Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan din organisation identifiera framgångsrika beteenden och även använda den data ni samlar in på ett effektivare sätt. 

Boka en demo

 

Beteenden avgör framgång på arbetsplatsen

Beteenden är nyckeln till hur väl någon fungerar i sin yrkesroll. Hur någon agerar dag efter dag avgör hur framgångsrik individen är på arbetsplatsen, inte bakgrund eller arbetslivserfarenhet.

Därför har vi byggt ett kompetensramverk för att hjälpa er att sätta fokus på de beteenden som innebär framgång på just er arbetsplats. Utifrån det har vi byggt forskningsunderstödda beteendekombinationer i form av linser för att ni snabbt och effektivt ska kunna välja rätt beteenden att mäta i den aktuella rekryteringen.

pexels-fauxels-3184615

Hur fungerar det?

Möjlighet att skapa en unik lins anpassad till er verksamhet


Anpassad för både specialister och ledare


Verktyg för effektiv job-fit analys


Använd framgångsrika medarbetare som förebilder


Mer om psykometriska linser

Linser hjälper dig sätta fokus på rätt beteenden.

assessio-test

Linsbiblioteket - en effektiv hjälp i rekrytering 

Med hjälp av våra linser väljer ni ut de kompetenser som är viktiga för framgång i en roll och får ett tydligt matchningsresultat mot just det ni söker efter.  I vårt linsbibliotek kan ni välja mellan 54 linser framtagna med hjälp av amerikanska yrkesdatabasen O-Net. Linserna representerar mer än 400 yrkesgrupper och spänner över både ledarroller och specialistroller.

Boosta en lins

För att ytterligare underlätta användandet av linser och anpassa dem till er organisation har er administratör möjlighet att döpa om linser till era specifika titlar, de kan ändra beskrivningar, dölja linser ni inte använder och boosta egenskaper i linserna.

Boka en demo

Skräddarsy en lins med AI-assistenten

Vår AI-assistant  är en dynamisk och interaktiv plattformsfunktion som hjälper dig att skapa en helt skräddarsydd lins på enkelt och smidigt sätt.  När du har definierat en arbetsprofil baserat på utbildningskrav, kompetenser och önskade beteenden genereras en helt unik lins utifrån de angivna önskemålen. Du kan sedan anpassa linsen genom att justera kompetenser eller beteenden för att bättre passa din organisations behov, värderingar eller företagsspecifika terminologi.

Läs mer om AI-assistenten här.

Boka en demo

AI lens assistent 3
Namnlös design (20)

Mirror Success

För företag som aktivt arbetar med att förstå vilka beteenden som är framgångsrika i just er miljö och vilka egenskaper som är viktiga hos era medarbetare finns möjligheten att välja ut en eller flera av era mest framgångsrika medarbetare, för att få insikt i vilka kompetenser och beteenden som är viktiga i en viss roll och skapa linser utifrån deras unika testresultat. 

Genom att använda dessa linser som förebilder kan ni skapa en unik startposition för rekrytering med en specifik lins för att välja ut de kandidater som passar just er organisation bäst. Baserat på den utvalda medarbetarens MAP och Matrigma-resultat föreslår systemet två special-linser, en för ledarskap och en för medarbetarskap. 

Special-linserna kan sedan beskrivas med hjälp av ert organisationsspecifika språk och boostas inom de två dimensionerna strategiskt-operativt och/eller möjliggörande-drivande för att ytterligare finslipa linsen.  

Boka ett möte

Intervjuguider

Kopplat till varje lins finns en intervjuguide med frågor som hör samman med de kompetenser som den aktuella linsen fokuserar på. I guiden anges tydligt vilket målbeteende som efterfrågas för att ni ska kunna få en djupare förståelse för kandidatens självinsikt och beteenden i yrkesrollen.

Varje fråga har också ett antal föreslagna följdfrågor att användas i de fall ni vill stötta kandidaten till att berätta mer.

Genom att använda samma frågor till varje kandidat i en rekrytering skapar ni en rättvisare och mindre fördomsfull process, och gör det också enklare att jämföra kandidater.

Kontakta oss

mimi-thian-lp1AKIUV3yo-unsplash

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen 

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.

Personlighet (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om Linser

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Har du fler frågor?

Kontakta oss

Kompetensramverket består av fyra prestandadimensioner. Alla dessa fyra dimensioner är viktiga i alla jobb, men självklart kan deras betydelse variera för ett specifikt arbete. De fyra dimensionerna är:

Den strategiska domänen: Beteenden som fokuserar på att främja innovation och globala perspektiv. Det handlar om att hantera komplexitet, agera strategiskt och ha en långsiktig syn. Det handlar om att driva anpassning/utveckling i relation till marknadskrav och att vara redo för lärande och förändring i organisationen.

Den operativa domänen: Beteenden som fokuserar på att främja effektiv daglig implementering. Det handlar om planering, att använda tillgängliga resurser på ett bra sätt och att arbeta strukturerat med fokus på detaljer. Det handlar om att driva processdisciplin, samordning och intern samsyn.

Den drivande domänen: Beteenden som fokuserar på att ta initiativ och göra individuella bidrag. Det handlar om att påverka andra, tävla på ett positivt sätt för att nå ambitiösa mål och driva ansvar och tydliga prestandaförväntningar internt.

Den möjliggörande domänen: Beteenden som fokuserar på att omfamna individuella skillnader och möjliggöra en mångfaldig talangbas. Det handlar om att erkänna potentialen hos alla individer, skapa en trygg psykologisk miljö, samarbeta och fokusera på gemensamma mål. Det handlar om att driva lagfokus, sammanhållning och engagemang.

Datakällan för dessa linser är O-NET. O-NET-databasen innehåller information om hundratals standardiserade och yrkesspecifika beskrivare. Informationen samlas in från personer som innehar yrken och yrkesexperter genom pappers- och webbenkäter som täcker alla yrken inom den amerikanska arbetskraften. Det inkluderar kunskaper som krävs, arbetsstilar, utbildning och träning, arbetsaktiviteter, arbetskontext och utförda uppgifter. Om du vill ha tillgång till hela databasen, besök: https://www.onetonline.org

För att komplettera O-Net-linserna har vi utvecklat 11 beteendemässiga eller "persona" linser i plattformen. Dessa fokuserar på specifika beteenden från kompetensramverket och använder den psykometriska validiteten de får från sambandet mellan MAP och Matrigma med kompetenserna. Det finns också åtta "persona"-profiler som kan användas för att belysa vissa kritiska beteendeaspekter för specialistpositioner.

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata