Problem­lösning

Med hjälp av Matrigma kan ni få en träffsäker metod som förutsäger framtida arbetsprestation.

Ladda ner produktblad

Boka en demo

Om Matrigma

Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test på endast 12 minuter som mäter problemlösningsförmåga och generell begåvning. Testet förutsäger med mycket god säkerhet en individs framtida arbetsprestation, hantering av komplexitet och ny information i nya situationer.

Matrigma_analyze-1

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och kundcentrerat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Forskningsbaserat

Evidensbaserade metoder baserade på den senaste forskningen inom personlighetsvetenskap och arbetspsykologi.  

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare. 

”Matrigma är ett populärt och välkänt begåvningstest inte bara i Norden utan också globalt. Den korta testtiden gör Matrigma till ett effektivt verktyg som bidrar till en bra kandidatupplevelse. Det tillför ett stort värde i urvalsprocesser, onboarding och coachning.”

mattias_lowebrant-2048×1367

Mattias Lowebrant, Leg.Psykolog/Senior organisationskonsult på Assessio

Matrigma hjälper dig ta trygga och rättvisa rekryteringsbeslut

Med hjälp av Matrigma kan du få en bild av en rad kritiska arbetsrelaterade beteenden kopplade till inlärningsförmåga och arbetsprestation – beteenden som inte går att identifiera med säkerhet från ett CV eller en intervjusituation.

Matrigma begåvningstest

Skapa en helhetsbild i samverkan med MAP

Individer med högt på Matrigma, det vill säga mycket god problemlösningsförmåga kan lära sig saker och lösa problem snabbare. Det betyder inte nödvändigtvis att de är duktigare på något. En person med lågt på Matrigma kan kompensera med hjälp av till exempel målmedvetenhet eller struktur. Matrigma tillsammans med personlighetstestet MAP ger en mycket god helhetsbild av en individ som kan ligga till grund för trygga rekryteringsbeslut.

Boka en demo

Rättvist och snabbt test

Matrigma består av icke-verbala matrisuppgifter som testar en individs förmåga att se logiska samband. Övningarna går bland annat ut på att se relationer mellan olika objekt och fylla i luckor där information saknas. Dels är testet utformat på detta sätt eftersom det mäter just problemlösningsförmåga, förmåga till deduktivt och induktivt resonemang, men också för att figurer är det mest rättvisa - det ger alla samma chans, oavsett utbildningsnivå, språk, mattekunskaper, dyslexi etc. Den korta testtiden på 12 minuter och träffsäkerheten gör Matrigma till ett effektivt verktyg som bidrar till en bra kandidatupplevelse.

Kontakta oss

matrigma
Matrigma

Lämpar sig för alla roller och alla kandidater

Ju mer komplex en roll är desto högre krav ställs på individens logiska kapacitet. Individer med höga poäng på Matrigma tenderar att avancera till mer komplexa och krävande arbetspositioner, både på ledar- och medarbetarnivå. Du kan därmed justera dina krav utifrån nivån av komplexitet i rollen. 

Boka en demo

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen 

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.

Personlighet (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ Om Matrigma

Här kan du läsa ett urval av tidigare ställda frågor och svar. 
Har du fler frågor? 

Kontakta oss

Matrigma mäter en individs generella problemlösningsförmåga.  
 
Ända sedan 1800-talet har det forskats på intelligens. Det finns många olika typer av intelligens - som till exempel numerisk, språklig, spatial med flera. Men det en forskare vid namn Charles Spearman visade i början av 1900-talet var att de alla vanligtvis strålar samman i det som brukar kallas för g-faktorn, eller generell mental förmåga.   
 
Om vi sätter g-faktorn högst upp i en pyramid, som det samlade begreppet för en individs generella mentala förmåga så hittar vi två aspekter direkt under g. Flytande och kristalliserad intelligens. G-faktorn är alltså en kombination av flytande och kristalliserad intelligens.  
 
Den kristalliserade intelligensen är vår samlade kunskaps- och erfarenhetsbank och kan växa ända till ålderdomen. Individer med hög kristalliserad intelligens har god allmänbildning, bra ordförståelse och får ofta full poäng på frågesporter. Eller med ett annat sätt att beskriva: en blandning mellan inlärd kunskap och en stark förmåga att minnas, lagra, och kunna ta fram den. Den flytande intelligensen är vår förmåga att resonera, forma koncept och lösa problem med hjälp av information vi inte haft tidigare och nya procedurer. Vi brukar beskriva det som att veta vad du ska göra när du inte vet vad du ska göra! Det är en egenskap som är till stora delar medfödd, och som håller sig relativt konstant över vår livstid. 

Absolut inte. Matrigma är inte ett intelligenstest, det mäter bara en del - problemlösningsförmågan. Individer med högt på Matrigma, det vill säga mycket god problemlösningsförmåga kan lära sig saker och lösa problem snabbare, men det betyder inte nödvändigtvis att de är duktigare på något.  En person med lågt på Matrigma kan kompensera med hjälp av till exempel målmedvetenhet eller struktur. Precis som att vissa personer som får A i skolan verkar lära sig saker väldigt lätt, utan mycket till struktur, och andra som får A gör det tack vare att de blivit duktiga på sin studieteknik.  
 
Problemlösningsförmågan ensam målar dessutom inte hela bilden – alla delar av personligheten samverkar. Det är också viktigt att komma ihåg att resultaten jämförs med en normgrupp bestående av den arbetsföra delen av befolkningen, inte hela befolkningen, så resultatet säger inget om hur en individ är jämfört med alla i en vanlig befolkning. Om en person har fått ett lågt resultat på Matrigma och känner igen sig i att det kan bli utmanande när hen stöter på nya, komplexa problem eller situationer, kan hen vara hjälpt av att hitta strategier som aktivt hjälper dig i din problemlösning. Många tycker till exempel att det är lättare att lösa nya, komplexa problem om de kan ta hjälp från kollegor eller vänner, om de ser till att få, eller själva avsätter, tillräckligt med tid, och om de skapar tydliga strukturer för hur de ska ta sig an uppgiften. Det kan också vara bra att påminna sig om att det är just nya, komplexa problem som upplevs extra svåra – ju mer en individ övar och ju mer erfarenhet man får av en viss uppgift, desto lättare blir det.  

Den generella problemlösningsförmågan är något som man till stor del är född med och som är stabilt över tid hos vuxna. Det förbättras inte med hjälp av utbildning eller träning. Däremot kan en individ absolut bli mer trygg med test som format och därmed komma närmare sin egen maxnivå om hen har övat och förstår hur testet är uppbyggt och därmed förmodligen känner mindre nervositet. Helt avgörande för resultatet är, mycket mer än träning, att se till att man är utvilad, fokuserar bara på testet och sitter i en ostörd miljö.  

Själv testet är icke-verbalt, men instrukltionerna finns på följande språk: 
• Arabiska (Förenade Arabemiraten) 
• Bulgariska (Bulgarien) 
• Danska (Danmark) 
• Engelska (USA) 
• Estniska (Estland) 
• Finska (Finland) 
• Franska (Frankrike) 
• Holländska (Belgien) 
• Holländska (Nederländerna) 
• Indonesiska (Indonesien) 
• Italienska (Italien) 
• Japanska (Japan) 
• Kinesiska 
• Koreanska (Sydkorea) 
• Lettiska (Lettland) 
• Litauiska (Litauen) 
• Norska (Norge) 
• Polska (Polen) 
• Portugisiska (Brasilien) 
• Rumänska (Rumänien) 
• Ryska (Ryssland) 
• Slovakiska (Slovakien) 
• Spanska (Spanien) 
• Svenska (Sverige) 
• Thailändska (Thailand) 
• Tjeckiska (Tjeckien) 
• Tyska (Tyskland) 
• Ungerska (Ungern) 
• Vietnamesiska (Vietnam)

Många personer med ADHD presterar högt på matristester. ADHD är dock lite klurig som diagnos, eftersom det är en diagnos som kan yttra sig på många olika sätt. Det som generellt brukar associeras med ADHD är nedsatta exekutiva funktioner, vilket innebär att många med ADHD kan ha svårare att planera sitt arbete, disponera tid, hålla fokus på uppgiften och att hålla mycket information i huvudet samtidigt. I Adaptiva Matrigma, som är den vanligaste versionen av Matrigma, behöver individen inte varken disponera sin tid mellan olika uppgifter och planera sitt arbete, eftersom hen blir presenterad för varje delproblem separat. Vissa personer med ADHD kan ha svårt att behålla fokus på uppgiften, och då kan det ibland upplevas hjälpsamt när uppgiften är tidsbegränsad. Adaptiva Matrigma är bara 12 minuter långt, vilket ställer begränsade krav på din uthållighet.  

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation.

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.