs personlighet är grundläggande för en verksamhet, vare sig det gäller rekrytering, urval eller utveckling. Att förstå både våra olikheter och likheter, samt hur de bäst kan användas, gynnar både organisation och individ. 

Assessio Platform MAP

Med stöd i forskningen

Personlighetstestet MAP baseras på femfaktormodellen, den mest beforskade och empiristiskt understödda teorin för att beskriva personlighet. Femfaktormodellen började utvecklas redan 1930  och har kontinuerligt förfinats och forskats på sedan dess.  Vi på Assessio har arbetat med psykometrisk testning för urval och utveckling sedan 1954. Våra tester är utvecklade av erfarna psykologer och psykometriker (psykometri syftar på de statistiska och matematiska tekniker som används vid utveckling och analys av psykologiska mätinstrument). Vi lägger stor vikt vid att följa ny forskning och kontinuerligt utveckla våra verktyg för att erbjuda moderna, användarvänliga gränssnitt.

Boka en demo

Objektivt, tillförlitligt underlag

MAP är ett personlighetstest som ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet. Denna information har dessutom visat sig vara svår att inhämta via konventionella metoder som intervjuer, CV-granskning och referenser. Testresultatet kan också användas i andra sammanhang som vid onboarding, successionsplanering och talangutveckling.  
 
MAP är framtaget med fokus på att vara så rättvisande som möjligt. Individens resultat jämförs med en så kallad normgrupp - en grupp av människor som tagit testet tidigare så att vi vet vilka egenskaper som är vanliga och vilka som är ovanliga och vi kan förutsäga hur någon som svarar på ett visst sätt med stor sannolikhet beter sig.  

Kontakta oss

MAP
MAP Persoonlijkheidstest

Modernt gränssnitt och positiv kandidatupplevelse

MAP är ett personlighetstest som anpassat för att fungera både via olika webbläsare och mobila gränssnitt. Testet går att ta på en mängd olika språk och är anpassat för att fungera för kandidater med ADHD. Både den visuella och innehållsmässiga läsbarheten är mycket god. När en individ slutfört testet får hen en automatisk återkoppling på sina testresultat, vilket brukar vara mycket uppskattat.  
För att både du som testadministratör och individen som tar testet ska känna er helt  trygga med att de känsliga personuppgifterna hanteras korrekt är det du som testadministratör som är personuppgiftsansvarig.  

Boka en demo

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen 

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.

Personlighet (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om MAP

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor?

Kontakta oss

MAP är ett personlighetstest som syftar till att beskriva en individs personlighet på fem skalor:

Målmedvetenhet. Hur förhåller du dig till mål och resultat? Hur viktigt är det för dig att du når dina mål?
Balans. Hur ser du på din förmåga att hantera det som du ställs inför?
Öppenhet. Hur förhåller du dig till din omvärld?
Extraversion. Vilken energi riktar du in i sociala sammanhang och vilken plats tar du?
Social stil. Hur uppfattas du av andra och vilken tillit har du till omvärlden?

Det finns också fem underskalor till varje skala som ytterligare nyanserar resultatet.  
Resultatet på varje skala redovisas med hjälp av ett tal på en tiogradig skala. I ett resultat runt "mitten" finns de personlighetsdrag de flesta av oss uppvisar. De allra flesta av oss är någonstans mitt emellan extrovert och introvert, på bägge sidor i skalan, i väldigt låga och väldigt höga resultat finns sen de mer ovanliga typerna. Det är hur individen skattar sig själv som ger utfallet. Vi lägger inte till eller drar ifrån något. Personlighetstestet syftar enbart till att ge en så rättvis bild av din personlighet som möjligt.  

Det är du som testadministratör som avgör vad som är rätt i just er företagsmiljö. För att hjälpa dig matcha testresultatet har vi tagit fram ett kompetensramverk som hjälper dig definiera de beteenden som ni söker efter. Beroende på vilken roll det handlar om så är vissa egenskaper viktigare än andra. I vissa yrkesroller kan man till exempel behöva ha hög extraversion och målmedvetenhet för att lyckas, medan det inte är lika viktigt i andra yrkesroller. 
Det vårt femfaktortest mäter är en individs naturliga personlighet. Om en persons testresultat säger att hen är introvert betyder det absolut inte att den personen inte kan stå på scen eller mingla som ett proffs. Det betyder bara, grovt förenklat, att hen har tränat hårt på det, och tycker troligen att det skulle vara rätt utmattande att dag efter dag, hela tiden skulle behöva vara extrovert.  
Samma gäller alla egenskaper i testet. Vi brukar prata om ett gummiband. När gummibandet vilar på ett bord så är det i sitt naturliga tillstånd. Det går utmärkt att sträcka ut gummibandet till höger eller vänster - till en viss gräns. Och om det hela tiden behöver vara utsträckt så kommer det förr eller senare gå sönder. Så fungerar mänskligt beteende också. Ju närmare våra naturliga beteenden vi är, desto mindre energi tar det av oss.  

• Arabiska (Förenade Arabemiraten) 
• Danska (Danmark) 
• Engelska (USA) 
• Estniska (Estland) 
• Finska (Finland) 
• Franska (Frankrike) 
• Holländska (Belgien) 
• Holländska (Nederländerna) 
• Italienska (Italien) 
• Kinesiska 
• Lettiska (Lettland) 
• Litauiska (Litauen) 
• Norska (Norge) 
• Spanska (Chile) 
• Spanska (Mexiko) 
• Spanska (Spanien) 
• Svenska (Sverige) 
• Tyska (Tyskland) 

Det går att öka textstorleken i testet och det finns ingen tidsbegränsning. Vi har lagt mycket tid och omsorg på att se till att texterna är så läsbara som möjligt. På den så kallade LIX-skalan är frågorna på nivå 23 (väldigt lätt att läsa) och instruktionerna på 36 (lätt att läsa).

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata